Zeeland 'Extra ambulance in Vlissingen zinloos' Van Belle SALE SALE €99,- OP=OP Rijksgeld voor centrale bij Total Leren over Ghana en Marokko Klink: ziekenwagen in Domburg draagt bij aan snellere hulpverlening. Box Ka www.vanbellebaby.nl Doe mee met de metdactie Zakkenroller slaat toe in Middelburg Onderzoek naar poging tot winkeldiefstal Graag tol ziens in Vaseke^n (jsss-ldf. n/Txfcs w PZC Vrijdag 6 maart 2009 I 23 GOES - Leerlingen van de Holtkampschool en 't Noorder licht in Goes keken gisteren met wethouder Sophie van 't Westeinde nieuwsgierig wat er in de lespakketten over het Afrika-project zat. De Holtkampschool leert door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - Het plaatsen van een ambulance bij het ziekenhuis in Vlissingen draagt nauwelijks bij aan snellere hulpverlening aan hoogzwangere vrouwen. Dat antwoordt minister Ab Klink (CDA, Volksgezondheid) op vra gen van de SP. Vanuit de huidige standplaats in Middelburg kan een ambulance binnen enkele minu ten bij het geboortecentrumin Vlissingen zijn, aldus de minister. De extra ambulance die sinds kort op de Kop van Walcheren staat, draagt volgens hem bij aan een snellere hulpverlening voor ruim 4000 inwoners. De Regionale Ambulancevoorzie ning Zeeland (RAVZ) en de meld kamer hebben daarom gekozen voor Domburg als voorlopige standplaats. Een definitieve plek wordt nog gezocht, schrijft Klink. Door de inzet van een extra ambu lance is volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegemoet ge komen aan voorwaarden ten aan zien van kwaliteit en veiligheid. En daarmee ook aan de eisen van de werkgroep verloskundigen. De fj* Hoogzwangere vrouwen zijn vol- gens minister Klink nauwelijks sneller in het ziekenhuis in Goes als er een extra ambulance wordt neergezet in Vlissingen. in wit, zilver of koloniaal Nu President Rooseveltlaan 772 in Vlissingen KLAVERBLAD ZEELAND Zorggebruiker of zorgverlener? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met patiëntenrechten. over Ghana, 't Noorderlicht over Marokko. Op 30 juni laten alle Goese basisscholen hun creatieve resultaten aan het publiek zien op een manifestatie over het Goe se Afrikajaar in Sportpunt Zeeland. foto Willem Mieras standplaats is bepaald in overleg tussen de deskundigen van de RA VZ en de meldkamer van de Veilig heidsregio. De verloskundigen op Walcheren zijn er niet expliciet bij betrokken geweest, stelt Klink. De RAVZ en de meldkamer hebben volgens hem 'het beste zicht op de optimale locatie'. De extra ambu lance in Domburg wordt voor alle ambulancetaken ingezet. „Dus niet alleen voor het vervoer van een ba rende vrouw", schrijft Klink. „Van ondoelmatigheid is dus geen spra ke." Met een ambulance op enkele minuten afstand van het geboorte centrum, kunnen - volgens Klink - verloskundigen op elk moment van de dag snel de hulp inroepen van een ambulance voor spoedver- voer naar hef ziekenhuis in Goes. MIDDELBURG - Een 65-jarige vrouw uit Middelburg is woensdagmid dag in Middelburg het slachtoffer geworden van een zakkenroller. Haar portemonnee werd in de Lan ge Delft gestolen. Dat gebeurde er gens tussen één uur en half twee. De Middelburgse was op dat mo ment in een winkel. In de porte monnee zaten persoonlijke papie ren. MIDDELBURG - Een 38-jarige vrouw uit Oisterwijk heeft woensdagoch tend samen met een man