het in de sloppenwijken beter gaan amateurtoneel Oliebollen en maaltijd spekken kas stichting Bomen Beeldenhuis niet 'gekandelaard' Winkeldief neemt elf flesjes parfum mee PZC Maandag 16 februari 2009 15 'Hopelijk sturen deze kinderen hun kinderen straks ook naar school, 'Mijn moeder en een vriendin maken kaarten en handdoeken voor de en zo moet het langzaam verbeteren.' stichting. Die verkopen ze op markten.' Een oude wens leidde in 2005 tot een trip naar India. Drie reizen later vertrekt Willeke van Nieuwenhuijze donderdag opnieuw naar Calcutta om een school op te zetten in een sloppenwijk. door Martijn de Koning Toen Willeke van Nieu wenhuijze vier jaar gele den naar Calcutta ver trok, had ze er geen idee van dat de stad zo'n belangrijk deel van haar leven zou gaan inne men. „Ik had altijd al eens vrijwilli gerswerk willen doen in een arm land, maar het was er nooit van ge komen. Mijn man kon dat jaar niet op vakantie, omdat hij net een nieuwe baan had. Dus van het één kwam het ander." Ze koos voor India, niet eens uit een be paalde overweging. Dat doel was er een jaar later, bij de tweede reis, wel. „Ik wilde mijn man laten zien wat ik had meege maakt, wat ik bedoelde als ik er over vertelde." Met succes. „Hij is nu net zo enhousiast als ik." Net als een jaar eerder kreeg Van Nieuwenhuijze, afkomstig uit Kerkwerve en nu woonachtig in 's-Gravendeel, geld mee uit haar omgeving. „Van familie, vrienden en klanten van mijn administratie kantoor." De bijdragen stopte ze in al lopende projecten van de Amerikaanse Rosa lie GifFoniello, die zich als een soort moeder Theresa in zet voor kinderen uit de sloppenwij ken. Na haar tweede bezoek richt te Van Nieuwenhuijze de stichting Help2help op, maar haar doel bleef hetzelfde: geld inzamelen en helpen met het opzetten van scho len in sloppenwijken. „Er zijn er nu er drie. De nieuwste school staat er net. Die zullen we komen de weken helpen inrichten." De lesmethoden op'de schooltjes gaan uit van de praktijk. „De kin deren leren niet alleen rijtjes, maar ook samen leuke dingen doen. Knutselen, tekenen, maar ook naaien of hout bewerken." Centraal staat het doel om de kin deren op een leuke manier sociaal bezig te laten zijn. „De laatste keer dat we er waren, hielden we een bingo. De jongsten bleken er te klein voor. Die zaten hun bingo kaarten onder te tekenen. Maar leuk dat ze het vonden. Prima toch." Het werkt, merkt Van Nieuwen- 'De kinderen leren niet alleen rijtjes, maar ook samen leuke dingen doen' huijze. „De leerlingen van het eer ste schooltje dat al een paar jaar be staat, zijn een stuk gedisciplineer- der dan die van de nieuwste. Ze weten wat het is om rekening met elkaar te houden." Toch blijft ze realistisch. „Het gaat met heel kleine stapjes vooruit. Dat er nu kinderen naar school kunnen, betekent niet dat de slop penwijken over twintig jaar ver dwenen zijn. Maar hopelijk sturen deze kinderen hün kinderen straks ook naar school, en zo moet het langzaam beter gaan." De reizen naar Calcutta maken steeds opnieuw indruk, zegt Van Nieuwenhuijze. Ze vertelt over de tegenstelling die ze ervaart als ze de sloppenwijken bezoekt. „Aan de ene kant ervaar je de armoede van de bewoners; je ziet akelige dingen. Zo bestaat het kastenstel sel nog helemaal, hoewel het offici eel is afgeschaft. Kinderen uit een lage klasse worden gediscrimineerd door anderen. Zelfs binnen de sloppenwijken be staat die rangorde nog." Daar tegenover staat de vriendelijkheid van de bewoners. „Ze hebben de gave je bijzonder te laten voelen. De mensen stralen rust uit, net als huil omgeving. Heel anders dan het lawaaierige