fllensenynq.nl Famiheberi Dvsrlsilsn Emelda Antonia Boonman Walter Leo Boussen Walter Boussen Yvonne de Boy-de Bock OmeJoop Yvonne Triphon Goosen-de Ruyver \\eve ovocx s f cAiwA YyzeX vccv frn duS 'ukJ- f- Ve&i (Thesen ued I.e9s e>UU3 Janna Cornelia de Jonge-van Kuijk Frans Kerckaert Martha Josepha Muller 20 I Vrijdag 27 februari 2009 kijk ook op Iedere dag werd de wereld kleiner De mogelijkheden minder De levenswil bleef. Het leven niet Dankbaar dat zij nog zo lang in ons midden mocht zijn. na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid en eerlijkheid, is toch nog vrij onverwachts van ons heengegaan Tante Melda in de gezegende leeftijd van 89 jaar Dit melden u haar neven en nichten. Wij zijn het personeel van Woonzorgcentrum "De Burghtdankbaar voor hun goede zorgen. 25 februari 2009 Correspondentieadres: H. Verhulst Nieuwstraat 33 4501 BB Oostburg De Eucharistieviering, waartoe u wordt uitgenodigd zal plaatsvinden op maandag 2 maart 2009 om 14.00 uur in de parochiekerk Eligius te Oostburg. Aansluitend zal de crematie plaatsvinden in Crema torium Terneuzen, Bellamystraat 28c te Terneuzen. Gelieve alleen schriftelijke condoleance. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. Opeens was er nog zo veel te zeggen. Opeens was er nog zo veel te vragen. Opeens is het te laat. Geheel onverwacht is vandaag, na een leven dat getekend werd door inzet en hartelijkheid voor allen die hem lief waren, overleden in liefde verbonden met Rita Emilia Vangroenweghe Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar. Izegem(B): Rita Vangroenweghe Izegem(B): de heer en mevrouw Vangroenweghe-Vanmellaerts De Klinge(B): Chantal en Rik Felix-d'Hanis Shelley Heuten De Klinge (B): Maureen d'Hanis familie Boussen familie Bolssens familie Vangroenweghe familie Vanmellaerts 25 februari 2009 Wilhelminastraat 24,4564 AE St. Jansteen U kunt afscheid nemen van Walter in het uitvaart centrum van DELA, Van der Maelstedeweg 102b te Hulst, op maandag 2 maart van 18.00 tot 18.30 uur. De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 3 maart om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Sint Jansteen, gevolgd dooi de begrafenis op de begraafplaats aldaar. Samenkomst in de kerk vanaf 10.45 uur. Na de begrafenis bent u in de gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren in de kerk. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. Wij zijn aangeslagen door het plotselinge overlijden van onze gewaardeerde hoofdman Walter was bijna 50 jaar lid van onze Camere. Tijdens deze lange periode heeft hij vele rollen gespeeld, was één van de grote steunpilaren van de techniek en sinds 1995 hoofdman. Wij wensen Rita en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Bestuur en leden van de Camere van Rhetorica Sint Jan ten Steene Heden bereikte ons het bericht dat is overleden onze oud-collega, mevrouw We wensen Janine en familie veel sterkte toe. Namens collega's Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Oost Zeeuws Vlaanderen Na een kort ziekbed kon u deze strijd niet winnen. In gedachten blijf ik bij u. Niels Je moeder blijft je moeder zo eigen en vertrouwd. Je wilt haar niet graag missen omdat je van haar houdt. Maar eens dan komt de dag dat je haar moet laten gaan. Je verstand zegt dat het goed is maar in je ogen blinkt een traan. Na een goed leven is op 86-jarige leeftijd overleden onze moeder, oma en overgrootmoeder weduwe van Hubertus Goosen RobenLenie René Dennis en Ljiljana, Lisallija Ronald en Tilly Nadia Jessica en Renato, StefanoLarissa Vivian en Peter Vlissingen, 25 februari 2009 Correspondentieadres: Rob Goosen President Rooseveltlaan 210 4382 KZ Vlissingen Onze moeder is overgebracht naar uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen, alwaar geen bezoek. Wij zullen afscheid van haar nemen tijdens een samenkomst op dinsdag 3 maart om 14.00 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Degenen die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen willen wij bij deze uitnodigen om samen met ons afscheid te nemen. Onze dank gaat uit naar dr. F.A. van den Berg en de medewerkers van Stichting Werkt voör Ouderen in TerReede. /u&y£- CPTio. je oruyrycd ^YY\ ddjj^ ia> fi Je was zo vol van leven Wilde zoveel nog doen Nu ben je er niet meer Plotseling is alles leeg en zinloos We zullen van je blijven houden Tot ons groot verdriet overleed na een ernstige ziekte, toch nog onverwacht, mijn innig geliefde vrouw en maatje, onze lieve, zorgzame moeder en oma Jannie in de leeftijd van 57 jaar. A.W. de Jonge Anita en Mare Lara Marco en Rianne 25 februari 2009 Eb en Vloedstraat 11 4322 BL Scharendjjke Maandag 2 maart zal om 11.00 uur de crematie plechtigheid plaatshebben in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de ontmoetingsruimte van het crema torium. Indien ugeen rouwbrief heeft ontvangen, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Wij zijn diep geschokt door het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega Manueel therapeut Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het dragen van dit enorme verlies. Maatschap voor Fysiotherapie P/a Dorpsstraat 52-54 4511 EHBreskens Gerda, Annemiek, Peter, Hilde, Suzy, Jan, Christine, Christine, Emmy, Ria, Irene, Patrick, Sophie, Marleen en Carla Zo kom tot rust. Vertrouw u aan de nacht, te slapen gaat nu alles op de aarde - en geef verloren wat uw hart bezwaarde, langs verre stromen wordt het thuis gebracht. Moegestreden en omringd door liefde is van ons heen gegaan onze moeder, oma en ovef-oma weduwe v,an Petrus Josephus van Laar A Hontenisse 12-1 -1919 t Terneuzen 25-2-2009 Stella en Frank Nobus-van Laar Mattijs en Manon Tessa, Anouk Liesbeth en Michel Thomas, Julie Correspondentieadres: Willem Alexanderlaan 28 4532 DB Terneuzen De dienst van Woord en Gebed zal plaatsvinden op maandag 2 maart om 10.30 uur in uitvaartcentrum "de Ridder", Hughersluys22 te Terneuzen. Na de dienst is er gelegenheid de familie te condoleren, waarna de begrafenis in familiekring zal plaatsvinden. Onze zeergrote en oprechte dank gaat uit naar alle medewerkers van "TerSchorre", unitR 12, voor hun bijzondere zorg, aandacht en liefde.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 68