'Oostkapelle dupe van N57' karpetten lengte x breedte x hartstocht IE OM eist boetes in fraudezaak Muzikaal podium kerk Terneuzen Slik weg 'De Piraat' Lichtplan Goes blijft intact PZC Vrijdag 27 februari 2009 21 Dorpsraad dringt aan op maatregelen tegen extra verkeer door dorp. door Maurits Sep oostkapelle - Oostkapelle mag niet de dupe worden van de N57 en de rondweg Serooskerke. De dorpsraad Oostkapelle dringt daar om aan op maatregelen om de leef baarheid te beschermen tegen de extra stroom auto's die door het dorp zal komen. Drieduizend verkeersbewegingen meer dan nu, voorspelt Rijkswater staat volgens de dorpsraad. Die concludeert daaruit 'met groeien de bezorgdheid' dat er dus twee keer zo veel auto's door het dorp zullen rijden als nu. 'De verkeers problematiek in het centrum zal aanzienlijk toenemen', waar schuwt de dorpsraad in een brief aan de gemeenteraadsfracties van Veere. Het verkeer van Seroosker ke naar Domburg moet in Oostka pelle door enkele smalle straten. De dorpsraad heeft al twee keer aandacht gevraagd voor de te ver wachten problemen: in een com missievergadering op 1 april vorig jaar en twee maanden later in een brief aan het gemeentebestuur. Tot verbazing van de dorpsraad heeft de gemeenteraad echter geen aandacht gevraagd voor de ge vreesde problemen in Oostkapelle, maar wel meer geld bedongen voor het Veerse deel van de N57 en voor de rondweg Serooskerke. Goed voor Serooskerke, maar Oost kapelle verdient dezelfde betrok kenheid, vindt de dorpsraad. Die vraagt daarom aan de raadsfracties bij provincie en waterschap - de andere wegbeheerders - maatrege len danwel geld los te weken. Fractievoorzitter René de Visser van SGP/CU snapt de zorgen van de dorpsraad, maar vindt het nog te vroeg nu al om maatregelen te vragen tegen verkeersoverlast die nog niet eens bestaat. Bovendien De N57 en de rondweg Seroos- kerke leiden per dag tot 3000 extra verkeersbewegingen in Oostkapelle. De dorpsraad is be zorgd over de leefbaarheid. is het niet zeker dat de Veerse N57 en de rondweg Serooskerke er defi nitief komen, meent hij. „Laten we eerst maar eens afwachten of die wegen er komen en dan of het tot overlast in Oostkapelle leidt." Dorien Maas (PvdA/GroenLinks) vindt het wel terecht dat de dorps raad aan de bel trekt. „Want het staat nu bij ons niet zo op de agen da." Volgens Maas is PvdA/GL voor het verbreden van bestaande b-wegen aan de zuidkant van Oostkapelle om het verkeer rond het dorp te leiden. „Daar wordt al langer over gesproken, maar daar moet in het dorp dan wel draagvlak voor zijn, ook bij de ondernemers, en dat ontbrak tot nu toe." NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Het lijkt op dweilen met de kraan open. Onvermoeibaar rijdt een trac tor met een borstel heen en weer over de Nieuw- landseweg om het wegdek zo goed en zo kwaad als het kan moddervrij te houden. Zolang de enorme zandauto's vanaf de zuidkant van de A58 naar de noordkant rijden en weer te rug is voor de noest vegende tractor het werk nooit af. De zandauto's nemen met hun banden de modder mee van de bouwplaatsen voor de nieuwe N57. Hoewel hun auto's er niet schoner door worden, heeft het slik ook een voordeel voor de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland. De modder op de weg lijkt sluipverkeer af te schrikken. Verreweg de meeste automobilisten volgen de omleidings borden richting Goes en rijden niet het dorp in om bij Arnemuiden de snelweg op te rijden. Ze maken liever een omweg over de snelweg dan een extra ritje naar de wasstraat. foto Lex de Meester - gewoon gezellig - STRANDPAVILJOEN Geopend: vrijdag - zaterdag - zondag Duinweg Oostkapelle middelburg - De advocaten die gis teren voor de Middelburgse recht bank hun van belastingfraude en valsheid in geschrifte verdachte Schouwse cliënten verdedigden, haalden fel uit naar het Openbaar Ministerie. Het OM zou bewust een Arnemuidse accountant van een Goes' kantoor en een Zierik- zeese notaris uit de wind gehou den hebben, zodat deze niet wor den vervolgd. Het OM ging daar niet in mee en eiste geldboetes tussen de 5000 en 20.000 euro. De mannen die zich wél strafrechtelijk moesten verant woorden waren een 71-jarige man uit Burgh-Haamstede, zijn twee zo nen van 41 en 38 jaar uit Dreischor en Kerkwerve, een 62-jarige man uit Zierikzee en een 62-jarige inwo ner van Noordgouwe. De conclusie van hun raadslieden was eensluidend: De Fiod heeft te snel de verkeerde conclusies ge trokken en daarop voortgebor duurd. Voor alle verdachten dus maar één mogelijkheid: vrijspraak. Uitspraak is over dertien dagen. door Frank Balkenende goes - Dit voorjaar schijnt er nieuw licht op de Goese Grote Kerk en het oude stadhuis aan de Grote Markt. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het lichtplan door te zetten en daar 95.000 euro aan te spenderen. Omdat Goes waarschijnlijk de broekriem moet aanhalen, heeft het college overwogen het verlich tingsplan uit te stellen en zó een ton te bezuinigen. „Dat kan echter niet omdat de voorbereiding al in te vergevorderd stadium is", zegt burgemeester Dick van der Zaag. Het complete verlichtingsplan om vat meer dan de kerk en het stad huis. Het totale plan vergt een half miljoen euro. Het college zet met de verlichting van kerk en stad huis nu een eerste stap. Aan de Modevakschool in Den Bosch is Hennie v.d. Anker uit Vlissingen geslaagd voor Modinette. terneuzen - Het bestuur van de Stichting tot behoud van de Grote Kerk in de Noordstraat in Terneu zen heeft besloten ook dit jaar weer een groot aantal organisten uit te nodigen het kerkorgel te be spelen. De stichting biedt de orga nisten de mogelijkheid hun optre den uit te breiden met ondersteu nende musici of vocalisten. Het bestuur heeft inmiddels ook toezeggingen binnen van organisa toren van andere evenementen, die gebruik willen maken van de Grote Kerk zoals het volksdansfes- tijn Folkart (2.9 tot en met 31 mei), het popkoor Eigenwijs (9 mei), het Jazzfestival (5 en 6 juni), de Ha ringparty (12 juni) en (nog zonder datum) het Jeugdorkest van de Vliegende Hollander, het Shanty- festival en Toonbeeld. Gezelschappen en individuele ar tiesten kunnen zich nog melden. bas+mar de jager kerkplein 57 kapelle 0113 343810 www.basmar.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 23