PZC 17 Zeeland Asiel voldoet niet aan wet Forse boetes geëist tegen eilanders SCHOUWEN-DUIVELAND 25 18 en 19 Man met hond Een dijkblok dat beter is voor het milieu - Vrijdag 27 februari 2009 r.- Besmettingsgevaar voor dieren in ziekenboeg en quarantaine Zierikzee. door Ton van den Nouweland zierikzee - Het dierenasiel aan de Zandweg in Zierikzee voldoet niet langer aan het Honden- en Katten- besluit. Wegens besmettingsgevaar heeft de Algemene Inspectie Dienst de ziekenboeg en de qua rantaineruimtes afgekeurd. Dat besmettingsgevaar allerminst denkbeeldig is, bewijst de uitbraak van niesziekte in 2006. „Dat was Oproepkracht Jeanette Stouten en poes Kiara in het Zierikzeese asiel dat niet langer aan de wet voldoet. foto Ronald den Dekker AdvoCaten betichten OM van uit de wind houden accountant. door Ad Roos MIDDELBURG - De advocaten die gis teren voor de Middelburgse recht bank hun van belastingfraude en valsheid in geschrifte verdachte Schouwse cliënten verdedigden, hebben fel uitgehaald naar het Openbaar Ministerie.- Het OM, zou bewust een 56-jarige Arnemuidse accountant en een Zierikzeese no taris uit de wind hebbengehou den, zodat deze niet worden ver volgd. De mannen die zich wél strafrechtelijk moesten verant zelfs zo erg dat we een poosje moesten sluiten en geen dieren meer konden opnemen," zegt pen ningmeester Cora Jonker. Zieken boeg en quarantaineruimtes bevin den zich midden in het asiel. Dat werkt besmetting in de hand. Bo vendien zijn de quarantaineruim tes te klein. De dierenopvang wordt ook niet meer erkend door Dierenbescherming Nederland. Ook dat heeft met de te kleine ruimtes te maken. Tot op heden werd alleen ruimte gebrek opgevoerd als reden voor gedeeltelijke nieuwbouw. Nu blij- woorden - een 71-jarige man uit Burgh-Haamstede en zijn twee zoons van 38 jaar uit Kerkwerve en 41 jaar uit Dreischor - hoorden boetes van 5.000 tot 20.000 euro tegen zich eisen. De drie waren aandeelhouder van Schelphoek BV, dat handelde in de aan- en ver koop van onroerend goed. Zij moesten zich verantwoorden om dat zij in 2005 een foutieve aangif te vennootschapsbelasting hadden ingediend. In plaats van 1.130.672 euro verlies zou dat bijna de helft minder moeten zijn en ook de te betalen btw was beduidend lager opgegeven. Daarnaast zouden de mannen onderhandse kopaktes hebben vervalst en hadden ze in ken ook de wettelijke voorschrif ten tot uitbreiding van het asiel te dwingen. Sinds 2007 ligt er een bouwplan op de plank. Aan de voorzijde komen vijf nieuwe ruim tes: vier voor quarantaine en één speciaal voor aanlevering door de dierenambulance. Verder komen er een nieuwe entree en een verga derruimte. Penningmeester Jonker Ziekenboeg en quarantaineruim- tes van het dierenasiel in Zierik zee zijn afgekeurd. Daarmee vol doet de opvang niet meer aan het Honden- en Kattenbesluit. 2006 een dikke 30.000 euro btw te ruggevorderd. Ook zouden er fac turen zijn vervalst. Het ging alle maal om de aankoop van veertien recreatiebungalows in 's Graven- zande. De vader kocht de bunga lows en tien bungalows werden op naam van de zonen gezet. De bedoeling was dat de zonen de bungalows zoüden exploiteren. De bank weigerde de boel te financie ren. In opdracht van de accoun tant werden de onderhandse Het Openbaar Ministerie heeft forse geldboetes geëist tegen drie van belastingfraude en vals heid in geschrifte verdachte Schouwen-Duivelanders. is doende