gatelliseerd en wat 'Wist je dat onderzoek heeft aangetoond dat bij 70 procent van de mensen latent de angSt leeft dat een Vliegtuig neerstort.' Voormalig huisarts Cees van Ojik PZC Vrijdag 27 februari 2009 j 9 Groei van Schiphol Gevaar uit de iucht Niet alleen vliegtuigpassagiers, ook mensen op de grond kunnen het slachtoffer zijn van luchtrampen, zoals blijkt uit deze incidenten van de af gelopen tien jaar. 12 februari 2009: Een passagiersvliegtuig stort neer op een huis in Buffa lo, in de Amerikaanse staat New York. Daarbij komt, naast de 49 inzitten den, ook een bewoner om het leven. 15 januari 2009: Een piloot van United Airlines weet wonder boven won der in hartje New York een noodlanding te maken op de rivier de Hudson. De bemanning en alle 150 passagiers overleven. 15 april 2008: Een DC-9 glijdt bij een startpoging van de baan van het vliegveld van de Congolese stad Goma af en boort zich door een muur een woonwijk in. Veertig mensen komen daar om het leven. 17 juli 2007: Bij een landing in Sao Paulo (Brazilië) stort een vliegtuig op een woonwijk. De 186 inzittenden en dertien mensen op de grond ko men om het leven. 6 december 2005: Een militair transportvliegtuig stort neer op een woon wijk van de Iraanse hoofdstad Teheran. Het aantal slachtoffers van inzit tenden en mensen op de grond bedraagt in totaal 110. 5 september 2005: Zo'n 200 mensen, waarvan 110 inzittenden, komen om het leven als een passagiersvliegtuig na de start neerstort in de Indo nesische stad Medan. 4 mei 2004: 70 inwoners en 80 inzittenden komen om het leven bij het neerstorten van een vliegtuig in de Nigeriaanse stad Kano. 12 november 2001: Een vliegtuig van American Airlines stort neer in de wijk Queens in New York. Daarbij komen alle 260 inzittenden en vijf mensen op de grond om het leven. 25 juli 2000: Een Concorde van Air France op weg naar New York stort neer op een hotel net buiten Parijs. 113 mensen komen om, waarvan vier op de grond. 17 juli 2000: Een Boeing 737 stort neer op de Indiase stad Padna. Daar bij sterven 55 mensen, waarvan vier op de grond. Na de Bijlmerramp laat ook dit ongeluk zien dat het niet om een theoretische veiligheids discussie gaat maar om reële gevaren voor be woners." De vereniging vraagt de Tweede Ka mer nog dit jaar te beginnen met het onder zoek naar de locatie voor een nieuwe luchtha ven. „Ofwel de luchtvaartambities moeten worden bijgesteld, ofwel de kans op vliegram pen in dichtbevolkt gebied zal aanzienlijk toe nemen." Drie bedrijven staan onder de aanvliegroute op enkele honderden meters van het gecrash te vliegtuig. Een daarvan is van aannemer Gerrit Markus. Toen de Polderbaan werd aan gelegd, zagen de bedrijven alle woningen om hun heen verdwijnen. Gesloopt vanwege de veiligheidsrisico's. Ook Markus en zijn buren moesten aanvankelijk weg. Gerrit Markus: „Per hectare mochten hier maximaal acht personen werken. Bij ons alleen al werken dertig mensen. Maar de norm is losgelaten toen bleek dat verplaatsing te veel geld kost te. Het schadeschap weigert ons financieel te compenseren. Ik ben daar hels over. Alle risi co's worden gebagatelliseerd en wat gebeurt er: dat ding ploft gewoon neer. Overdag, als de mensen hier aan het werk zijn. Ik wil weg van deze onveilige plek. Dan maar via de rechter." Het gevaar van neerstortende vliegtuigen wordt volgens provinciebestuurder Ton Hooijmaaijers zeker niet