Calandweg in Zierikzee veiliger SCHOUWEN- 14 en 15 Strao Renesse: altied mooi weer Brandweer bevrijdt vijf mensen uit lift Vandalen zetten auto Dirksland op z'n kant Koudekerkse hond zet tanden in postbode Schrootjes Topkoks verzorgen diner op zestig meter hoogte Stap voor stap moet het beter worden in Indiase sloppenwijken Maandag 16 februari 2009 Tip? schouwen-duiveland@pzc.nl Woonwijk Malta krijgt twee fietspaden en omleiding busroute. door Ton van den Nouweland ZIERIKZEE - Twee fietspaden, een omleiding van het bustraject en een knik in de weg moeten de Ca landweg in Zierikzee veiliger ma ken. Dat blijkt uit enkele ontwerpen die bureau Ruimte en Groen in op dracht van de gemeente heeft ge maakt. Het ene fietspad begint bij 't Sas en loopt langs de Calandweg naar het Jannewekken. Het andere fietspad staat daar dwars op en be gint bij de toekomstige brede school in nieuwbouwwijk Noor derpolder. Het pad loopt vervol gens onder het tunneltje door naar de Schuurbeque Boeyestraat en eindigt eveneens in het Janne wekken, waar het aansluit op het parkeerterrein achter Albert Heijn. De Calandweg zelf wordt ook aan gepakt. Ter hoogte van de Caustraat wordt de wegas verlegd, waardoor een kunstmatige bocht ontstaat. Er ligt een voorstel van een weg met twee smalle rijstro ken, gescheiden door een midden berm en een voorstel van een bre de weg met verkeer in beide rich tingen (zoals de situatie nu is). Ten slotte wordt de riolering ver nieuwd en de gehele weg geasfal teerd. Waarschijnlijk wordt op ver zoek van de bewoners de busroute verlegd. Die gaat niet langer over de Calandweg maar buitenom, via De verkeersonveilige Calandweg in Zierikzee wordt aangepakt. De weg krijgt twee vrijliggende fiets paden en de route van vervoer der Conexxion wordt verlegd. de N59 en komt dan over, de roton de Zierikzee binnen. Een onder zoek hiernaar van bureau Royal Haskoning is klaar. t Al eerder was bekend dat het Ca- landpleintje opnieuw wordt inge richt. Hiervoor zijn drie ontwer pen gemaakt. Woningbouwvereni ging Zeeuwland betaalt eraan mee in het kader van de prestatieafspra ken met de gemeente. Zeeuwland heeft appartementencomplex Va- letta mogen bouwen en 'betaalt' hiervoor met inrichting van het pleintje. Voor wat de financiering betreft is alleen bekend dat de gemeente 250.000 euro uittrekt voor recon structie van het kruispunt Calandweg/Caustraat, inclusief het verleggen van de wegas, en dat de provincie twee ton op tafel legt voor renovatie van de Calandweg. In 2010 moet alles klaar zijn. Het werk in Malta begint met de in richting van het pleintje. De ontwerpen van bureau Ruimte en Groen worden woensdag 25 fe bruari om 19.30 uur aan de wijkbe woners voorgelegd tijdens een in formatieavond in het MFC aan De Huybertstraat. RENESSE - Het blijft indrukwekkend. Een stoet van ruim vijftig versierde paarden die de dui nen af komen rijden. Zaterdag, aan het eind van de ochtend was dat te zien en te horen op het strand van Renesse. Het was de aftrap van een serie van zes straovieringen in de Westhoek. Volgens deze Schouwse traditie moeten de paardenbenen na een winter op stal worden gewassen in het zoute zeewater. „Strao Renes se: altied mooi weer", merkte een van de hon derden toeschouwers op. Na de strandrit was het feest in het toeristendorp. Marjon Koks won de prijs voor het mooist versierde paard, winnares van het ringsteken werd Betty Steur. foto Ineke Koenen tholen - De brandweergroep Tho- len heeft zaterdagavond vijf men sen bevrijd uit een lift in het Thoolse woonzorgcomplex Dalem hof De vijf zaten al drie kwartier vast. Toen de brandweer om kwart over zeven 's avonds werd gealarmeerd, kreeg deze de deur vervolgens snel open. De oorzaak van het defect aan de lift in het woonzorgcom plex is nog niet bekend. dirksland - De politie van de re gio Zuidhollandse Eilanden is op zoek naar een groepje vandalen dat zaterdagavond een auto op z'n kop heeft gelegd. Dat gebeurde rond 23.30 uur in de Beatrixlaan in Dirksland. Getuigen van deze vernieling worden ver zocht contact op de nemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via de anonieme tip- Iijn 0800-7000. KOUDEKERKE - Dat honden en post bodes elkaar niet liggen, ervoer een 45-jarige Vlissingse zaterdag middag in Koudeke'rke. Zij was rond 16.00 uur bezig met het be zorgen van post toen zij in haar bo venbeen werd gebeten door een loslopende hond. Omdat zij de hond wilde ontwij ken door van hem weg te draaien, hield de postbode een pijnlijke heup over aan het incident. ZEEUWSE Die eigenaar van een rijtjeshuis aan de Hoogeveenstraat in Vrou wenpolder heeft schrootjes tegen de muur. Ze zijn al een aantal jaar geleden aangebracht in de hal. Ei genlijk is de bewoner er al weer een tijdje op uitgekeken. Onlangs waren er nieuwe buren ge komen, met een zoontje van een jaar of vijf. Het manneke zag de Tip? redactie@pzc.nl deur uitnodigend open staan bij de buurman. Belangstellend keek hij de hal in en zei eigenwijs: „Wij hebben een heel ander huis." „Hoezo?", vroeg de buurman ver wonderd. „We wonen toch in het zelfde rijtje?" „Ja," antwoordde het ventje, „maar wij hebben niet van dat brandhout aan de muur."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 41