ittiliüJH Meningen GRATIS \GRATIS GRATIS} SUPER SIM ONLY!! Incl. 150 belmin. ndernemer 6 100 SmS p/mnd Geen £4030* maar LEZERS SCHRIJVEN Brieven richten aan: Lezersredacteur PZC Postbus 91 4330 AB Middelburg 0118-434005 lezersredacteur@pzc.nl Ontpoldering De hoorzitting van de Tweede Ka mer over ontpoldering van de Hedwigepolder was druk bezocht door Zeeuwen en deskundigen. Het positieve nieuws kwam van het Waterschap die voorstelde om buitendijks langs de boorden van de Westerschelde een schor aan te brengen met een dubbele functie, natuur en extra bescherming bij hoogwater. Een echte eye-opener, een ervaren EU jurist stelde dat er discussieruimte is in Brussel voor alternatieven. De zwakke punten kwamen van de natuurgroepen. Zij gaven geen duidelijk antwoord op de vraag hoe de ondergelopen polder er over vijftig jaar uit ziet. Het ant woord was bekend, de polder is dichtgeslibd en heeft nauwelijks een estuariene functie. Het allerzwakste was de inbreng van de ZMF met de woorden; de Westerschelde het regenwoud van de zee, en de holle frase de Wester schelde zit op een kantelpunt. De verontreiniging uit België is sterk afgenomen en een verhoogde getij- denstroom heeft een opschonen de werking. Natuurfreaks hebben een onstilba re natuurhonger, dit nadat korte lings meer dan tien natuurgebie den in Zeeuws-Vlaanderen nieuw of uitgebreid zijn. Dit laatste riekt naar de groene leugen. J. Kooien Berkelstraat 3, Terneuzen Bomen 3 In tegenstelling tot andere lezers van deze krant geef ik de gemeen te Goes groot gelijk met de kap van een aantal bomen en het slo pen van de AKF-loods. Dit gedeel te van Goes was niet om aan te zien. En om wat dit betreft weer te rug te komen op een zogenaamde 'biddagakkoord' vind ik beneden alle peil. Kraakpanden worden ontruimd als de eigenaar er iets anders mee wil. Of de krakers nou mensen zijn of uilen, dat mag niet uitma ken. Thijs Schipper Breeweg 8, Middelburg Bomen 4 Met verbazing heb ik kennis geno men van de soap rond het bomen kappen in/rond het Goese Meer. De gemeente is hier wel heel erg kort door de bocht gegaan. Wij zijn zelf al een aantal jaren bezig de gemeente te bewegen een aan tal bomen te rooien dan wel een grote snoeibeurt te geven, maar dat stuit op gigantische bezwaren. Er zou voor het rooien een vergun ning nodig zijn en bij snoeien zou het model verdwijnen. Echter rooien ten bate van een nieuwe woonwijk blijkt geen en kel probleem te zijn, een vergun ning is dan in een vloek en een zucht geregeld. Echter voor het woongenot van een bestaande woonwijk geeft de gemeente niet thuis. Ook wij betalen de gemeen telijke belastingen, dus verwach ten wij ook een gemeentelijke ser vice. M.Wieckardt Vijverweg, Kloetinge JSF Deze krant besteedt veel aandacht aan de JSF: 'Deskundigen raden koop JSF af (24 febr.), 'JSF levert weinig werk op' (25 febr.). Maar aan een belangrijk aspect wordt weinig of geen aandacht besteed, namelijk aan de geluidsoverlast van het vliegtuig. Volgens de Milieufederaties van Friesland, Brabant en Gelderland produceert de JSF too tot 500 maal zoveel lawaai als de F-16. Het menselijk oor ervaart dat als een verdriedubbeling tot een verzes voudiging van het lawaai. Moet ons dichtbevolkte land een ge vechtsvliegtuig aanschaffen dat zo veel lawaai veroorzaakt (en dat ook nog duur is en weinig werkge legenheid oplevert)? Sam van der Zee Spanjaardstraat 46, Middelburg WGGGNGR NleuwsMedla BNfiDeStem PZC Wilt u ook adverteren in de volgende uitgave van de Ondernemer neem dan contact op met: Accountmanager Zeeland Marcel Schreur T (0118) 43 40 88 E deondernemer@bndestem-pzc.nl MEGAPIXEL CAMERA 56 cm LCD beeldscherm HD ready (High Definition) PC aansluiting I Gratis LG Cookie 3,0 touchscreen Ook leverbaar in zwart 3.15 megapixel camera Inclusief 125 be min 250 sms Geen aansluitkosten Goes 0113-323555 Korte Kerkstraat I Vlissingen 0118-430290 Walstraat 99 Middelburg 0118-651691 Markt 65 Terneuzen 0145-616121 Havenstraat 28 Dordrecht 078-6351441 Voorstraat 266 Breda 076-5141945 Karrestraat 7 Etten-Leur 076-5441441 Markthof 7 Roosendaal 0165-521952 fioselaar 49 Bergen op Zoom 0164-233403 Wouwsestraat 18 Oosterhout 0162-420033 Arendshof 5 lem 2-jarig Hi 20 abonnement (incl. 125 belminuten 250 sms) Gratis Samsung Pixon 8.0 megapixel camera echt tv kijken op je gsm Na 6 maanden €22.50 onbeperkt internet, 1ste 6 mnd^ slechts €4.50, daarna €9.50jl Icm 2-jarig Vodafone 22,50 abonnement (incl. 150 belmin) PZC Vrijdag 27 februari 2009 1 1 Icm 2-jarig Vodafone 27,50 abonnement (incl. 200 min/sms) Icm 2-jarig Vodafone 22,50 abonnement (incl. 200 min/sms)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 11