mensenlinq.nl Colofon Familieberichten Oysrisdaj] Petrus Johannes van Acker Lieve opa, Janna Francina van Belle-Adriaanse Leuntje Bolle-Sinke Elza Hermans-de Jonghe Catharina Boone van de Vijver Catharina Boone-van de Vijver Corrie Jongepier-Tazelaar 16 I Maandag 16 februari 2009 kijk ook op Sluittijden overlijdensadvertenties Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur Per fax daags voor plaatsing 15.00 uur Sluittijden overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur "Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden enjgvf telefoonnummer voor eventuele vragen. Iedere mailopdfacfit krijgt een ontvangstbevestiging. U kunt niet reclamefen,n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties E-mail pzcfamilieberichten@wegenernieuwsiriedia.nl Telefoon 088-013 9999 Fax I 088-013 9990 LET OP: NIEUW NUMMER!! De afdeling is telefonisch bereikbaar op: werkdagen van 09.00-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur Alle overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op www.mensenlinq.nl Meer informatie op www.pzc.nl Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht- Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van kracht. Zo ben je langzaam moegestreden uit ons midden weggegleden. Verdrietig omdat we hem moeten missen, en vol bewondering voor de wijze waarop hij zijn steeds achteruitgaande gezondheid heeft weten te dragen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze pa en opa echtgenoot van Rosalia Maas in de leeftijd van 83 jaar. Kloosterzande: R. van Acker - Maas Hoek: Rozeriet Jan in herinnering Robert, Danielle St. Jansteen: Eddy Jessica, Isabelle Kloosterzande: Emmy en Bennie Jeroen, Martijn Hoek: Matty en Frannie 13 februari 2009 Pastoor Snmldersstraat 2a 4587 AJ Kloosterzande Mijn man, onze pa en opa is opgebaard in het mortuarium van Woonzorgcentrum Antonius in Kloosterzande. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar op dinsdag 17 februari van 19.00 tot 19.30 uur. De uitvaartdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, wordt gehouden op woensdag 18 februari om 14.00 uur in de kerk van de H. Martinus parochie Ter Duinen in Kloosterzande. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden in crematorium "Terneuzen". Alleen schriftelijke condoleance voor de uitvaartdienst in de kerk. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Je was voor ons heel speciaal Altijd m voor een grap en een grol Wij kemien je als een lieve man Betrokken bij alles en met iedereen Uren van onze jeugd zijn voorbijgegaan Luisterend naar al je verhalen over Klooster, over het harde werken, over goede tijden en slechte tijden Je had ook een luisterend oor Wanneer er iets was trok het je altijd aan We zullen je nooit vergeten, Robert, Danielle Jeroen, Martijn Jessica, Isabelle Verdrietig om haar heengaan, maar met een bevrijdend gevoel dat haar lijden nu voorbij is, geven wij u kennis dat, toch nog onverwachts, rustig van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma, overgrootoma, zus en schoonzus Janny sinds 7 januari 1983 weduwe van Jacob Kornelis van Belle A Middelburg, 17 mei 1924 t Koudekerke, 13 februari 2009 Oost-Souburg: Piet en Lisette van Belle Miranda en Demiis Edwin Jeroen Vlissingen: Mia en Bram (in herinnering) Theune Wendy en Marco Jojfrey, Sten, Glenda Tamara en Eli Silvano Familie Adriaanse De laatste maanden werd zij liefdevol verzorgd in verpleeghuis "Vliedberg" te Koudekerke. Correspondentieadres: Spoorstraat 36, 4388 BR Oost-Souburg Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 18 februari van 10:30 tot 11:00 uur in het uitvaart centrum Monuta "De Voorzorg" aan de Industrieweg 20,4382 NA te Vlissingen. Aansluitend zal om 11:30 uur de begrafenis plaats vinden op de algemene begraafplaats aan de President Rooseveltlaan te Vlissingen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in eerdergenoemd uitvaartcentrum. Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan wordt u verzocht om deze kennisgeving als zodanig te beschouwen. In plaats van kaarten. Hoewel haar gezondheid langzaam achteruitging is, toch op een moment dat wij het niet verwachtten, door de Heere van ons weggenomen mijn geliefde vrouw en onze lieve tante in de leeftijd van 79 jaar. A. Bolle Neven en nichten Yerseke, 14 februari 2009 zorgcentrum "Vredelust". Correspondentieadres: Lijnbaan 5 4416 BM Kruiningen De rouwdienst wordt D.V. woensdag 18 februari om 13.30 uur gehouden in het verenigingsgebouw Hansweertse- straatweg 1 te Kruiningen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Kruiningen. Vooraf is er vanaf 13.00 uur in het verenigingsgebouw gelegenheid om afscheid te nemen. Na de begrafenis is aldaar gelegenheid tot condoleren. Geen bloemen. Onze dank gaal uit naar de medewerkers van zorg centrum "Vredelust" voorde liefdevolle verzorging. Op 9 februari 2009 is na een liefdevolle verzorging in "De Vuurse" te Axel overleden onze tante geboren op 10 januari 1918 te St. Jansteen Volgens haar bij in leven zijnde wens, hebben wij in besloten kring op 14 februari 2009 afscheid van haar genomen en begraven te Heikant. Neven en nichten Stil ben je van ons heengegaan je hebt altijd voor ons klaargestaan. Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven zo was je hele leven. Je was een schat voor ons allen je te moeten missen zal ons zwaar vallen. Bedroefd maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat onverwacht van ons is heen gegaan onze moeder, oma en overgrootmoeder weduwe van Jacobus Boone A Koudekerke, 25 december 1925 t Vlissingen, 12 februari 2009 Familie Boone Correspondentieadres: Diezestraat52 4388 SK Oost-Souburg Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen op dinsdag 17 februari van 19.30 tot 20.00 uur in uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van Dishoeck- straat 620 te Vlissingen. De afscheidsbijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 18 februari om 10.30 uur in boven genoemd uitvaartcentrum, waarna we haar bij Pa zullen begraven op de Noorderbegraafplaats aan de President Rooseveltlaan te Vlissingen. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Heel bijzonder, heel gewoon Gewoon een heel bijzondere oma... Rob en Djoelie Linda In verband met het overlijden van mijn schoonmoeder zal op woensdag 18 februari Primera Oost-Souburg gesloten zijn. Tineke Veilig in Jezus' armen Wij ontvingen het droevige bericht dat onze vroegere buurvrouw en lieve vriendin is overleden. We wensen de familie veel sterkte. Lenie en Henk van Vliet Jannie en Jaap Passenier Alice Jacobsen Janna en Joost Vogel Marjolein en Piet Wijkhuis Jaap Janse Trudie en Ko Ton Marie Riemens Annemarie en Jan Wondergem Ria Polderman Maatje en Piet de Visser Paulien van den Broeke Bep Reijnierse Serooskerke, 14 februari

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 64