Ze leefden nog lang p Een goed huwelijk kan altijd beter Goes eerste Fair Trade-gemeente PZC Vasten De krant 5 weken voor 15 euro! 2 Vrijdag 27 februari 2009 PZC ONOINE VAN OER VLEUTEN Met carnaval, dat ongebreidelde feest des vlezes, heb ik niks. Met schuld en boete des te meer. 't Zal iets te maken hebben met het katholieke geloof, waar mijn moeder haar hele leven een haat-liefdeverhouding mee had. Bijgevolg kreeg ik .er slechts folkloristische flarden van mee. Te weinig om alle rituelen en hun betekenis geheel te doorgron den. Genoeg om gefascineerd te zijn door oprechte gelovigen. Lange tijd verzamelde ik daarom bordjes met Bijbelteksten, en gelenbeelden, wierookbranders, bidprentjes en rozenkransen, tot mensen mij spontaan processiestaven en bronzen kruizen begonnen aan te bieden en gasten gerustgesteld moesten wor den omtrent mijn veronderstel de godsdienstwaanzin. Afgelopen woensdag keek ik naar het portret van een devoot meisje met een askruisje op het voorhoofd. Het einde van het carnaval en het begin van de vastentijd, bedacht ik, terwijl ik een hap nam van een worsten broodje. Kauwend liep ik naar de keuken, waar mijn man net een paar nootjes naar binnen wierp. Even stonden we elkaar, met malende kaken, bedachtzaam op te nemen. „Zullen we...", begon hij,gaan vasten?", vulde ik aan. Nou ja, vasten... Een beetje afzien, relativeerden we on middellijk. Nadenken over ons consumentengedrag. Niet snoe pen, in elk geval. „En wat denk je", zei ik, „wel of geen zoetjes in de koffie?" De eerste de beste dag na dit ferme besluit liep ik een winkel binnen met rijen sardonisch lachende paashazen en lonkende paaseieren. Op het werk, waar ik mij veilig waande omdat ik wist dat de snoepautomaat buiten werking was, offreerde een collega suikerbollen, koek en chocola, 's Avonds roerden we mistroostig een theelepel suiker door onze magere yoghurt. Nog vijf weken zelfkastijding. Heerlijk. Voor meer columns: www.pzc.nl/columns „En wat denk je", zei ik, „wel of geen zoetjes in de koffie?" Feestelijk onthaal voor gouden echtparen. Zij gaven elkaar het ja-woord 'iri de tijd dat aids nog Engels was voor hulp en het woord homo nog mens betekende'. door Ali Pankow ersoonlijk feliciteren thuis is niet meer te doen met 130 gouden echtparen in 2008 op Schouwen-Duive- land. Daarom onthaalde het ge meentebestuur deze huwelijksjubi larissen gistermiddag met een fees telijke bijeenkomst in het Zierik- zeese gemeentehuis. Ruim de helft gaf gehoor aan de uitnodi ging. „Waarin onderscheidde het jaar 1958 zich nog meer dan het hoogtepunt van uw eigen huwe lijksvoltrekking?", testte loco-bur gemeester Wijnand Renden het ge heugen van de echtelieden. Hij hielp hen een beetje op weg. Dat jaar begon met de totstandkoming van de EEG, op 8 januari maakte de laatste stoomtrein zijn laatste rit, Paus Pius XII overleed en werd opgevolgd door Johannes XXIII. Nederland beleefde de eerste uit zending van Pipo de Clown, de eerste pace-maker werd geïmplan teerd, de Daf 600 Variomatic werd geïntroduceerd en het laatste kabi net Drees kwam ten val. „Een tijd waarin aids nog Engels was voor hulp, roze nog de kleur van babies was en het woord homo nog mens betekende", aldus Renden. Nostalgie liep ook als rode draad door het verhaal van gemeente archivaris Huib Uil. Hij projecteer de van vier echtparen de huwe lijksfoto, waarop specifiek de hoge hoed van de bruidegom een pro- COLOFON PZC Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 91, 4330 AB Middelburg 0118- 43 4000 Uitgever/directeur Ad Verrest Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 91, 4330 AB Middelburg T: 0118- 43 4050 E: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen Postbus 162, 4460 AD Goes T: 0113-31 5670 E: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145,4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland Postbus 80, 4300 AB Zierikzee T: 0111- 45 4651 E: schouwen-duiveland@pzc.nl Advertenties VerkoopteamZeeland T: 0118- 43 4070 E: teamzeeland@bndestem-pzc.nl Büsiness-to-business/de Ondernemer. Zorg Onderwijs. Educatie. Onroerend Goed t T: 076- 531 2277 E: segmentteam@bndestem-pzc.nl Familieberichten: 088- 0139 999 Personeelsadvertenties: 055- 5388 000 Kleintjes: 0900- 6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? Vul het formulier in op: www.pzc.nl/lezersservice of bel: 088-013 99 10 Toets 1: bezorgklachten (vanaf 07.00 uur) Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over LezersExtra Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur PZC Lezersservice Postbus 3229, 4800 MB Breda U kunt uw abonnement beëindigen tot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 23,50 (acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 66,25 (acceptgiro €69,25) Jaar €254,00 (acceptgiro €257,00) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 2 weken gratis en neem aansluitend: een vast abonnement met automatische betaling van 66,25 per kwartaal (NA14) een vast abonnement met betaling per accept van 69,25 per kwartaal (NA14) ik neem een proefabonnement van 5 weken voor 15,- Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) (P5) Stuur de bon naar: PZC, Afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 54050, 5004 VB Tilburg. Bellen kan ook: 088-013 99 10 Straat Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. RekeningnummerHandtekening el persoonsgegevens Ir et colofon treft u nadere informatie Fred (73) en Nel (71) komen van oorsprong uit Yerseke, maar wonen nu al jaren in Bruinisse. Hij: „Niet te veel thuis zijn. Dat is het recept voor een goed huwelijk." Zij: „Als mosselschipper was hij soms twee weken huis. Het gaat vooral om geven en nemen." Janny (74): „Een goed huwelijk is een kwestie van je ze geningen tellen, één voor één." Andries (83): Je moet leren elkaar te accepteren en - zoals mijn vader me altijd voorhield - af en toe een bosje bloemen van de markt voor haar meebrengen." door Marcel Modde Zelf is Matthy van der Slikke uit 's-Heer Arends- kerke al 35 jaar getrouwd met haar Jan. En dat was beslist niet altijd rozengeur en manenschijn, zegt de 'huwelijksdocente' frank en vrij. „De mensen gaan tegenwoordig heel makkelijk uit elkaar. Ze denken dat het niet meer gaat wanneer de liefde op is. Of ko men iemand anders tegen waar ze verliefd op wor den. In dat geval is het ook maar weer afwachten of het goed blijft gaan. Wij zijn zelf ook door een hele moeilijke periode gegaan. Je weet dat je elkaar eeuwi ge trouw en liefde hebt beloofd en daar wil je aan vasthouden. Persoonlijk heb ik in die situatie heel veel aan mijn geloof gehad." Matthy en Jan geven sinds een paar jaar huwelijkscur sussen. Dat doen ze onder de paraplu van Marriage Course, onderdeel van Alpha-cursus Nederland. Jaar lijks trekken de lessen zo'n tweeduizend echtparen, verdeeld over ruim honderd plaatsen in het land. De cursus duurt zeven avonden en biedt de deelnemers 'praktische handvatten voor een gezond huwelijk dat een leven lang duurt'. De achtergrond zijn de christe lijke normen en waarden, maar, benadrukt de organi satie, ook heel wat niet-gelovige paren hebben inmid dels hun relatie verdiept dankzij deze aanpak. Centraal staat de onderlinge communicatie, vertelt Matthy. „Je gevoelens en gedachten naar elkaar onder woorden kunnen brengen, is heel belangrijk. Dat geldt ook voor goed kunnen luisteren naar de ander. Daar zijn methodes voor." De paren zitten samen aan een tafeltje, aangekleed met een hapje en een drankje, en krijgen op basis van een dvd en een werk boek diverse vragen en situaties voorgelegd. „Waar het uiteindelijk om gaat, is dat je elkaar beter leert kennen. Dat werkt voor stellen die net bij elkaar zijn, maar net zo goed voor mensen die al veel langer zijn getrouwd. Het is een verrijking van je huwelijk. Want ook een goed huwelijk kan altijd beter. Alleen men sen met heel grote problemen kunnen we niet aan. Die sturen we door naar professionele hulp, zoals een relatietherapeut." if/j) www.mariagecourse.nl door Frank Balkenende GOES - Goes en Groningen zijn de eerste Fair Trade-gemeenten van Nederland. Volgens juryvoorzitter Jan Pronk hebben beide gemeen ten het meeste gedaan om lokaal afspraken te maken over eerlijke handel en armoedebestrijding. Ook Tilburg, Eindhoven, Leeuwar den en Houten waren in de race. De Fair Trade-titel wordt 9 maart overhandigd aan de Goese burge meester Dick van der Zaag. Die is trots op de koppositie. „De werk groep heeft veel gedaan om draag vlak te scheppen. Dat constateert de jury ook." De gemeente werd vorig jaar Mil lennium Gemeente. Daarmee ver plicht ze zich in te spannen voor klimaatverbetering, ontwikkelings samenwerking en armoedebestrij ding. Eerlijke handel (Fair Trade) is daar een onderdeel van. Om organisaties en ondernemers mee te krijgen is een brede lokale werkgroep gevormd. Daarin zitten contactpersonen van gemeente, jongerenraad, Ondernemers Over leg Goes (OOG), de Wereldwin kel, ROC Zeeland, supermarkt Jumbo en restaurant Het Elfde Ge bod. Dat heeft onder meer geleid tot een kerstmarkt die in het teken stond van eerlijke cadeaus en Fair Trade-theepakketten voor de Goe se horeca. Van der Zaag ging per soonlijk 'verantwoord boodschap pen doen' bij de Jumbo. Ook lan ceerde de gemeente een Fair Tra- de-website en houdt ze dit jaar een Afrikajaar vol activiteiten. Owww.fairtradegemeentegoes.nl www;pzc.nl/afrikajaar Andries en Janny Rhoon-van den Berg uit Bruinisse Fred en Nel Zoeteweij-Van Oost uit Bruinisse.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 2