met de verwerving van middelen. De uitbreiding kost 150.000 euro. Daar komt 20.000 eu ro inrichtingskosten bij. Van de be nodigde 170.000 euro is iets meer dan de helft binnen: 80.000 euro aan legaten en een toezegging van 10.000 euro door de Stichting Ren- esse. „We gaan symbolisch stenen verkopen en verwachten in mei een bijdrage van het Menevene- ment in Oosterland. Alles om het bedrag dat we moeten lenen zo klein mogelijk te houden," aldus Jonker. De verbouwing moet in het najaar beginnen. koopakten voorzien van de passa ge dat de zonen de bungalows had den gekocht als beheerder van de bv. Een 62-jarige notarisklerk in Zierikzee zorgde voor de aanpas singen. Volgens de advocatuur is het in de onroerendgoedbranche een doodnormale zaak om in der gelijke onderhandse koopovereen komsten namen te veranderen. Dat de notarisklerk valse facturen had gestuurd was al helemaal on zin. Het waren geen facturen maar 'afrekenvoorstellen'. De conclusie van de raadslieden: De Fiod heeft te snel de verkeerde conclusies ge trokken. Voor alle verdachten dus maar één mogelijkheid: vrijspraak. Uitspraak over dertien dagen. Verkeerslawaai treft 189 huizen in de wijk Malta Tip? schouwen-duiveland@pzc.nl Kerkwervenaar krijgt klappen in Dirksland dirksland - De politie van het dis trict De Eilanden heeft woensdaga vond een 41-jarige man uit Dirks land aangehouden voor mishande- ling. Op de Achterdorp in zijn woon plaats maakte hij ruzie met een 44-jarige man uit Kerkwerve. Die werd in het gezicht geslagen. De Dirkslander is opgepakt en voor verhoor naar het politiebu reau gebracht. Weer geparkeerde auto bekrast op Tholen tholen - Een auto, die geparkeerd stond aan de Touwmakersdreef in Tholen, is in de nacht van woens dag op donderdag ernstig bescha digd. Aan de passagierszijde werd de auto van yoor tot achter be krast. Eerder deze week vond in Oud-Vossemeer ook al zo'n inci dent plaats. Toen werden met een scherp voorwerp twee lange kras sen gezet op een auto die in de straat Onder de Molen stond. Drummen en dansen voor Europese titel goes - De landelijke slagwerk- en dansorganisatie voor amateurs, Co- lor Guard Nederland, houdt zater dag (28 februari), het WGI Euro pees Kampioenschap Indoor Per cussion in Sportpunt Zeeland te Goes. Alle groepen worden beoor deeld door een Amerikaanse jury. De wedstrijden beginnen om 14.30 uur. Bij NADER WMSÊÊÊÊmÊm zierikzee - In het artikel, gisteren op deze plaats, over de opening van het kreeftseizoen in Zierikzee zijn enkele fouten gemaakt. Zo is de naam van topkok Sergio Her man verbasterd tot 'Kerman'. Ver der zullen de genodigden niet mee varen op vissersboten, maar op de klipper Bracksand. Vertegenwoordigers van de pers gaan mee op motorjachten van sportvissers. Tip? redactie@pzc.nl Dat Schouwen-Duivelandse ge zin zag hem dagelijks voorbijko men met z'n viervoeter, die man uit de buurt. 'Man met hond', werd-ie al snel genoemd. Toen de heer des huizes in het ca fé kreeg te horen dat 'die man met die hond uit jouw buurt' was overleden, vond zijn vrouw het wel zo fatsoenlijk om even een condoleanceberichtje bij de getroffen familie in de bus te gooien. Ze was bijna op haar bestem ming, toen ze abrupt stilhield. Voor haar neus stond 'man met hond' nietsvermoedend de tuin te schoffelen. Er bleken nog een heleboel andere 'mannen met hond' in de buurt te wonen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 53