eeland PZC 7 Modern Mont St Michel in het meer WALCHEREN 18 25 Advies om plan voor lagune met waterhutten te veranderen in eiland. Ridder meert af aan Loskade Rechter dwingt politie tot meer openbaarheid Rookverbod 'Eerst maar eens kijken wat energiebesparende maatregelen kosten' Nazomerfestival brengt Shakespeare naar de polder Vrijdag 6 maart 2009 Tip? walcheren@pzc.nl door Maurits Sep vrouwenpolder - Een moderne Mont Saint Michel kan voor de Veerse Dam komen te liggen als het plan voor een lagune met wa terhutten wordt veranderd in één eiland met een verbinding naar de dam. Initiatiefnemer Marco Doeleman voelt wel wat voor een Zeeuwse va riant op het Franse eilandje voor de kust van Bretagne. „Dan wordt het een icoon voor de Veerse Dam. Je kunt er nog beter dan in ons oorspronkelijke plan het ei landgevoel beleven." Doeleman - eigenaar van Resto Vrouwe in de Polder op de Veerse Dam bij Vrouwenpolder - wil op de dam een hotel bouwen en voor dat hotel in het meer een groep waterhutten, zodat een lagune ont staat. Het kwaliteitsteam van de Stuurgroep Rondom het Veerse Meer heeft dat plan beoordeeld en voorgesteld er geen lagune van te maken maar één groter eiland. Wat de kosten betreft is dat best aantrekkelijk, erkent Doeleman. Het is goedkoper dan meerdere kleine eilandjes aan te leggen. „Het knusse van ons oorspronkelij ke plan gaat er dan helaas wel een beetje af en we moeten goed kij- 1*1 Het kwaliteitsteam Veerse Meer adviseert, voor de Veerse Dam één eiland aan te leggen met ap partementen. De initiatiefnemer vindt de aanpassing prima. ken naar de inpassing in de omge ving." Dat vindt ook wethouder Wim van Tatenhove (Toerisme) van de gemeente Veere. „De gemeentera den van Veere en Noord-Beveland hebben al met het oude plan inge stemd, op voorwaarde dat zichtlij nen op Veere en Noord-Beveland behouden blijven. Als alles op één eiland komt, wordt het massaler. De vraag is of dat past. Dat moe ten we dan ook weer aan de raden voorleggen." Van Tatenhove dringt bovendien aan op spoed. Telkens vergaderen en nieuwe adviezen bespreken leidt tot zo veel vertraging dat hij bang is dat de initiatiefnemers straks afhaken. Dat zou hij jam mer vinden van het plan. „Daar om praten we in april weer over dit advies en moeten we een knoop doorhakken. We moeten als overheden ook niet te lang be zig zijn, dan verliezen we onze ge loofwaardigheid. Maar als het plan er beter van wordt en de onderne mer er blij mee is, is dat natuurlijk mooi meegenomen." MIDDELBURG - Er was eens.... een kasteel in is een martelkamer te vinden, maar ook een ven jaar geleden besloot zijn droom waar te foto Lex de Meester het Kanaal door Walcheren. Het varende kas- paardenkamer, een ruimte om leer te looien, maken: leven als ridder op een kasteel. Hij teel De Vlotburg van Lenny Vries is woensdag- een herberg, een heksenwaag en een boeren- woont er overigens niet alleen. Op het dek Ie- pagina 21ridder Lenny jaagt avond afgemeerd aan de Loskade in Middel- afdeling. Het schip is niet alleen een museum, ven zijn twee paarden, de grote zwarte Wo- vzijn droom na burg. Aan boord van het 'Middeleeuwse' schip het is tegelijk het huis van Lenny Vries die ze- dan en de witte pony Hercules. MIDDELBURG - De politie Zeeland moet documenten, videobeelden en geluidsfragmenten openbaar maken over de demonstratie van de extreem-rechtse NVB in 2006 tegen de bouw van een moskee in Middelburg. Dat heeft de rechter in Middelburg bepaald. Volgens de rechter houdt de politie ten on rechte stukken geheim en heeft zij zich te weinig aangetrokken van eerdere uitspraken. pagina 21: politie heeft niets te gen openbaarheid Zo af en toe gaat ze haar modale boekje eens lekker te buiten, dat stelletje uit Bruinisse. Dan wordt een chiq etablissement bezocht voor een uitgebreid diner. Best belangrijk op zo'n culinaire avond: beleefd en hulpvaardig ho- recqpersoneel. Het onlangs ingestelde rookverbod doet sommige tafelbedienden ech ter doorschieten in hun poging de gasten van dienst te zijn, bemerkte de Bruse dame tijdens zo'n diner. Tip? redactie@pzc.nl Toen ze, ergens tussen voor- en hoofdgerecht, even van haar stoel opstond om een bezoekje te breng en aan het toilet, stond een ober binnen twee seconden naast haar. „Gaat u maar onder die luifel staan, dan blijft u tenminste droog", adviseerde hij haar uiterst vriendelijk. Daar twijfelde de Bruse niet aan. Wel vroeg ze zich af of dat ook voor de andere gasten onder de lui fel zou zijn opgegaan. Ipieterse noord, achterweg 58-79A - 4424 EG wemeldinge tel. 0113 - 621296 Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 8.30-12.00 uur en 13.00-17.30 uur (zaterdags 10.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur) vnjdags koopavond tot 20.00 uur/'s maandag gesloten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 19