Turkije woest over insinuaties Israël Marlies al bijna vergeten BMW en Daimler reiken elkaar hand België onderhandelt met Afwachten waarom zou je verder zoeken 6 Maandag 16 februari 2009 PZC Relatie tussen voormalige vrienden verslechtert sterk. door Jessica Maas ISTANBUL - Turkije is opnieuw in grote woede ontstoken over Israël. Opmerkingen van een Israëlische generaal-majoor over Turkije wor den door Ankara 'onacceptabel' ge noemd. De Israëlische ambassa deur moest uitleg komen geven en Jeruzalem heeft zich inmiddels van de uitlatingen gedistantieerd. De betrekkingen tussen de 'vrien den' Israël en Turkije worden er ondertussen niet beter door. De Israëlische generaal-majoor Avi Mizrahi sprak op een persconferen tie over Turkse kritiek op de Ga- za-oorlog. Turkije was een van de felste critici van die oorlog. De Turkse premier Erdogan beschul digde Israël van 'misdaden tegen de menselijkheid'. Mizrahi vond dat Erdogan maar 'eens in de spie gel moest kijken'. Hij wees op de Turkse genocide op Armeniërs in 1915, de repressie van de Koerden en de bezetting van Cyprus. De uitlatingen leidden zaterdag on middellijk tot een woedende reac tie van het Turkse leger en de rege ring. Vice-premier Cemil Cicek be stempelde de uitlatingen als 'onver antwoordelijk, verkeerd en niet in lijn met de historische realiteit'. Is raël benadrukte dat het niet de offi ciële visie van het Israëlische leger betreft. Erdogan zei op een bijeen komst dat Turkije zich door nie mand de les laat lezen. De woordenstrijd komt op een moment dat de relatie tussen de twee bondgenoten flink onder druk staat. Afgelopen maand haal de premier Erdogan de wereldpers door tijdens het Wereld Econo misch Forum in Davos - na een de bat met de Israëlische president Pe res - woedend het podium af te stormen. Hij verweet Peres 'goed te weten hoe te moorden'. Twee weken geleden kondigde het Turkse ministerie van Justitie aan te onderzoeken of Israël zich schul dig heeft gemaakt aan genocide. En ook Erdogan zelf lijkt er weinig aan te doen om de relaties te verbe teren. Deze week liet hij zich nog uitermate kritisch uit over de Israë lische verkiezingsuitslag, die hem 'verdrietig' had gestemd. Ankara, dat zich graag opwerpt als bemiddelaar in het Midden-Oos ten, zou door de ontwikkelingen in Israël niet meer als 'serieuze en onafhankelijke bemiddelaar' wor den gezien. Turkije was lang een van de weinige bondgenoten van Israël in de islamitische wereld. Nadat Turkije Israël onlangs ka- pittelde over de oorlog in Gaza, sloeg Israël dit weekend terug door te wijzen op onder meer de onderdrukking van de Koerden. Aartsrivalen werken samen wegens financiële malaise. door onze correspondent Achille Prick BERLIJN - De Duitse autogiganten BMW en Daimler (Mercedes) wil len intensief samenwerken. De massief inzakkende autoverkopen maken dat noodzakelijk. Daarmee maakt de economische crisis het onmogelijke mogelijk, want beide concerns zijn van oudsher eikaars aartsrivalen. Intern is er dan ook vooral onder ingenieurs veel weer stand tegen de voorgenomen krachtenbundeling. Nadat de verkopen vorig jaar in stortten zochten de bedrijven toe nadering. Ze menen veel dingen sa men te kunnen doen zonder last voor de klant of schade voor de merken. Dat kan bijvoorbeeld door het samen inkopen van veilig heidsgordels of aircosystemen. De samenwerking kan honderden mil joenen euro's opleveren, meldde de Frankfurter Allgemeine Sonn- tagszeitung. BMW en Daimler werken al samen op het gebied van hybrideauto's. Geen van beide zou een aandelenbelang in de an der willen nemen. Daimler-topman Zetsche presen teert morgen de jaarcijfers maar analisten vrezen dat hij, ondanks twee winstwaarschuwingen, niet kan voldoen aan de verwachtin gen. In het derde kwartaal nam de winst op de verkoop van personen auto's met 92 procent af Auto's in de hogere prijsklassen worden niet meer verkocht. Datzelfde pro bleem heeft BMW. Het personeel werk al korter en het concern wil dat uitbreiden. De bedoeling is om de productie in februari en maart met 38.000 auto's te verlagen. De producenten van kleinere au to's beleven in Duitsland momen teel gouden tijden. Dat komt door de slooppremie van 2500 euro die de regering verstrekt. Wie zijn minstens negen jaar oude auto laat slopen en een nieuwe koopt, krijgt 2500 euro cadeau. In een paar-we- ken tijd vroegen bijna vijftigdui zend Duitsers de premie aan. Veel dealers met auto's tot circa 12.000 euro melden dat ze door hun voor raad heen zijn. Bij Opel is de inge laste arbeidstijdverkorting