Taliban kondigen bestand af in Swat BNP Paribas over Fortis Tzipi Livni past ervoor tweede viool te spelen de ndernemer Explosieve ontsnapping in Parijs Turkse politie raakt slaags met demonstrerende Koerden PZC Maandag 16 februari 2009 7 Overeenkomst met provinciebestuur over invoering sharia-wet. mingora - De Taliban in de noord-Pakistaanse Swat-vallei heb ben gisteren een staakt-het-vuren van tien dagen afgekondigd. Het besluit tot het bestand werd geno men nadat de islamitische strijders een overeenkomst hadden geslo ten met lokale overheidsfunctiona rissen over de invoering van de sharia (islamitische wetgeving) in het district, aldus de BBC. Het bestand moet een einde ma ken aan de gevechten tussen het Pakistaanse leger en de Taliban, die in november 2007 begonnen. Honderden burgers zijn sindsdien omgekomen. Duizenden mensen zijn het bergachtige gebied ont vlucht. De Swat-vallei, 130 kilometer, ten noordwesten van de hoofdstad Is lamabad, was ooit een geliefd va kantieoord. Het is nu grotendeels in handen van de Taliban. Het af gelopen jaar hebben ze al meer dan tweehonderd meisjesscholen vernietigd. De Taliban zeiden dat ze de overeenkomst met de rege ring van de provincie North West Frontier Province eerst willen be studeren voordat ze een perma nent bestand afkondigen. Volgens een woordvoerder is het staakt- het-vuren een gebaar van goede wil. Zaterdag lieten ze al een Chi nese ingenieur vrij die ze sinds vo rig jaar augustus hadden gegijzeld. verwerpt de kritiek van tegenstanders. Hij wijst erop dat Franklin Roosevelt tussen 1933 en 1945 vier keer werd verkozen tot president van de Verenig de Staten. Chavez, die in 1998 voor het eerst werd verkozen tot president van het Zuid-Amerikaanse land, probeerde in 2007 al eens de beperkingen op de duur van het presidentschap in de grondwet te wijzigen. Destijds wezen de Venezolaanse kiezers het voorstel af. foto Ariana Cubillos/AP MOULINS - Twee gevangenen in het Franse Moulins zijn gistermiddag uitgebroken met behulp van explo sieven. De mannen hebben twee gijzelaars meegenomen, hoogst waarschijnlijk bewakers. Dat meld den Franse media. De gevangenen zouden de deuren van een bezoekruimte hebben op geblazen en de bewakers hebben gegrepen. Onder bedreiging van vuurwapens wisten ze die mee te nemen. De criminelen worden om schreven als bijzonder gevaarlijk. Ze zaten lange straffen uit. Ze zijn met een auto gevlucht en al meer dere malen van voertuig gewis seld. Een speciale eenheid van de Franse politie jaagt op de mannen. Over de gijzelaars bestaat verwar ring. Volgens sommige media was een van hen vrijgelaten, andere meldden dat ze allebei nog in han den waren van de criminelen. de verkoop van Fortis aan BNP Pa ribas en de Belgische staat. Fortis wordt overeind gehouden met een krediet van BNP Paribas. Die rege ling loopt echter op 28 februari af en het is nog niet duidelijk of de Franse bank bereid is het krediet door te zetten. Reynders benadruk te gisteren dan ook dat het heel be langrijk is dat er een partner wordt gevonden die Fortis wil overnemen. Anders zal volgens de minister „het risico voor de staat toenemen, met hogere kosten voor de belastingbetaler." De raad van bestuur van Fortis praat vandaag met aandeelhouders verenigingen. Topman Karei de Boeck hoopt op een oplossing die de aandeelhouders wel accepteren. ankara - De politie in Turkije is gisteren slaags geraakt met duizen den Koerden demonstranten die in verschillende plaatsen de straat op gingen om steun te betuigen aan Abdullah Öcalan, de leider van de Koerdische rebellenbewe ging PKK. Ócalan werd in 1999 door Turkse agenten gevangengenomen in Ke nia en in Turkije ter dood veroor deeld wegens verraad. Het vonnis is later omgezet in levenslange ge vangenisstraf Öcalan zit de straf uit op een gevangeniseiland waar hij de enige gedetineerde is. Zijn aanhangers vrezen voor zijn ge zondheid en willen dat er een - eind komt aan zijn isolement. De politie gebruikte waterkanon nen en traangas om een eind te maken aan de demonstraties in het zuidoosten en in Istanbul. In Diyarbakir, de grootste stad in het zuidoosten, werden vijftig beto gers aangehouden en vielen