Raadsenquête skihal geëist 'Dat wij nou net die dooie vogel zien' Oostkapelle vreest N57 karpetten lengte x breedte x hartstocht 10 Asiel in Zierikzee afgekeurd d 'De Piraat' Flinke gift voor Oudelande Cursus voor omgaan met peuter B pzc Vrijdag 27 februari 2009 21 - gewoon gezellig - STRANDPAVILJOEN Geopend: vrijdag - zaterdag - zondag Duinweg Oostkapelle Raadslid Freeke wil onderste steen boven in affaire rond complex. door Gonny van Gremberghe terneuzen - Het Terneuzense raadslid Cees Freeke (eigen lijst) vindt dat het college van burge meester en wethouders op zeer korte termijn volledig tekst en uit leg moet geven over de ontwikke lingen rond het skihalcomplex in de Koegorspolder. Gebeurt dat niet, dan wil Freeke dat er een raadsenquête naar de kwestie wordt gehouden. Via zo'n gemeentelijk onderzoek, vergelijk baar met een parlementaire enquê te, kan dan volgens Freeke toch 'de Kinderen 'verzamelen' vogels in en om inlaag De Keihoogte. door Mieke van der Jagt wissenkerke - Tien of elf jaar zijn de meesten en ze komen overal vandaan. Uit Kapelle, Biezelinge, Goes, Colijnsplaat, Scharendijke en Wissenkerke zelf, zijn ze naar de inlaag De Keihoogte gekomen om wat te leren over vogels. De werkgroep jeugd van IVN, Jet Re- mijn, Jannie Verwei, Femke Deels tra en Maurice Rentmeester, heeft een tocht door de inlaag voorbe reid. In de tas zitten zoekkaarten, verrekijkers, een telescoop, bekers, chocolademelk en geïllustreerde formulieren waarop de kinderen kunnen aanvinken welke vogels ze gezien hebben. Maar eerst legt Jannie Verwei uit wat een inlaag is en let Remijn ver telt hoe je erachter komt naar wel ke vogel je kijkt: letten op kleur, te kening, gedrag en goed luisteren. De Keihoogte leent zich uitste kend voor een rondje vogels spot ten. In de inlaag zelf is het terrein hobbelig, met duintjes en p.lasjes en niet te vergeten een vogelkijk- hut. Ten oosten van de inlaag, aan de andere kant van de dijk, is een breed stuk watergang met karrevel- den en een flinke lap geploegd ak kerland. Daar zitten weer heel an dere vogels dan in de inlaag. De vijftien kinderen worden in .twee groepen verdeeld, die na de onderste steen boven komen'. Bur gemeester Jan Lonink van Terneu- zen staat niet afwijzend tegenover Freekes verzoek. „Rond de skihal en de invulling er van is veel te doen geweest, maar ik geloof niet dat er door het be stuur niet integer is gehandeld. Er valt niets te verbergen, dus kun nen we de gemeenteraad - indien gewenst - best informeren", zegt Lonink. Freeke wil ook niemand betichten van niet-integer handelen. Hij wil alleen duidelijkheid over hoe er door Terneuzense bestuurders is opgetreden. „Bij mijn aantreden in 2003 was het omvangrijke slibdepot dat Ter- neuzen door Rijkswaterstaat leek chocolademelk zullen wisselen. Wat op het eerste gezicht een leeg landschap lijkt, blijkt vol te zitten met vogels. Binnen een kwartier hebben de kinderen smienten, wulpen, wilde eenden, scholek sters, brandganzen, rotganzen, een zwarte ruiter en bergeenden in de opgedrongen te krijgen het hete hangijzer. Nu anno 2009 ligt er veel figuurlijk slib. Mensen in Ter- neuzen vinden het niet pluis wat er allemaal gebeurd is. Het zijn ge voelens, maar toch. Ik word zelfs uit den lande gebeld door journa listen die het naadje van de kous willen weten. Raadsleden (Sierse- ma CDA en Van Oyen PvdA, red) worden verhoord. Is dit een nieuw fenomeen of een politiek novum. Dat soort zaken roept vragen op en ik ben geïnteresseerd in de ant- Wi Terneuzens raadslid vindt het ho- ren van raadsleden in de kwestie skihal aanleiding om volledige duidelijkheid te eisen in dossier dat veten blijft bezighouden. kijker gehad. Dat is nog eens verza melen! Hoe voller het formulier raakt, hoe fanatieker de kinderen proberen de ontbrekende soorten te ontdekken. En ja hoor, daar heb je een zilvermeeuw. Maar wat is dat witte daar op de oever van de watergang? Het be woorden", schrijft Freeke aan de raadsvoorzitter. Freeke stelde anderhalf jaar gele den al in een vergadering dat pro jectontwikkelaar ELD (Olivier Be- herman) Terneuzen lekker had ge maakt met een skihal, om vervol gens bij die hal grootschalige detail handel te kunnen beginnen. „Er was sprake van vooropgezet spel. Dat hij meer grond heeft wil len verwerven in die polder duidt daar ook op." Volgens burgemeester