en massale van de rest van de stad. Daar wil je echt niet lang blijven." Willeke van Nieuwenhuijze houdt tij dens haar trip een weblog bij via http://stichtinghelp2help.blogspot.nl. (Q Zie ook: www.help-2-help.nl en www.etc-empowerchildren.org foto collectie Willeke van Nieuwenhuijze Na haar tweede bezoek aan de sloppenwijken in Cal cutta richtte Willeke van Nieuwenhuijze de stichting Help2help op. Die probeert onder meer aan geld te komen door het verkopen van kaarten en handdoe ken. „Mijn moeder en een vrien din maken die", vertelt Van Nieu wenhuijze. En aangezien 'zij op Schouwen-Duiveland wonen, is de stichting vooral in deze regio ac tief! De stichting krijgt daar zoveel naamsbekendheid door, dat instan ties en instellingen Help2help steeds vaker 'adopteren' als goed doel. Zo ging de opbrengst van een oliebollenactie van de christe lijk gereformeerde kerk Haamste de afgelopen oudejaarsdag naar de stichting. Ook de Boerenboeldag in Brouwershaven deed vorig jaar een duit in het zakje, en afgelopen vrijdag hield de PKN-gemeente uit Scharendijke een wintermaaltijd voor vijftigplussers. Er kwamen 57 mensen op af die samen de stich ting Help2help 800 euro rijker maakten. Van Nieuwenhuijze wil de bekendheid van haar stichting ook in haar eigen regio promoten. Komende zomer staat ze voor het eerst op een markt in haar woon plaats 's-Gravendeel. De huidige constructie -Help2help geeft het geld aan Empower the children van de Amerikaanse Rosa lie Giffoniello- blijft voorlopig in stand. „Dat werkt prima", zegt Van Nieuwenhuijze. „Het risico om zelf een hele school onder on ze hoede te nemen, is in financieel opzicht te groot." Aan de wintermaaltijd ten bate van Help2Help deden 57 mensen mee. De actie bracht 800 euro op. foto Ineke Koenen door Wendy van den Hurk VUSSINGEN - Het Beeldenhuis-di- lemma is nog niet opgelost. De ge meente Vlissingen dacht de eige naar van het stadspaleis aan de Hendrikstraat een mooi voorstel te hebben gedaan, maar die eige naar denkt daar zelf heel anders over.Voor het pand staan twee gro te linden, niet ouder dan een jaar of vijftig. Ze laten een groene laag achter op de barokke gevel en ha len bovendien het zicht weg. De eigenaar, Gideon Hoogstrate uit Kloetinge, zou het liefst zien dat de gemeente de bomen rooit of ze in elk geval flink aftopt tot 'kandelaars', maar dat zit er niet De gemeente heeft de investeerder voorgesteld de bomen eenmalig in grijpend te snoeien, met snoeiwon- den van maximaal tien centimeter. Daarna gaan de linden mee in het reguliere snoeiprogramma. Dat is wel lichte snoei, waarschuwt de ge meente. „Wij geven geen garantie dat de ge vel weer helemaal zichtbaar zal zijn", zegt gemeentevoorlichter Mirjam Jongejan er voor de zeker heid bij. Dat is niet echter genoeg voor de eigenaar van het Beeldenhuis. „Ik denk dat ik nog maar eens met de wethouder ga praten." De PvdA in Vlissingen heeft vra gen gesteld over de kwestie. MIDDELBURG - In een winkel aan de Lange Delft in Middelburg is za terdagmiddag rond half twaalf een winkeldiefbetrapt. Het winkelpersoneel hield de man al enige tijd in de gaten. Toen hij de winkel verliet, ging het alarm af Hij vluchtte, maar kreeg twee per soneelsleden achter zich aan. Die hielden hem aan en vroegen de ge stolen parfums terug te geven, waarop hij twee flesjes gaf en ver volgens uithaalde. De verkopers konden net op tijd wegspringen om de klap ontwij ken. De Miidelburgse winkel aan de Lange Delft mist nu wel elf fles jes parftim. Tweehonderd senioren genoten op het MFC-feest. foto Ineke Koenen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 43