ook weer gewassen' Spelletjesavond in Grand café Willem Schouwen-Duiveland ongelukkig met delen beleidsplan provincie GERARD M Jack Russell bezorgt politie drukke ochtend W PZC Vrijdag 27 februari~2009 19 De biggetjes doen het altijd goed bij de kinderen op zorgboerderij Buyskêrke. foto Ruben Oreel door Marina Kalle MIDDELBURG - In Grand café Wil lem in Middelburg is het elke vrij dag spelletjesavond. Iedere week komen de buurtbewoners vanaf 19.30 in het café bij elkaar om ge zelschapsspelletjes te spelen. Grand café Willem bevindt zich in woonzorgcomplex Hof van Buren aan de Oranjelaan 17. Het initiatief om elkaar op deze manier te ont moeten komt y^iv, de wijk^ewo- ners zelf Er wordt van alles ge speeld zoals yathzee, klaverjassen, rum my tub en diverse kaartspel len. Deelname is gratis. Bewoners die niet van spelletjes houden maar wel van gezelligheid, zijn ook welkom. Op zaterdag en zondag tussen 14.00 uur en 17.00 uur is het ook mogelijk om gebruik te maken van de spelletjes. Donaties in de vorm van spellen zjijnrajtijd welkom.. door Martijn de Koning ZIERIKZEE - Het concept van het so ciaal-economisch beleidsplan van de provincie Zeeland moet op be paalde punten meer rekening hou den met Schouwen-Duiveland schrijft de gemeente in een ziens wijze aan de provincie. Zij vindt het jammer dat het Veer- se Meer specifiek genoemd is als hart voor kleine watersporten wijst erop dat dit op en rond Schouwen-Duiveland eveneens in ruime mate kan. Verder pleit dg ge meente voor een aanspreekpunt bij de provincie voor subsidies. Nu moeten gemeenten vaak ieder voor zich dezelfde weg. Ook vindt Schouwen-Duiveland het prima dat er kenniscentra rond Zeeuwse steden worden gevormd, maar die moeten dan wel zorgen voor sta ges in de dunner bevolkte gebie den. Verder ziet de gemeente niet in het plan terug dat evenementen (waaronder Concert at Sea) van grote economische waarde zijn voor de provipcie. 1ll£ Op 16 februari 2009 is ten laste van H.H. Meinema," thans zijnde zonder bekende woon- of verblijfplaats zowel in als buiten Nederland, een proces verbaal betekend aan het parket van de ambtenaar van het openbaar ministerie te Middelburg door N.A. Polderman, t.k.-gerechts deurwaarder. In voormeld exploot wordt kennisgeving gegeven van beslaglegging op diens inkomsten. Een afschrift van dit exploot kan worden verkregen bij onderstaand gerechtsdeur waarderkantoor. Buys Partners B.V. Ondernemersweg 5 4691 SL Tholen verhuizingen en meubelopslag Middelburg 0118-626919 www.gerardbouwense.nl MIDDELBURG - Een ontsnapte hond heeft gisterochtend in Middelburg agenten te voet en te fiets handen vol werk bezorgd. Een Jack Russell liep rond acht uur over het zeer drukke kruis punt van de Nieuwe Vlissingse- weg en de Poelendaelesingel. Het verkeer moest voor hem (een wit- bruine reu) remmen en uitwijken. Agenten - die hem voor het ge mak lack hadden gedoopt - kon den het beestje niet vangen. Jack ging ervandoor richting de Lange- vieleweg en werd daar aangereden door een bus van Connexxion. Jack werd volgens de politie gelan ceerd en 'huppelde beduusd ver der richting Groenewoud'. De politie had inmiddels collega's te fiets (de bikers) gevraagd om te komen helpen. Pas bij de Potten bakkersingel kregen ze hem te pak ken. Nadat Jack tot bedaren was ge komen, werd hij door de Dierenbe scherming onderzocht. Hij bleek echter niets te mankeren. Jack droeg een zwartleren halsband maar geen chip. De politie wist dus niet wie zijn baasje was. Daar om is hij naar het dierenasiel in Middelburg gebracht. Drummen en dansen voor JEuropese titel GOES - De landelijke slagwerk- en dansorganisatie voor amateurs, Co- lor Guard Nederland, houdt zater dag (28 februari) het WGI Euro,- pees Kampioenschap Indoor Per cussion in Sportpunt Zeeland te Goes. Groepen uit Nederland, En geland, Duitsland en Frankrijk din gen hier mee naar Europese titels. Alle groepen voeren in korte tijd een slagwerk-theatershow op die beoordeeld wordt door een Ameri kaanse jury. De wedstrijden begin nen om 14.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 21