Respectvol omgaan met de medemens Middelburgse damclub brengt zichzelf in veiligheid in eerste klasse Knap resultaat van 's Lands Welvaren Tweede team PWG eindigt als derde Van der Steeg wint open ZK ergometer Knappe serie van biljarter Peter de Bree 36 Maandag 16 februari 2009 PZC W Karate is zowel op jonge als op oudere leeftijd goed te beoefenen. door Ron de Waal VLISSINGEN - Morgen is het op de kop af tien jaar geleden dat de Vlis- singse karatevereniging Zanshin, voortgekomen uit karateschool Van de Leur, werd opgericht. Afge lopen zaterdag was de jubilerende club de organisator van de Zeeuw se Shotokan karatekampioenschap- pen in sporthal de Baskensburg in Vlissingen. De Zeeuwse titel in de klasse van de bruine en zwarte band 18+ ging naar Raymond Vink. Met 112 deelnemers, die goed wa ren voor 175 inschrijvingen, kon Zanshin-voorzitter Maarten van Bloois niet anders dan in zijn nop jes zijn. „Hier ben ik heel erg tevre den mee. En ook over de tweehon derd toeschouwers die de kassa ge passeerd zijn mogen we niet kla gen", aldus Van Bloois. Naast het organiserende Zanshin en stadsgenoot JKA, de club van Richard Pluygers, waren er deelne mers ingeschreven door Azato uit Goes, Malawauw uit Middelburg en gastvereniging Karate Dosan uit Roosendaal. „Helaas hebben we uit Hulst en Terneuzen geen in schrijvingen mogen ontvangen", vertelde de voorzitter. Opvallend was de grote verschei denheid in leeftijd van de deelne mers, die de strijd op de onderde len kata en kumite met elkaar aan bonden. Zelfs in de categorie zes tot en met achtjarigen stonden er zaterdagmiddag deelnemers op de wedstrijdvloer. „Ook bij onze vereniging zie je dat veel jonge kinderen zich aanmel den voor karate", lichtte voorzitter Van Bloois toe. „Wij leren ze zo veel mogelijk respectvol om te gaan met hun medemens. Daar naast moeten ze voorzichtig zijn in het lichamelijk contact. Ze moe- TO Het Zeeuwse kampioenschap ka- rate trekt vooral Bevelandse en Walcherse deelnemers. Ploegen uit Zeeuws-Vlaanderen laten het nog afweten. Zanshin bestaat 10 jaar Zanshin viert op 17 maart haar tienjarig bestaan. De Vlissing- se karatevereniging is voortge komen uit Karateschool Van de Leur. De club heeft momenteel 55 leden in de leeftijd van zes tot zestig jaar. Samen met JKA Zeeland (Vlis singen) organiseert Zanshin bij toerbeurt de Zeeuwse kam pioenschappen. 'Zanshin' staat voor gevechtsaf stand, beheersing, alertheid en overzicht. Deze Japanse be grippen staan in veel gevechts kunsten en -sporten centraal. ten echt wel leren om zo'n kata uit te voeren. Daar is zeker een grote vorm van discipline voor vereist. Pikken ze dat niet op, dan zie je ze snel afvallen. Kinderen komen niet alleen af op het onderdeel ku mite (=gevecht) af, maar zeker ook op de kata, waar je ze een goede li chaamscoördinatie - ziet ontwikke len." Dat de doelgroep voor karate zeer breed is, en dat de sport zeker op gevorderde leeftijd nog uitstekend te beoefenen is, liet Dorus Luitwie- ler samen met Erwin Moelaart en Peter Flipse zien. Het drietal ver zorgde tussen de bedrijven door een boeiende demonstratie karate en kubujutsu. „Dat is juist het leu ke van deze sport", stelt Maarten van Bloois. „Je kunt het al vanaf je vijfde jaar doen. Maar ook op je zestigste jaar kan je nog steeds zeer veel voldoening halen uit het beoefenen van karate." Bij het onderdeel kata in de catego rie 16+ ging Pieter de Nooijer met de hoogste eer strijken in de klasse tot en met de blauwe band. Bij de bruine en zwarte band ging de Zeeuwse titel in deze leeftijdscate gorie naar Erwin Moelaart. Bij het shiai kumite tot en met de blauwe band in de fategorie 18 was de Zeeuwse titel voor Wouter Meedendorp. In de klasse van de bruine en zwarte band was de Zeeuwse titel een prooi voor Ray mond Vink. PWG 's-Gravenpolder nog niet zeker