twin tig gewonden, onder wie enkele politieagenten. Leider van partij Kadima gaat voor premierschap of niets. Jeruzalem - De Israëlische minis ter van Buitenlandse Zaken, Tzipi Livni voelt er niets voor om twee de viool te spelen, onder Benja min Netanyahu. Als ze geen pre mier kan worden, gaat zij met haar Kadima-partij in de opposi tie, liet zij gisteren weten. Of Livni een coalitie met Likud on der leiding van Netanyahu inder daad uitsluit of de zaak alleen maar op scherp zet om betere voorwaarden voor Kadima te be dingen in een eventuele coalitie, was niet duidelijk. Livni en Netanyahu hebben elkaar opgeroepen een regering van natio nale eenheid te vormen, maar vooralsnog heeft geen van beiden bereidheid getoond het premier schap aan de ander af te staan. Ka dima won bij de verkiezingen van vorige week 28 van de 120 zetels in de Knesset (parlement), slechts één zetel meer dan Likud. Hoewel Likud en de andere recht se partijen met een totaal van 65 zetels de beste coalitiemogelijkhe den hebben, vindt Livni dat Kadi ma als de grootste partij recht heeft een nieuwe regering te lei den. „Zo niet, dan zullen wij van uit de oppositie blijven vechten voor wat juist is", zei zij. Het lijkt een loos dreigement, want de kans is groot dat Kadima in de oppositie uiteen zou vallen. In de partij zitten veel voormalige Likud-leden die oud-premier Sharon volgden toen die Kadima oprichtte. Als Likud aan de macht komt en Kadima oppositie gaat voeren, is het aannemelijk dat een deel van deze mensen weer naar hun oude partij zal terugkeren. Adverteren? Segmentteam "de Ondernemer" Tel. (076) 53122 77 China pakt taboe op seksualiteit aan peking - In China is gisteren een grote voorlichtingscampagne gelan ceerd om sekstaboes in het land te doorbreken. De regering hoopt de traditionele schaamte om over seks te praten weg te nemen, zodat mensen snel ler naar de dokter gaan als zij een seksueel overdraagbare aandoe ning hebben opgelopen. De rege ring promoot op televisie onder meer condoomgebruik. Kentekenplaten van Barack Obama te koop chicago - De Amerikaanse staat Il linois verkoopt vanaf morgen ken tekenplaten met daarop een foto van president Obama. Per twee kosten de platen 50 dollar (39 eu ro), waarvan 35 dollar (27 euro) af trekbaar van de belasting is, meld den Amerikaanse media zaterdag. Op de kentekens staat verder de Amerikaanse vlag en de tekst Illi nois groet Obama. De opbrengst gaat naar een goed doel. Lof wegens vrouw in Saudische regering riyad - Het besluit van koning Ab dullah van Saudi-Arabië om een vrouw te benoemen in zijn rege ring, is juichend ontvangen door media en mensenrechtenorganisa ties. Zij zijn ook enthousiast over de vervanging van enkele religieu ze scherpslijpers op belangrijke po sities in het landsbestuur. Saudi sche kranten spreken van 'dappere hervormingen' en een 'stimulans voor hervormingen'. Hulpbisschop van Linz trekt zich terug wenen - De uiterst conservatieve priester in Oostenrijk Gerhard Ma ria Wagner, die tot hulpbisschop van Linz was benoemd, heeft zijn functie neergelegd. Zijn benoe ming, enkele weken geleden, zorg de voor grote beroering. Een groot aantal Oostenrijkers zegde toen zijn lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Kerk op. Dat meldde het persbureau Kath- press gisteren. Het Vaticaan heeft de terugtrekking geaccepteerd. Mandela spreekt steun uit voor Zuma johannesburg - De voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela heeft zich tijdens een par tijbijeenkomst van het ANC ach ter ANC-leider Jacob Zuma ge schaard. Dat heeft het ANC giste ren bekendgemaakt. De steun van Mandela wordt gezien als een enorme opsteker voor het ANC. Op 22 april worden in Zuid-Afrika verkiezingen gehouden. Eerste trip voert Clinton naar Azië washington - De eerste trip van een nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken ging de cennia lang naar Europa of naar het Midden-Oosten. Hillary Clin ton breekt deze week met die ge woonte. De voormalige First Lady geeft met haar ambtsreis naar Chi na, Japan, Zuid-Korea en Indone sië een signaal af dat de toekomst in het Oosten ligt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 7