Nafta ontsnapt Op ALLE reizen KORTING! Staatssecretaris Heemskerk roept op tot vakantie in eigen land Extra ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. UlWIWfll» reacties:474 Boek een reis via KRAS.NL met kortingen van: 10 p.p. op alle autovakanties 10 per boeking op alle bungalowvakanties 25 p.p. op alle overige vakanties Europa 50 p.p. op alle vliegvakanties Verre Reizen Speel zaterdag om de hoogste Jackpot van Nederland! Word ook abonnee! Ongelukken op Zeeuwse wegen eisen twee levens Vandaag in de autobijlage Exeo maakt keuze moeilijker Ferrari merkt weinig van crisis Avensis is geduchte concurrent illem-Alexander en Maxima bij afsluiting pooljaar in Middelburg 25 Overgewicht kost miljarden door Ap van den Berg DEN HAAG - Vetzucht dreigt uit te groeien tot een economische ramp. De schade door overgewicht - door ziektekosten, arbeidsonge schiktheid en ziekteverzuim - loopt het komende decennium op van twee miljard tot minimaal vier a vijf miljard euro per jaar. Dat leert onderzoek van Jaap Sei dell, hoogleraar voeding en ge zondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De sterke aanwas van mensen met ongezond veel overgewicht leidt tot een verdubbeling van het aan tal operaties en behandelingen voor kanker, hartinfarcten, beroer tes, vaatziekten, artrose, jicht en diabetes in tien jaar tijd. „We zijn onderweg naar een finan ciële ramp, vanwege de toenemen de lasten. Maar ook naar een eco nomische ramp, door een groeiend aantal langdurig en chro nisch zieken die buiten het arbeids proces geraken", waarschuwt hij. De directe ziektekosten van overge wicht worden nu al even hoog in geschat als die van roken, namelijk vijfhonderd miljoen per jaar, aldus Seidell. Daarbovenop komen nog zo'n twee miljard aan indirecte kosten, bijvoorbeeld door ziekte verzuim. De helft van alle Nederlanders is min of meer te zwaar. Het percen tage ernstig dikke volwassenen is gestegen van 5,1 in 1987 naar 11,2 procent in 2007. Volgens progno ses zal het laatste percentage in het volgende decennium stijgen in de richting van zo'n 25 procent. Dit komt mede doordat steeds meer kinderen te zwaar zijn. Er zijn 400.000 kinderen met overge wicht, van wie 40.000 met obesi- tas. Minister Klink wil mogelijk de expertise over obesitas onder art sen vergroten. ROTTERDAM - Bij tankopslagbedrijf Vopak in Europoort is gisteravond 500 kubieke meter nafta vrijgeko men. Het spul kwam bij het overla den van een schip naar een contai ner in een tankput terecht. De brandbare nafta wordt gebruikt voor de productie van plastics. Vanwege de crisis stel ik mijn vakantieplannen bij Nieuwe onderzoeksreactor is welkom eens ÜHHH 67% oneens 33% Zeeland: 2, 3, 17 t/m 25; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Achtergrond: 10; Meningen: 11; Beurs: 13; Weer: 14; Strips: 15; Cul tuur: 27; Sport: 29 t/m 33; Televi sie: 34 en 35. Bijlage: Auto. SINT-ANNALAND - Bij verkeersongelukken in Ril land en Sint-Annaland (foto) zijn gisteren respec tievelijk een 39-jarige motorrijder uit de gemeen te Reimerswaal en een 12-jarige fietser uit de ge meente Tholen om het leven gekomen. Het onge luk in Rilland gebeurde rond 12.50 uur op de Val- ckenisseweg, bij het Shell-tankstation. De motor rijder kon niet meer uitwijken voor een links af slaande vrachtwagen. Ambulances en de trauma- helikopter kwamen ter plaatse, maar de man overleed ter plekke. De Valckenisseweg was enke le uren afgesloten voor het verkeer. Het ongeval in Sint-Annaland vond plaats rond 16.15 uur. Een motorrijder kwam op de Langeweg door nog on bekende oorzaak op het fietspad terecht en botste op een 12-jarige fietser. Die overleed kor te tijd later. Ook hier kwam de traumahelikopter ter plaatse. foto Jan-Willem Kempeneers .cVcpoT Kijk voor de actievoorwaarden op KRAS.NL 0900-9697 15 cpm DEN HAAG - Met een weekje Ter schelling in het voorjaar wil hij zelf het goede voorbeeld geven. „Vakantie vieren in eigen land helpt tegen de financiële crisis", zei staatssecretaris Frank Heemskerk (PvdA) van Economi sche Zaken gisteren. Als de helft van de twaalf miljoen vakantiegan gers in Nederland blijft, levert dat 'een paar miljard' op. Het gaat daarbij volgens hem niet om protectionisme, maar om pa triottisme. Ga snel naar de winkel I rt ff ft* ,.,**745 45^ ofkijkopwww.lotto.nl LUIIUa SP-fractievoorzitter Agnes Kant ziet het anders. „Paternalisme, dat is het. Mensen zullen echt wel zelf uitmaken waar ze hun vakantie doorbrengen. Het is veel erger dat deze zomer mensen niet op vakan tie künnen, omdat ze het niet meer kunnen betalen." ALm pagina 3: commentaar pagina 2/3: lekker weg in eigen land: we zijn er klaar voor pagina 3: Kamerleden zoeken 't elders Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 8 711688 555530" WALCHEREN VRIJDAG 6 maart 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 56 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 Af en toe zon 7°

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1