gepro beerd twaalf flesjes foundation te stelen uit een winkel in de J. van Reigersbergstraat in Middelburg. Toen een medewerkster het duo aansprak, liep de man weg en gooi de de vrouw haar tas neer en ren de richting' Statenlaan. Zij kon la ter worden aangehouden. De man is nog spoorloos. WEEKEND Zaterdag 7 en zondag 8 maart 2009 Huisartsen Walcheren Huisartsenpost Walcheren Koudekerkseweg 86, Vlissingen tel. 0900-1985 (open ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekend of tijdens feestdagen, alleen na telefonische af spraak) De Veerse Huisartsen Patiënten huisartsen: Rullens, Bats, Ubels, Van Tol, Van Eede, Spekhorst en Schin- kelshoek. vrij. 17.30-zon. 22.30 uur: G. C. M. Rullens en Y. Bats, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. zon. 22.30 - ma 8.00 uur: F. v. Eede, de Casembrootstraat 24, West- kapelle, tel. (0118) 571234. Tandartsen A. E. B. Schotel, Korte Geere 27, Middel burg, tel. (0118) 624169. Spreekuur 11.00-12.00 uur. Verloskundigen Vlissingen 24-uurs bereikbaarheid op tel.nr 0118-471140 of via semafoonnr. 06-65029959 Middelburg, vrij. 20.30-zon. 20.30 uur: J. Drijdijk, tel. (0118) 626045. Verloskundigenpraktijk Veere 0118-584101 (24-uur bereikbaar) Apotheken Stadsgewest Vlissingen/Middelburg: 24-uursdienst (voor spoedrecepten): Kring-Apotheek Paauwenburg - Dienst- apotheek Vlissingen/Middelburg Dreesstraat 2a, Vlissingen, tel 0118-468707. Thuiszorg Stichting Werkt voor Ouderen (voor zorg thuis), tel. 06-13223446. Zorgstroom (voor gezinsverzorging, wijk verpleging en uitleen verpleegartikelen): tel. 0118-684000. Dierenartsen Kleine huisdieren: Dierenkliniek De Ark, Bluesroute 2, Mid delburg, tel. (0118) 611011 Spreekuur zonder afspraak 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Landbouwhuisdierenpraktijk Walcheren (grote huisdieren) Oude Domburgseweg 33a te Oostkapelle tel. (0118) 633803, za. en zo. visites aan melden van 08.00-09.00 uur. Dierenartsenpraktijk Meliskerke R. Roskam, Kelderweg 1, tel. (0118) 592838. Vogel- en zoogdierenopvang De Mikke Het hele weekend bereikbaar onder tel. 0118 628288. Dierenambulance 24 uur bereikbaar. 0900-7673437. DEN HAAG - Minister Maria van der Hoeven wil geld steken in de proef met een getijdecentrale onder de steiger van olieraffinaderij Total in Vlissingen-Oost. De minister zegde dinsdag al toe dat elektriciteit opgewekt door ge tijdebeweging in aanmerking komt voor Rijkssubsidie. Dat is met name gunstig voor de exploi tatie van de geplande getijdecentra le in de Brouwersdam. De proef met getijde-energie bij Total is te klein om voor subsidie in aanmer king te komen. GroenLinks pleitte gisteren voor ruimere subsidiemo gelijkheden. Van der Hoeven wi! dat niet. „Dat gaat ten koste van de projecten bij Borssele en Borgha ren." Toch wil de minister de ont wikkeling van getijde-energie sti muleren. In overleg met de sector wil ze het geld uit een ander potje halen. Modeshow in onze zaak op vrijdag 13 maart a.s. van 14.00 tot 16.00 uur Een aantal mannequins zullen u onder het genot van diverse versnaperingen doorlopend onze zomercollectie tonen. Wij nodigen u hierbij uit om op deze show aanwezig te willen zijn en zullen uw bezoek zeer op prijs stellen. Lepelstraat 1Yerseke Tel. 0113-5715 39 www.ijsseldijkmodes.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 25