van nacompetitie. MIDDELBURG - De dammers van PWG 's-Gravenpolder verloren za terdag voor de tweede keer dit sei zoen met 17-3. In Huissen was VBI, een van de drie koplopers in de landelijke ereklasse, veel te sterk voor de Zeeuwse ploeg. Na vier uur spelen was de helft van de partijen uit en stond er een treurig stemmende 10-0-achter- stand op het scorebord. Aart Wal raven, Andries van den Berge, Ruud Kloosterman en Kees Rijk waren positioneel niet opgewas sen tegen hun tegenstander en Zeeuws kampioen Martijn Rent meester liet zich in de tijdnoodfa se nog foppen door grootmeester Alexander Baljakin. Pas na een kleine vijf uur spelen druppelden de eerste puntjes voor PWG binnen: Jan van de Wete- ringh, Daaf Kasse en invaller Ron nie Gunter speelden gelijk. Nadat Arie van de Weteringh zich in het eindspel tegen Europees kam pioen Guntis Valneris gewonnen moest geven, leek Henk Gunter lange tijd op weg naar het vierde bordpunt. Na bijna zeven en een half uur spelen ging de Huissense coryfee Gerard Jansen er toch nog met de volle buit vandoor. In de ereklasse worden de eerste drie plaatsen momenteel bezet door Van Stigt Thans, VBI en Wit te van Moort. PWG 's-Gravenpol der staat op de tiende plaats. Om dat het duel tussen de concurren- W"jl De start van PWG tegen nummer twee VBI is niet rooskleurig. Na vier uur spelen in het 10-0. Mar tijn Rentmeester is een van de dammers die verliest. ten DUO en Amsterdam 80 in 10-10 eindigde heeft PWG zich nog niet geplaatst voor de nacom petitie. Een (zeer onwaarschijnlij ke) zege van Amsterdam 80 op VBI zou nog roet in het eten kun nen gooien. De Middelburgse damclub speelde zich zaterdag definitief in veilig heid. In een matige wedstrijd speelde de Walcherse eersteklasser met 10-10 gelijk tegen het derde team van VBI. Twee partijen kregen een bizar slot. Piet Allaart verloor nadat zijn tegenstander verzuimde te slaan en Arie Kammeraat streek de twee punten op omdat zijn tegenstan der opgaf in een remisestand. Voor de tweede zege bij de Middel burgers was Ruud van Eenen- naam verantwoordelijk, na een pri ma klassieke partij. De tweede nul kwam op naam van Evert Wisker- ke. ZUNDERT - De driebanders van 's Lands Welvaren hielden de num mer drie van de tweede divisie, Gommers Grondwerken, in be dwang: 4-4. Met die uitslag kwam de thuisploeg er nog genadig van af, want de teammoyennes spre ken boekdelen, 0.637 om 0.735. Zo wel Jaap Hameling als Luc Peeters had winstkansen maar lieten die ongebruikt. Al met al een knap re sultaat voor de Bevelanders. 'S-GRAVENPOLDER - Het tweede team van PWG 's-Gravenpolder sloot de damcompetitie af met een ruime 16-4-overwinning op Heij- mans Excelsior 3. De nacompetitie blijft ondanks de ze monsterzege buiten bereik. Om dat de concurrenten TDV 2 en He- ij mans 2 zaterdag geen fouten maakten eindigde PWG 2 als der de in de tweede klasse F. MIDDELBURG - Het open Zeeuws er gometer kampioenschap 2009 van roeivereniging Honte uit Middel burg is gewonnen door Berd van der Steeg. In de categorie mannen 2 km noteerde hij een tijd van 06.49. In de categorie jeugd 1 km ging de titel naar Derlc ten Kley (03.37). In het totaalklassement, waarbij leeftijd, gewicht en af stand worden verrekend, ging de winst naar Maarten Mooij. KWADENDAMME - Het kaderteam 's Lands Welvaren speelde in eigen huis 4-4 tegen Kanters Stukadoors- bedrijf. Danny Walhout pakte de zege. Jaap Hameling en Jan Goud zwaard daarentegen verloren hun partij en het was daarmee aan Peter de Bree om een punt veilig te stellen. Dat deed de Middelbur ger met verve. Hij maakte tegen Ivo Stolting een serie van 289. Kevin Zweedijk komt op het Zeeuws kampioenschap karate uit op het onderdeel kata. Een ander onderdeel waar op deelnemers om de eer strijden is kumite. foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 86