onderschat. „Vanuit het rijk zijn er regels en die zijn de strengste van Europa en de wereld. Dat verklaart ook waarom er aan de koppen van de landingsba nen geen gebouwen staan en op grotere af stand slechts beperkt gebouwd mag worden. In dorpen als Zwanenburg mogen geen nieu we woningen komen. Dat is niet alleen van wege de herrie, maar ook vanwege de veilig heid. Ik vind het nu te vroeg om de discussie over de veiligheidsnormen opnieuw te voe ren. Laten we eerst het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval afwachten", bepleit Hooijmaaijers. Martinus van Denderen (85) kwam 41 jaar ge leden voor zijn werk in Zwanenburg wonen. Hij heeft het er naar zijn zin. „Ik had na mijn pensionering weg kunnen gaan, maar dat deed ik niet. Als je zo dichtbij het vliegveld woont, dan weet je dat dit kan gebeuren. Vol gens mij denken veel Zwanenburgers zo." Maar de burgemeester hoort andere verha len. Bert Bruijn: „Mensen komen naar het ge meentehuis en maken een hoop stennis. Ze willen weg. En dat zeggen ze hier niet snel. Ie moet de psychische effecten van een ramp voor een dorp als dit niet onderschatten." Schiphol is de grootste luchthaven in Nederland en een van de belangrijkste van Europa. Schiphol is de thuishaven van de Nederlandse luchtvaartmaat schappijen zoals KLM, Martinair, ArkeFly en Transavia.com. Het vliegveld beschikt over zes start- en landingsbanen. Q Polderbaan Kaagbaan Zwanenburgbaan O Aalsmeerbaan Buitenveldertbaan O Oostbaan 19 september 1916 Start vliegveld Schiphol. 1919 KLM opgericht. 17 mei 1920 Het eerste KLM-vliegtuig landt vanuit Londen op Schiphol. 1927 Eerste stationsgebouw open (terminal). Vanwege de groei van het aantal passagiers wordt in 1931enin 1936 het gebouw verder uitgebreid. 1938 Schiphol krijgt als tweede luchthaven in Europa een verhard banenstelsel. 1940 -1945 Luftwaffe bombardeert Schiphol, waarna Duitsers Schiphol als uitvalbasis voor luchtaanvallen op Engeland gebruiken. Geallieerden vernielen Schiphol. 1944 Duitse Sprengkommando's blazen alles op. 28 juli 1945 Eerste burgervliegtuig na de oorlog landt op Schiphol. 8 oktober 1945 Ministerraad benoemt Schiphol tot 'centrale luchthaven van Nederland'. 1949 Nieuwe terminal gereed. 26 september 1956 Eerste straalvliegtuig, een Tupolev 104a, landt op Schiphol. 1963 Start bouw Schiphol Centrum. 28 april 1967 Koningin Juliana opent het nieuwe Schiphol. 1975 Terminal wordt uitgebreid, vierde pier wordt in gebruik genomen. 20 december 1978 Opening spoorlijn tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid. 4 juni 1991 Koningin Beatrix opent nieuwe verkeerstoren. G-pier gereed. 10 mei 1993 Terminal West in gebruik genomen. 1995 Schiphol Plaza open. 2003 Opening Polderbaan. Vanaf 1 november wordt het nieuwe vijfbanenstel sel volledig in gebruik genomen. 2008 De luchthaven heeft 93 pieropstelplaatsen, plus 103 vliegtuigopstel plaat sen op passagiers-, vracht- en bufferplatformen. Schiphol is de vijfde luchthaven in Europa voor passagiers en derde voor vracht. Ruim 90 lijndienstmaatschap pijen zijn actief op Schiphol. Wekelijks vertrekken er bijna 4.000 vluchten naar ruim 250 bestemmingen wereldwijd. Passagiersaantallen door de j'aren heen Aantallen x miljoen 60 Amsterdam Airport Schiphol "T"11~~111 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 infographic. JD bron: Schiphol

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 9