huizen in de wijk Malta 'Bij ons kun je óók duiken en surfen, hoor' Geluidsmetingen langs de N59 Klas iF krijgt masterclass NOS s PZC Vrijdag 27 februari 2009 1 9 Op verzoek van de gemeenteraad heeft een extern bureau een onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting van het wegverkeer over de N59 op de omliggende huizen. De kaart geeft aan hoe groot de belasting op de gevels is. Probleemgevallen zijn de Kanterweg (en dan alleen de topgevels) en de huizen op de hoek van de Schuurbeque Boeijestraat en de Calandweg. Willem Adnaansens foto Ronald den Dekker door Martijn de Koning ZIERIKZEE - Het concept van het nieuwe sociaal-economisch be leidsplan van de provincie Zee land moet op bepaalde punten meer rekening houden met Schou- wen-Duiveland. Dat schrijft de ge meente in een zienswijze aan de provincie. Zo vindt de gemeente het jammer dat de provincie specifiek het Veet- se Meer noemt als hart voor de kleine watersport. Ze wijst erop dat op en rond Schouwen-Duive- land ook flink gedoken, gezeild en gesurfd kan worden. Verder pleit de gemeente voor een aanspreekpunt bij de provincie die alles weet over, subsidies: Nu moe ten gemeenten vaak ieder voor zich dezelfde weg zoeken in subsi- dieland. Ook vindt Schouwen-Duiveland het prima dat er kenniscentra rond Zeeuwse steden worden ge vormd, maar dan moet die wel zor gen voor stages in de dunner be volkte gebieden. Verder ziet de gemeente niet in het plan terug dat evenementen (waaronder Concert at Sea) van grote economische waarde zijn voor de provincie. De gemeente hoort binnenkort of er rekening wordt gehouden met de op- en aanmerkingen. Dan stelt de provincie het definitieve be leidsplan,pp.- 6 I -sttisJn ;x3'9i Op 16 februari 2009 is ten laste van H.H. Meinema, thans zijnde zonder bekende woon- of verblijfplaats zowel in als buiten Nederland, een proces verbaal betekend aan het parket van de ambtenaar van het openbaar ministerie te Middelburg door N.A. Polderman, t.k.-gerechts deurwaarder. In voormeld exploot wordt kennisgeving gegeven van beslaglegging op diens inkomsten. Een afschrift van dit exploot kan worden verkregen bij onderstaand gerechtsdeur waarderkantoor. Buys Partners B.V. Ondernemersweg 5 4691 SL Tholen ZIERIKZEE - Leerlingen uit 1 F van Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee hebben een masterclass van de NOS gewonnen. Vrijdag 6 maart worden de scholieren geschoold om als 'young reporten' radio- en tv-programma's te maken. Aanlei ding is een videoreportage die door een aantal van hen is ge maakt tijdens de activiteitenweek november vorig jaar. De video leidt de kijker, via wat interview tjes, van trommel- tot computer les. Young reporters zijn leerlingen die een reportage maken over een thema dat op school speelt. Het gaat om een initiatief van Codena- me Future; een uitgever in het on derwijs die zich richt op maat schappelijke vraagstukken. www.youngreporters.nl Voetbalplaatjes ruilen bij filialen Albert Heijn ZIERIKZEE - In de filialen van Al- bert Heijn in Zierikzee, Bruinisse en Burgh-Haamstede worden woensdag 4 maart voetbalplaatjes- ruilmiddagen gehouden. De voet- balplaatjesactie loopt tot en met 8 maart. De kaartjes zijn gewild. Er zijn in Nederland tot nu toe ruim 6o miljoen zakjes uitgegeven. Ook zijn er al 750 duizend albums over de toonbank gegaan. Verzamelaars kunnen proberen hun collectie tijdens de ruilmid- dag compleet te maken. De ruil beurs wordt gehouden van 14.00 tot 16.00 uur. Open middag bij jong kinderdagverblijf Koos RENESSE - De Kooslocatie in Renes- se wordt woensdag 4 maart in het zonnetje gezet. Kinderen en ouders zijn die dag welkom in het kinderdagverblijf tijdens een open middag - compleet met activitei ten als schminken, springkussen en ballenbak. In het gebouw van peuterspeelzaal 't Opstapje (elke maandag- en woensdagochtend) aan de Mauritsweg is Koos in sep tember met een kinderdagverblijf (alle overige dagdelen in de week) begonnen. De open middag is van 14.00 tot 15.30 uur. Beeld Watersnoodramp Oude Tonge herplaatst OUDE TONGE - Het beeld dat in Oude Tonge staat ter nagedachte nis aan de wederopbouw na de Watersnoodramp wordt gerestau reerd en verplaatst. Het beeld, dat 'Uit de modder herrezen' heet, ver huist van de Hilstraat naar de Julia- nastraat. Een passende plek omdat het in de buurt is van (nieuw ge bouwde) Zweedse woningen. Ook staat het beeld daar meer in het zicht. De onthulling is op 23 mei 2009. Op diezelfde datum, maar dan in 1957, is het beeld ook de eer ste keer onthuld. Muziekgevecht op 2nd influenz Heinkenszand HEINKENSZAND - Vier Bevelandse rockbands en één grungerockband uit Zeeuws-Vlaanderen nemen het vanavond tegen elkaar op in de vierde voorronde van poppodium 2nd influenz in jeugdsoos Achter de Stenge in Heinkenszand. Het gaat om: Scarabee, Persona Non Grata, Flying Nemesis, special act The Hollow Men en No Offence. Het 'muziekgevecht' begint om 20.00 uur. Entree vijf euro, of in de voorverkoop drie euro. Bezoe kers kunnen gratis met de bus van uit Goes en door Borseie. Gesplitst kinderfeest in Driehoek in Zierikzee ZIERIKZEE - Vanwege het laatste grote succes houdt de vakantiebij- belclub van samenwerkende ker ken in Zierikzee dit keer twee kin derfeesten. Woensdag 4 maart kunnen kinderen van 4 tot en met 7 jaar feesten in De Driehoek in Zierikzee - met onder meer pop penkast, knutselen, verhalen, mu ziek en clowns. Oudere kinderen (8 tot en met 12 jaar) komen op de Straatspeeldag in juni aan de beurt. Het feest woensdag-duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Meer infor matie vja ,0111-497946.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 55