'Als je een storing oplost, ga je met een goed gevoel weg' Lichtplan Goes niet op bezuinigingslijstje Drum en dance om Europese titel J3PZC Vrijdag 27 februari 2009 23 Maarten van der Harst gaat voor nationale titel in de koudetechniek. door Rob Paardekam OUD-VOSSEMEER - Hoewel zijn va der een bedrijf heeft in de koel techniek, was het lange tijd hele maal niet zeker dat Maarten van der Harst (20) uit Oud-Vossemeer dezelfde richting op zou gaan. „Daar koos ik pas op latere leeftijd voor", zegt hij. Achteraf bezien was dat een goede keuze, want de Vossemeerder behoort nu tot de absolute toppers in zijn vak. Vol gende maand doet hij mee aan het nationale kampioenschap. Daar strijdt Maarten met drie jon ge vakgenoten om één ticket voor het wereldkampioenschap dat in september in Calgary wordt gehou den. In Ahoy in Rotterdam krijgen 'Ik ben niet bang voor de opdrachten. Ik ga echt voor de eerste plaats' de deelnemers drie dagen moeilij ke opdrachten voorgeschoteld. „Ik ben er niet bang voor", zegt Maar ten vol zelfvertrouwen. „Ik ga echt voor de eerste plaats." Tijdens de kampioenschappen wordt ook ge streden om de nationale titels in onder meer de disciplines dakdek- ken, telematica, woninginstallatie en sanitaire techniek. Ook de ande re winnaars gaan naar Canada. Ze krijgen judoka Dennis van der Geest mee als mental coach. Koeltechniek - of Koudetechniek - is een onderdeel van de installatie techniek. Gedacht kan worden aan het bouwen en onderhouden van airco's en koel- en vriesinstallaties. Om nog beter te worden dan hij al is, volgt Maarten momenteel een avondopleiding in Den Bosch. Overdag werkt hij bij GEA Grenco in Bergen op Zoom. „Een hele leu ke baan", zegt hij. „Ik ben bijna el ke dag op pad. Het bedrijf doet ./.W KLAVERBLAD ZEELAND Zorggebruiker of zorgverlener? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met patiëntenrechten. Doe mee met de meidactie! laar: .averbladzeeland.nl of bel naar: Zorqlnfo Klaverblad Zeeland 113 - 212 783 in ma t/m vrij van 09.00 - 13.00 «ur) Maarten van der Harst uit Oud-Vossemeer doet volgende maand mee aan het nationaal kampioenschap koudetechniek. foto Willem Mieras bijna niet aan nieuwbouw, maar verricht vooral servicewerkzaam heden. Dat vind ik net zo leuk. Als er ergens een storing is en je weet die op te lossen, ga je met een goed gevoel naar huis." De kampioenschappen vinden plaats tij dens de beroepenmanifestatie Skills Masters, die van 5 tot en met 7 maart wordt gehouden in Ahoy. Meer informatie op www.skillsmas- ters.nl. Project voor aanlichten kerk en stadhuis is al te vergevorderd. door Frank Balkenende GOES - Dit voorjaar schijnt er nieuw licht op de Goese Grote Kerk en het oude stadhuis aan de Grote Markt. Het college van bur gemeester en wethouders heeft be sloten het lichtplan door te zetten en daar 95.000 euro aan te spende ren. Omdat Goes waarschijnlijk de broekriem moet aanhalen, heeft het college overwogen het verlich tingsplan uit te stellen en zo een ton te bezuinigen. „Dat kan echter niet omdat de voorbereiding al in te vergevorderd stadium is", zegt burgemeester Dick van der Zaag. Op initiatief van stichting Sticht- licht, die Goese mooie gebouwen en blikvangers in het licht zet, heeft Goes een masterplan laten maken. Dat is uitgevoerd door het bureau Lite van Christa van San ten, een autoriteit op het gebied van aanlichting. Ze gaf op de TU Delft jarenlang les over licht in de architectuur en schreef er verschil lende boeken over. Het verlichtingsplan omvat meer dan de kerk en het stadhuis. Ook de vesten, bruggen, bepaalde stra ten en pleinen kunnen beter wor den 'aangelicht', maar bijvoor beeld ook de binnenhaven en het Ceresbeeld. Het totale plan vergt een half mil joen euro. Het college zet