Lonink heeft het college nooit met Beher- man en zijn partners gesproken over tweede- of derde-fase ontwik kelingen. „Dat een projectontwik kelaar grondposities inneemt, is echter zijn goed recht." weegt niet. „Dat is een dode meeuw", zegt Femke Deelstra. „Ie kunt niet goed zien wat voor één." Voor twee vriendjes is het een beetje een domper. „Dat wij nou net die dooie meeuw moeten zien." „Tja", zegt Femke, „dat is nou eenmaal ook de natuur." zierikzee - Het dierenasiel aan de Zandweg in Zierikzee voldoet niet langer aan het Honden- en Katten- besluit. Wegens besmettingsgevaar heeft de Algemene Inspectie Dienst de ziekenboeg en de qua rantaineruimtes afgekeurd. Dat besmettingsgevaar allerminst denkbeeldig is, bewijst de uitbraak van niesziekte in 2006. „Dat was zelfs zo erg dat we een poosje moesten sluiten en geen dieren meer konden opnemen," zegt pen ningmeester Cora Jonker. Zieken boeg en quarantaineruimtes bevin den zich midden in het asiel. Dat werkt besmetting in de hand. Bo vendien zijn de quarantaineruim tes te klein. De dierenopvang wordt ook niet meer erkend door Dierenbescherming Nederland. Ook dat heeft met de te kleine ruimtes te maken. Het asiel heeft plannen voor nieuwbouw. Daarmee moet het probleem grotendeels worden op gelost. De kosten daarvan bedra gen 170.000 euro. Daarvan is tot op heden ongeveer de helft bin nen gebracht. oudelande - Het dorpshuis en de brede school in Oudelande heb ben een flinke gift van het Oranje fonds gekregen voor de inrichting van de multifunctionele ruimte in de nieuwbouw van beide voorzie ningen. Het gaat om 40.000 euro. Het dorpshuis heeft ook nog van woningstichting R&B Wonen in Heinkenszand 2000 euro subsidie ontvangen. Het dorpshuis en de school in Oudelande zijn aan el kaar verbonden door nieuwbouw. De kinderopvang, verenigingen en peuterspeelzaal krijgen daarin ook onderdak. De officiële opening is 3 juni gepland. Binnen de kortste keren hebben de kinderen een hele serie vogels in de kijker gehad. Steeds fanatieker proberen ze de ontbrekende soorten te ontdekken. Kijk, daar heb je al een zilvermeeuw. foto Willem Mieras Dorpsraad dringt aan op maatregelen tegen extra verkeer door dorp. door Maurits Sep oostkapelle - Oostkapelle mag niet de dupe worden van de N57 en de rondweg Serooskerke. De dorpsraad Oostkapelle dringt daar om aan op maatregelen om de leef baarheid te beschermen tegen de extra stroom auto's die door het dorp zal komen. Drieduizend verkeersbewegingen meer dan nu, voorspelt Rijkswater staat volgens de dorpsraad. Die concludeert daaruit 'met groeien de bezorgdheid' dat er dus twee keer zo veel auto's door het dorp zullen rijden als nu. 'De verkeers problematiek in het centrum zal aanzienlijk toenemen', waar schuwt de dorpsraad in een brief aan de gemeenteraadsfracties van Veere. Het verkeer van Seroosker ke naar Domburg moet in Oostka pelle door enkele smalle straten. De dorpsraad heeft al twee keer aandacht gevraagd voor de te ver wachten problemen: in een com missievergadering op 1 april vorig Wl De N57 en de rondweg Seroos- kerke leiden per dag tot 3000 extra verkeersbewegingen in Oostkapelle. De dorpsraad is be zorgd over de leefbaarheid. jaar en twee maanden later in een brief aan het gemeentebestuur. Tot verbazing van de dorpsraad heeft: de gemeenteraad geen aan dacht gevraagd voor de gevreesde problemen in Oostkapelle, maar wel meer geld voor het Veerse deel van de N57 en voor de rondweg Serooskerke. Goed voor Seroosker ke, maar Oostkapelle verdient de zelfde betrokkenheid, vindt de dorpsraad. Die vraagt de fracties bij provincie en waterschap - de andere wegbeheerders - maatrege len danwel geld los te weken. De SGP/CU vindt het te vroeg vroeg om aan de bel te trekken. PvdA/GL noemt het terecht dat de dorpsraad aan de bel trekt. goes - Allévo begint dinsdag in Goes-Zuid een cursus voor ouders, die moeite hebben met de opvoe ding van hun peuter. Kwesties als 'wat doe je als je kind een driftbui heeft?' en 'wat te doen als hij niet wil eten?' komen aan de orde. De oudercursus be staat uit zes lessen en kost twintig euro per deelnemer. Aanmelden bij Allévo kan tijdens kantooruren via telefoonnummer 0113- 249200 of via de e-mail: m.wessels@allevo.nl. bclS+msr dG jcïCJGr kerkplein 57 kapelle 0113 343810 www.basmar.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 45