Publiek verbloost niet Na restauratie kerk is collecte voor Ghana Al zestig jaar blij met elkaar en met PK Hamelink erelid Rode Haan Schrootjes 1 4 Maandag 16 februari 2009 PZC Z Zandbeeld Cornelius begroet kerkgangers voor de jubïleummis. door René Hoonhorst LAMSWAAROE - Bisschop Hans van den Hende droeg zondag de feeste lijke mis op ter ere van twee eeu wen Corneliusparochie. Dat Lams- waarde niet voor niets het predi kaat 'Het Heilig Land' aankleeft, bleek uit de meer dan vierhon derd kerkgangers die de eerwaarde monseigneur voor mocht gaan. De parochianen werden op het kerkpleintje verwelkomd door de beschermheilige van Lamswaarde, Cornelius. Sabine de Moor uit Kuitaart maakte een levensgroot zandsculptuur van Cornelius om het feest nog meer cachet te geven. De parochianen bewezen al dat ze hun godshuis een warm hart toe dragen door de afgelopen jaren ruim twee ton bij elkaar te sparen voor het rigoureus opknappen van de kerk. Het benodigde bedrag is toegezegd of binnen en de restau ratie is zo goed als af De collecteopbrengst van 675 euro kon dus naar een weeshuis in Gha na, een goed doel dat al langer wordt ondersteund vanwege de be trokkenheid van oud-parochiane Patrice Staal. Door haar contacten weet de Corneliusparochie zeker dat het geld ook echt wordt be steed aan de bouw van een nieuw weeshuis en niet aan een of ande re strijkstok blijft hangen, meldt vi- ce-voorzitter Alex Hendriks. Lamswaarde viert het hele jaar de verjaardag van de parochie. Op za terdag 28 maart houdt de bridge club een promotiedag en op woensdag 1 april is er een oud-Hol landse spelletjesdag in De Luifel. TERNEUZEN - Penningmeester Piet, beter bekend als PK, Hamelink werd zaterdag door zijn collega's verrast tijdens de viering van het diamanten jubileum van De Rode Haari, de personeelsvereniging van de brandweerpost Terneuzen. De penningmeester van de perso- neelvereniging werd door zijn me debestuursleden en alle (oud) spuit gasten benoemd tot erelid. „Nor maal draagt hij zelf iedereen voor. Jopie den Pillendraaier: Hulstenaars blij met hun aandeel op de Zeeuws-Vlaamse vlag, maar ook wat bevreesd dat 'die van Terneuzen met hun kloten gaan spelen'. Nu is hij zelf aan de beurt. Hij maakt zich al zo lang verdienste lijk voor ons dat deze geste dik ver diend is", verklaarde voorzitter Er- win de Vos. Ook de inmiddels 92-jarige Sjef van Cleemputte werd in het zonnetje gezet. De eni ge nog in leven zijnde oprichter, ook erelid van de Rode Haan, kreeg een grote chocolade haan ca deau, het symbool van de zes de cennia oude personeelsvereniging. KNRM brengt gewonde zeeman naar de wal BRESKENS - Een Oekraïense ma troos met drie gebroken vingers is gisteren van de Condock 2, een schip op weg naar Antwerpen, op de Westerschelde gehaald en naar de wal gebracht door de Zeemans- hoop. De boot van de Breskense KNRM-post leverde de ongelukki ge zeeman af op dé poseidonstei- ger in de Buitenhaven van Vlissin- gen, vanwaar een taxi hem naar het ziekenhuis vervoerde. Beschonken Belg moet rijbewijs inleveren TERNEUZEN - Een 34-jarige automo bilist uit het Belgische Deurle moest zaterdagmorgen omstreeks vier uur niet alleen onverwijld zijn voertuig verlaten, maar raakte ook zijn rijbewijs kwijt. Dat certificaat werd na aanhou ding op de Guido Gezellestraat in Terneuzen ingevorderd, omdat de man bijna 3,5 keer zoveel alcohol in zijn bloed had als is toegestaan. ailBBBl Die eigenaar van een rijtjeshuis aan de Hoogeveenstraat in Vrou wenpolder heeft schrootjes tegen de muur. Ze zijn al een aantal jaar geleden aangebracht in de hal. Ei genlijk is de bewoner er al weer een tijdje op uitgekeken. Onlangs waren er nieuwe buren ge komen, met een zoontje van een jaar of vijf. Het manneke zag de Fietsster gewond bij valpartij door gladheid TERNEUZEN - Een 60-jarige Terneu- zense viel zaterdagmorgen door de gladheid in de Rossinistraat in haar woonplaats van haar fiets. Ze werd met hoofdletsel naar streek ziekenhuis De Honte overge bracht. Ook elders in de streek had den verkeersdeelnemers last van ij- zel. Op de Kanaalweg bij Retranchement schoof een auto in een bocht op zijn kant de berm in. De bestuurder bleef ongedeerd. Geslaagd jubileum voor Theater Chantant Axel AXEL - Theater Chantant vulde za terdagavond al weer voor dé vijf tiende keer cultureel centrum De Halle in Axel. Sankie Koster ver maakte de bezoekers door vanuit d'oogte (op stelten) het Land van Axel te beschouwen. Cyril Peeters vertelde kwiek en fit over 'zijnen vut' en Ambras liet het publiek meedeinen in volksliedjes over bo ten en vissers, cafés en pinten. Tip? redactie@pzc.nl deur uitnodigend open staan bij de buurman. Belangstellend keek hij de hal in en zei eigenwijs: „Wij hebben een heel ander huis." „Hoezo?", vroeg de buurman ver wonderd. „We wonen toch in het zelfde rijtje?" „Ja," antwoordde het ventje, „maar wij hebben niet van dat brandhout aan de muur." Echtpaar Vernimmen fiets en wandelt nog heel wat af in de streek. door René Hoonhorst westdorpe - [ohannis Vernim men en Catharina van Eetveldt vierden zaterdag hun diamanten bruiloft. Dochter Lia en zoon Piet zorgden met hun partners en de kleinkin deren voor een feestelijke dag. Met een drukbezochte receptie in de Baeckermat in woonplaats West dorpe en een gezellig diner in res taurant Royal in Sas van Gent stond het echtpaar een hele dag in het middelpunt van de belangstel ling. Een plek die Johan (85) en To- ke (83) - 'Catharina werd Cato en dat is weer verbasterd tot Toke' - Toke en Johan'zijn al meer dan zestig jaar blij met elkaar, foto Peter Nicolai meestal mijden, onthult dochter den op de achtergrond." In hun Lia. „Ze denken altijd eerst aan jeugd woonden Johan (geboren in een ander en blijven zelf beschei- Boschkapelle) en Toke (afkomstig Debuterende tonpraoter Theodorus den Delver vraagt zich af of iedereen wethouder Diana van Damme goed hoort.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 62