met de verlichting van kerk en stadhuis nu een eerste stap. GOES - De landelijke slagwerk- en dansorganisatie voor amateurs, Co- lor Guard Nederland, houdt zater dag (28 februari) het WGI Euro pees Kampioenschap Indoor Per cussion in Sportpunt Zeeland te Goes. Groepen uit Nederland, En geland, Duitsland en Frankrijk din gen hier mee naar Europese titels. Alle groepen voeren in korte tijd een slagwerk-theatershow op die beoordeeld wordt door een Ameri kaanse jury. De wedstrijden begin nen om 14.30 uur. Profiteer van extra voordeel met uw zorgpas boven op de tot 20% korting van Specsavers. De vergoe ding van uw zorgverzekeraar samen met de korting van Specsavers kan maar liefst oplopen tot 350 euro! Specsavers werkt samen met vrijwel alle zorg verzekeraars. Kiest u bij Specsavers voor een bril of contactlenzen dan levert dat met uw zorgpas altijd veel voordeel op. Zelfs als u geen recht heeft op een vergoeding krijgt u bij Specsavers tot 20% korting*! Wij zoeken graag voor u uit wat de vergoeding van uw zorgverzekeraar is. Specsavers kan deze vergoe ding trouwens in veel gevallen rechtstreeks bij uw verzekeraar claimen. U hoeft dat bedrag dan niet voor te schieten. Dit geldt ook voor boortoestellen. Door onze goede samenwerking kunnen wij deze aanbieden vanaf 0 euro! Vraag in de winkel naar de mogelijkheden binnen uw polis. Of ga naar www.specsavers.nl om uw voordeel te berekenen. www. specsa ve rsn I Deze korting geldt niet in combinatie met andere acties. WEEKEND Zaterdag 28 februari en zondag 1 maart 2009 Huisartsen Huisartsenpost De Bevelanden 's Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tij dens feestdagen, alleen na telefonische af spraak) Patiënten huisartsenpraktijk de Pijlers v. Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-272000 Spreekuur zat. en zon. 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Tholen/St. Phlipsland Van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur: Huisartsenpraktijk Bergen op Zoom, Para- selsuslaan 2, tel. 0164 273855. Tandartsen Noord- en Zuid-Beveland Tandzorg, v. Hallstraat 2, Goes, tel. 06-22347209. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Tholen en Bergen op Zoom (leden NMT): telefonisch contact opnemen met eigen tandarts. Verloskundigen Verloskundige Maatschap Goes, tel. 0113 224099. bgg 0665071858. vrij. 19.30-zon. 19.30 uur: M. de Winter. Verloskundigenpraktijk Gemeente Borse- le (24-uur bereikbaar) 06-53156391 D. Hoogendijk. Verloskundigen Reimerswaal M. Lindenbergh en A. de Putter, tel. 0113-503842 bgg 06-65071049. Apotheken Avond- en weekenddiensten worden ver zorgd door De Zeeuwse Apotheek, Sta tionspark 35, tel. (0113) 270620. Thuiszorg Allévo: tel. 0113- 249111. Stichting Thuiszorg Nederland: tel. 0113- 229003. Thuiszorg Terweel Zorgstroom: tel. 0113-273636 RST Zorgverleners: tel. 0342-405454 Dierenartsen Beveland Dierenartsenpraktijk Mosselman, Ver boom en Boer: B. J. Boer, tel. (0113) 313050 of (0113) 228866. Dierenartsenpraktijk Karelse, van Dijk, Stokman, van Anrooy: P.C. Stokman, 's Gravenpolderseweg 39, Goes, tel (0113)213419. Praktijk voor gezelschapsdieren, L. Huis- kes-Cornelisse en M. Berrevoets, Molen laan 24, Yerseke, tel.( 0113) 572756. Spreekuur zat. 9.30-10 uur. Dierenkliniek Goes, kliniek voor Gezel schapsdieren, C.W. Dreesman en M.A.R. van den Boomgaard, 's Gravenpolderse weg 92, Goes, tel.(0113) 270072 (24 uurs spoeddienst). Geopend zat. 10.00 tot 15.00 uur, behandeling volgens af spraak. Tholen Dierenarts W. Brons, tel. (0166) 612596. Weekend-spreekuur Poortvliet, Kalfsdam- seweg 2, zat. van 8.30-9.00 uur en Tho len, Botermarkt 10, zat.van 11.00-12.00 uur. Dierenambulance 24 uur bereikbaar. 0900-7673437.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 47