Freeke wil raadsenquête over skihal ZEEUWS-VLAANDEREN Andere tijden in binnenstad van Terneuzen LCF-raadslid wil onderste steen boven in affaire rond complex. door Conny van Cremberghe terneuzen - Het Temeuzense raadslid Cees Freeke (LCF) vindt dat het college van burgemeester en wethouders op zeer korte ter mijn volledig tekst en uitleg moet geven over de ontwikkelingen rond het skihalcomplex in de Koe- gorspolder. Gebeurt dat niet, dan wil Freeke dat er een raadsenquête naar de kwestie wordt gehouden. Via zo'n gemeentelijk onderzoek, vergelijk baar met een parlementaire enquê te, kan dan volgens Freeke toch 'de onderste steen boven komen'. Bur gemeester ]an Lonink van Terneu zen staat niet afwijzend tegenover Freekes verzoek. „Rond de skihal en de invulling ervan is veel te doen geweest, maar ik geloof niet dat er door het bestuur niet inte ger is gehandeld. Er valt niets te verbergen, dus kunnen we de ge meenteraad - indien gewenst - best informeren", zegt Lonink. Freeke wil ook niemand betichten er allemaal gebeurd is. Het zijn ge voelens, maar toch. Ik word zelfs uit den lande gebeld door journa listen die het naadje van de kous willen weten. Raadsleden (Sierse- ma CDA en Van Oyen PvdA, red) 'worden verhoord. Is dit een nieuw fenomeen of een politiek novum. Dat soort zaken roept vragen op en ik ben geïnteresseerd in de ant woorden", schrijft Freeke aan de raadsvoorzitter. Freeke stelde anderhalf jaar gele den al in een vergadering dat pro jectontwikkelaar ELD (Olivier Be- herman) Terneuzen lekker ge Een dijkblok dat beter is voor het milieu Te Zandekerk is in de race voor 'mooiste kerk' Vrijdag 27 februari 2009 Tip? zeeuws-vlaanderen@pzc.nl van niet-integer handelen. Hij wil alleen duidelijkheid over hoe er door bestuurders is opgetreden. „Bij mijn aantreden in 2003 was het omvangrijke slibdepot dat Ter- neuzen door Rijkswaterstaat leek opgedrongen te krijgen het hete hangijzer. Nu anno 2009 ligt er veel figuurlijk slib. Mensen in Ter- neuzen vinden het niet pluis wat maakt had met een skihal, om ver volgens bij die hal grootschalige de tailhandel te kunnen beginnen. „Er was sprake van vooropgezet spel. Dat hij meer grond heeft wil len verwerven in die polder duidt daar ook op." Volgens burgemees ter Lonink heeft het college nooit met Beherman en zijn partners ge sproken over tweede- of derde-fa se ontwikkelingen. „Dat een pro jectontwikkelaar grondposities in neemt, is echter zijn goed recht." Terneuzens raadslid vindt het ho ren van raadsleden in de kwestie skihal aanleiding om volledige duidelijkheid te eisen in dossier dat velen blijft bezighouden. pagina 18/19: strijd om grond Koegors nog niet gestreden TERNEUZEN - In de binnenstad van Terneuzen zijn zichtbaar andere tijden aangebroken, .al thans op de torens. Het uurwerk op de toren van het oude stadhuis loopt op een minuut of wat na gelijk. Maar de wijzers van de Grote Kerk staan al weken op tien over half zes, ter wijl de Sint Willibrordustoren hardnekkig twee uur achterloopt. Kwaadsprekende Axel aars spotten gisteren dat Terneuzen door de herindeling zo groot is geworden dat de to rens verschillende tijdzones aangeven. Voor ondernemersvoorman Bram Stoffels is het aanleiding bij de torenbeheerders aan te drin gen op snelle reparatie. „Het is geen gezicht tegenover onze bezoekers." foto Camile Schelstraete Tijdelijke stalling carnavalswagens Hulst hulst - Op het braakliggende ter rein achter de voormalige Karwei- vestiging aan de Absdaalseweg in Hulst staan carnavalswagens. Deze tijdelijke stalling van wagens en onderdelen duurt'tot uiterlijk 1 no vember. Er mogen geen werkzaam heden worden verricht. Op het terrein is op zaterdag 14 maart een eenmalige carnavals markt om wagens of delen hier van te verhandelen. Vierhonderd liter diesel gestolen schoondijke - Uit de tank van een trekker is ongeveer vierhonderd li ter diesel gestolen. De trekker met oplegger stond ge parkeerd in de Buys Ballotstraat in Schoondijke. De tankdop is gefor ceerd. Het totale schadebedrag is onbekend. De diefstal van de vierhonderd li ter diesel is gebeurd tussen dins dagmiddag drie uur en woensdag middag half zes. Hond bezorgt politie handenvol werk middelburg - Een hond heeft agenten in Middelburg gisteren handenvol werk bezorgd. De Jack Russell liep rond acht uur over een zeer druk kruispunt. Agenten konden hem niet vangen. De hond ging ervandoor, werd aange reden door een bus, maar huppel de verder. Agenten te fiets schoten te hulp en kregen de hond uitein delijk te pakken. Hij bleek onge deerd en is naar een asiel gebracht. Dorpsbelangen Hoek wil telefooncel houden hoek - Dorpsbelangen Hoek en het TOP-raadslid Giel van Boom willen dat de laatste KPN-telefoon- cel in het dorp behouden blijft. KPN wil van de cel af omdat er amper nog gebruikt van wordt ge maakt. Het telecombedrijf hand haaft de cel enkel als de gemeente Terneuzen daar een vergoeding voor betaalt. De dorpsgroeperin gen vinden dat de gemeente dan maar over de brug moet komen. Zuid-entree Sluiskil kan stukken groener sluiskil - De dorspraad van Sluis kil vindt dat de gemeente Terneu zen meer aandacht besteden moet aan het openbaar groen in het ka naaldorp. Zo vindt de raad het wenselijk dat het dorpsbos verder wordt uitgebreid. Grootste wens is echter meer groen bij de zuidelijke entree, de Leidinglaan. Die zou wat de dorpsraad betreft stukken groener kunnen. Het verzoek is bij de gemeente neergelegd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 65