Pensioenen onder druk Pieter Vierhout wordt interimmer ziekenhuis Voorjaarsvakantie tip! Postmarkt in april vrijgegeven Kachel zonder te roken 35 17 2 en 3 Eten aan de Boulevard van Vlissingen met uitzicht op zee! SUGGESTIES 3-gangen maandmenu 24,50 Volop keuze uit vis-en vlees j gerechten. Diverse kindermenu's. j Een aanrader: koffie met Dudok appeltaart Reserveer nu! Grand Café Raymondo T. 0118 - 44 14 41 Boulevard Evertsen 2-8 Vlissingen Grand Café Stefano's T. 0118-41 Boulevard Bankert 756 Vlissingen Grand Hotel Arion T. 01 I Boulevard Bankert 266 Vlissingen Jerry's Smulroom T. 0118-41 00 31 Boulevard Bankert 582 Vlissingen -41 05 02 door Nadia Berkelder VLISSINGEN - Pieter Vierhout is per direct benoemd tot interim-voor zitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis Walcheren. Hij neemt de taken van Rob Zomer over. Voor het ziekenhuis in Goes wordt nog een tijdelijke bestuur der gezocht. Die moet vooral erva ring hebben met financiële zaken. De raden van bestuur van de zie kenhuizen stapten deze week op. Vierhout is voorstander van een fusie van de ziekenhuizen. „Ik denk dat je daar niet omheen kunt." Toch lijkt hij aan het be staande plan te willen knabbelen. „Ik wil onderzoeken of het moge lijk is om op Walcheren toch een intensive care te houden, in combi natie met een hoogwaardige inten sive care in Goes." Gisteren werd ook bekend dat Vierhout is benoemd tot voorzit ter van de regieraad kwaliteit van zorg, een adviesorgaan van minis ter Klink. Daarnaast zit hij in de raad van advies van de Nederland se Zorg Autoriteit die onder meer de NMa adviseert over de fusie van de Zeeuwse ziekenhuizen. Vierhout vindt dat die functies niet bijten met zijn werk voor het ziekenhuis Walcheren. pagina 2 en 3: pleitbezorger fusie moet rust brengen pagina 3: commentaar DEN HAAG - De kogel is door de kerk; na veelvuldig uitstel gaat de postmarkt in Nederland per april helemaal open en mogen Sandd en SelektMail ook 'gewone' brie ven (van minder dan vijftig gram) bezorgen. Nu nog heeft voormalig staatsbe drijf TNT Post daar het alleenrecht op. Omdat die brieven de meest winstgevende post zijn, lijkt nu ook het voortbestaan van de twee nieuwkomers verzekerd. Staatsse cretaris Frank Heemskerk van Eco nomische Zkken spreekt van een zorgvuldig en sociaal besluit. De liberalisering van de postmarkt is vooral merkbaar voor bedrijven. Zij versturen 92 procent van de brieven die minder dan vijftig gram wegen. Ondernemingen kun nen door de concurrentie hun post waarschijnlijk goedkoper ver zenden. Ik vind carnaval leuk reageer op www.pzc.nl uw reacties: 440 Anti-ontpolderingslobby levert goed werk eéns 'WÊÊBSKBSÊËBSR 85% ns 15% EN Zeeland: 2, 3, 21 t/m 31; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Meningen: 12 en 13; Economie: 14; Buitengebied: 16 en 17; Weer: 18; Strips: 19; Cultuur: 33; Sport: 35 t/m 43. Bijlagen: Spectrum, Rei zen, Wonen en Media met daarin Televisie: 44 t/m 47. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 8 711688 555547 DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) wil dat pensioenfondsen die geslonken buffers niet in vijfjaar kunnen her stellen, volgend jaar pijnlijke maat regelen nemen. Dat betekent een verlaging van de pensioenuitke ring en/of hogere premies voor werkenden. Donner geeft pensioenfondsen wel meer tijd om hun dekkings graad op peil te brengen. In plaats van de drie jaar die wettelijk is voorgeschreven voor een herstel plan, krijgen fondsen vijf jaar de tijd. Dat betekent wel dat de oude- dagvoorzieningen voor langere tijd bevroren worden. Zolang een her stelplan loopt, mogen de pensioe nen niet meestijgen met de infla tie. Ongeveer de helft van de pen sioenfondsen, samen goed voor 75 tot 80 procent van de deelnemers, heeft door de crisis minder geldre- serves dan toezichthouders voor schrijven. Bijna 90 procent van de Nederlanders van 55 jaar en ouder, aangesloten bij een bedrijfspen sioenfonds, maakt zich zorgen over hun pensioen. Dat blijkt uit een enquête van EénVandaag on der drieduizend 55-pIussers. pagina 12: sociale partners zijn niet klaar voor deal met Donner omdat zij het rookverbod herhaaldelijk hebben overtreden. Dat heeft de rechtbank in Groningen gisteren beslist. De eigenaren gaan in hoger be roep tegen de uitspraak. foto Dennis Beek/ANP pagina 6: rookcafé krijgt boete GRONINGEN - Kroegbazen verzamelen zich in ca fé De Kachel. De eigenaren van de Groningse kroeg moeten een boete van 1200 euro betalen, Makaay gelooft nog in Europees voetbal WALCHEREN Droog 251e jaargang nr. 45 - Zeeuwse vogelaars elkaar op I los nummer 1,45, zaterdag 2,10 Carnaval heeft zijn eigen etiquette ZATERDAG 21 februari 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1