zelfs te ruggedraaid om aan de toegeno men vraag te kunnen voldoen. In Nederland overweegt de Tweede Kamer een slooppremie naar Duits voorbeeld in te voeren. CARACAS - Twee vrouwen zitten in de Venezolaanse hoofdstad Caracas voor het stembureau te wachten tot ze hun stem uit mogen brengen. Inwoners van Venezuela spraken zich gisteren in een referendum uit over de toekomst van president Hugo Chavez. Om een socialistische economie op te bouwen in het land wil hij aanblijven tot 2019, maar volgens de grondwet mag hij maar tot 2013 aanblijven. Tegenstanders vrezen dat hij president wil worden voor het leven. Chavez Regering probeert alle betrokkenen aan tafel te krijgen. BRUSSEL - De Belgische regering praat vandaag met vertegenwoordi gers van de Franse bank BNP Pari bas over de toekomst van Fortis. Dat zei minister van Financiën, Di- dier Reynders, gisteren tegen de Waalse televisiezender RTBF. Ook premier Van Rompuy is daarbij aanwezig. Reynders verklaarde dat allereerst wordt geprobeerd om alle betrok kenen aan tafel te krijgen: de staat, BNP Paribas en het bestuur van Fortis Groep. Boze aandeelhou ders stemden vorige week tegen Hoofdverdachte moord op Bonaire staat morgen voor de rechter. door onze correspondent Trix van Bennekom KRALENDIJK - Vier maanden nadat de politie met hulp van speurhon den de stofFelijke resten van Mar lies van der Kouwe tussen meters hoge zuilcactussen en doornig struikgewas blootlegde, is de vind plaats overwoekerd met weelderig tropisch groen. Vanaf de modderi ge zandweg is de grpte tak die als herkenningsteken in de grond is gezet - met bloemen en een beer tje - niet meer te zien. De zaak wordt echter weer opgerakeld nu de hoofdverdachte van de moord op Marlies morgen voor de rechter verschijnt. Het dagelijks leven op Bonaire heeft de herinnering aan de ver schrikkelijke gebeurtenissen die vo rig jaar de bevolking in zijn greep hielden, vervaagd. Soms leeft de zaak even op. Eind december do mineerde de ontsnapping varfme deverdachte Siegmar M. dagenlang het nieuws. Maar daar zat ook een flinke dosis leedvermaak bij. Want in de nacht dat M. en zijn celge noot de benen namen, deden net twee, voor enkele maanden uit Ne derland overgekomen, gevangenbe waarders dienst. Volgens Boi Antoin, hoofdredac teur van de grootste Papiamentsta lige krant op het eiland, heeft de zaak-Marlies Bonaire weinig veran derd. Zes weken lang leefde de be volking in grote spanning en lie pen de emoties hoog op. Maar de zaak is opgelost en de dader heeft bekend. Wel lijkt de politie wat alerter te zijn: „Vroeger reageerde de politie vaak traag op een mel ding, soms kwamen ze niet eens. Nu zijn ze sneller." Zijn opmer king verwijst naar de grote blun der die de lokale politie in het be gin van de zaak-Marlies maakte. Twee medewerkers van het Water en Elektriciteits bedrijf waren ach ter een hoog afgesloten hek getui ge van de ontvoering. Zij alarmeer den meteen de politie, die snel ar riveerde, maar geen reden zag voor nader onderzoek. Pas toen Marlies maandagmiddag niet op haar werk bij de apotheek verscheen, stelden rechercheurs korpschef John Schagen op de hoogte. Die sloeg in overleg met of ficier van justitie Van Delft met een groot alarm. Tijdens de rechtszaak tegen de hoofdverdachte, morgen, zal einde lijk duidelijk worden wat het tijd stip van overlijden van Marlies is, die zaterdagavond 21 september. Heeft ze wel of niet geleden? Offi cier van justitie David van Delft heeft de afgelopen maanden in het belang van het onderzoek geen enkele mededeling gedaan over de vermoedelijke toedracht. „Pas in de rechtszaal zal ik open heid van zaken geven." Zie www.kras.nl/25971 BOEK ONLINE of bel 0900-9697 Absolute bodemprijs. Person, Nergens voordeliger! KRAS.NL is erin geslaagd om tegen absolute bodemprijzen een prachtige rondreis door het 'Land van de Eeuwige Glimlach' samen te stellen. Uiteraard laten we u meeprofiteren van dit voordeel, waardoor u nu al boekt vanaf slechts 979 inclusief 13 x ontbijt, 6 x lunch en excur sies met Nederlandssprekende reis- leiding! Elders betaalt u al snel honderden euro's meer! U vliegt vanaf Düsseldorf naar Bangkok, vanwaar we noordwaarts reizen voor een bezoek aan River Kwaï, Ayutthaya en het Historical Park in Sukothai. Daarna staat een kennismaking met de Akha- en Yao- bergstammen en een kijkje bij de 'Gouden Driehoek' op het programma. Alvorens we genieten op het strand van Cha-Am, brengen we 2 dagen door in Chiang Mai, de 'Roos van het Noorden'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 6