verkeersbrigade gezocht SHB-pool maar een kwartiertje per week Tholenaar zweeft een stukje bij Oesterdam Filmi en Sporti tijdelijk gratis kpn 1 81/per maand PZC Maandag 16 februari 2009 3 Zie dan maar nieuwe te vinden, want niet iedereen ziet het zoals Tanja van den Berg. „Ik hoefde er geen seconde over na te denken, toen ze me vroegen. Wat kost het me nu? Een kwartiertje in de week. Als we nou 28 verkeersbriga- diers bij elkaar kunnen krijgen, dan is het zaakje rond. Maar om de een of andere reden lukt dat niet. Er zijn tijden dat er niemand staat. Volstrekt onverantwoord vind ik dat. Op zulke dagen rij ik een stuk met mijn zoon mee, zo dat hij de gevaarlijkste stukken heeft gehad. Ik blijf kijken tot ik zie dat hij veilig is." Over het algemeen reageren de au tomobilisten heel begripvol op de klaarovers, zegt Tanja. Soms ste ken ze zelfs hun duim op. Een en kele keer fietst of bromt er iemand door. Die heeft dan blijkbaar niet in de gaten dat een brigadier zo ie mand echt een bon kan bezorgen. „Ik ben een bevoegd opsporings ambtenaar. Wij hebben niet zo maar een jasje aan. Maar gelukkig heb ik nog nooit echt iemand hoe ven opschrijven." In juni gaat de oudste van Bart Greijn van school. Dan hangt' Greijn na vijfjaar zijn oranje vest je en stopbord aan de wilgen. „Wéér eentje minder." Herhaalde oproepen in de schoolkrant lever den amper iets op. „Ik denk dat de mensen te weinig tijd hebben", zegt Greijn. Nadat twee coördinatoren de moed opgaven, heeft een leer kracht de zorg voor de verkeersbri gade maar op zich genomen. Een paar maanden terug stond in de schoolkrant dat de brigade opgehe ven zou worden, als zich geen vrij willigers meldden. Dat heeft zeven nieuwe mensen opgeleverd. Nog altijd zijn er tien te weinig. Kinde ren - jeugdbrigadiers - kun je bij de VSV niet inzetten, daar is de si tuatie veel te gevaarlijk voor, vindt Greijn. „En je moet ook een zeker overwicht hebben, als je daar staat." Elders in het land is gekozen voor draconische maatregelen. Een school in Hoogezand bijvoorbeeld, geeft ouders die hun kind komen aanmelden, te verstaan dat dit al- Teen mogelijk is als zij bereid zijn te brigadieren. Op deze manier hoeven ouders hoogstens twee keer per jaar te klaaroveren en zijn er altijd brigadiers. Het rooster is zó opgesteld, dat de volgende bri gadier zo dicht mogelijk bij de vori ge woont. Hesjes en bordjes gaan bij wijze van spreken van deur tot deur. www.verkeersbrigadiers.org - Verkeersbrigades Nederland telt naar schatting 55.000 brigadiers (18.000 jeugdbrigadiers, 37.000 volwas senen), verspreid over meer dan vierhonderd gemeenten. in Nederland zijn 1332 scholen met een verkeersbriga de De eerste verkeersbrigades wer den in 1947 opgericht. Wie een verkeersbrigade wil oprichten (of er een wil op heffen), moet dit melden bij de stichting Verkeersbrigadiers. In deze stichting zitten verte genwoordigers van Veilig Ver keer Nederland, de ANWB en de politie. Voordat een verkeersbrigade kan worden opgericht, moet de gemeente waarin de school staat beoordelen of er inder daad sprake is van een onveili ge situatie. Man raakt lichtgewond bij poging de politie te ontvluchten. THOLEN - Een 54-jarige Tholenaar is in de nacht van vrijdag op zater dag bij een vluchtpoging voor de politie gewond geraakt toen hij op de Oesterdam met zijn auto uit de bocht vloog. Daarbij maakte hij een zweefvlucht van vijftig meter. De politie zag de man om kwart over twee naast zijn auto zijn be hoefte doen, waarbij hij onvast op zijn benen stond. Uit een blaasproef bleek dat hij te veel had gedronken. De Tholenaar moest mee naar het politiebureau, maar hij zag kans in zijn auto te stappen en er vandoor te scheuren. Na enkele honderden meters reed hij in een lange, linkse bocht recht door de dijk op om tot stilstand te komen aan de rand van het Zoom meer. Volgens de politie vloog de auto bij die actie vijftig meter door de lucht. De man bleek slechts licht letsel te hebben opgelopen. Hij is overgebracht naar het zieken huis in Bergen op Zoom, waar een bloefproef werd afgenomen. De politie nam zijn rijbewijs in. MIDDELBURG - Kabelexploitant Del ta biedt alle Zeeuwse digitale kij kers tijdelijk gratis ontvangst van het filmkanaal Filmi en alle sport- kanalen van Sporti. Dat gebeurt in samenwerking met de aanbieder van de digitale kana len, Chellomedia. Filmi staat zondag 22 februari van af 9.00 uur een dag en een nacht in het teken van de Oscars, met topfilms en nieuws uit de filmwe reld, gepresenteerd door Bridget. Filmi is met een digitale ontvan ger te bekijken via kanaal 11. Sportliefhebbers die digitaal televi sie kijken, kunnen van 20 februari tot en met 2 maart gratis kijken naar Sporti (kanalen 17,18,19,160 t/m 163). Sporti biedt naast voetbal (Europe se competities) ook een podium voor sporten ais darts, golf en bas ketbal. www.DELTA.nl/digitaletv bussen vol van Schouwen-Duive- land naar de havens." Volgens Inkelaaf zijn Humares en Matrans van goede wil. „Zij willen de garantie van de containerbedrij ven dat hun mensen daar worden ingezet, maar die krijgen ze niet." In de overname is al wel duidelijk dat zeventig arbeiders 'met een vlekje' niet meer op werk hoeven rekenen. „Voor de resus het door werken of de WW in. De vut ziet er voor hen niet in. Het is triest al lemaal", aldus Inkelaar. sluit je aan Net zo snel als op de zaak (7,2 Mbi?/s) Gemakkelijk te installeren en met twee muisklikken online Nu 3 maanden gratis* Razendsnel e-mailen en internetten waar en wanneer u wilt. Met de Dongel van KPN. ssfa: y excLbtw Mobiel werken. Makkelijk toch? Verkeersbrigadiers zijn bezig op de kruising van de Dorpsstraat en de Langeweg in Breskens. foto Peter Nicolai

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 3