'Het geeft een kick als Dek trawler brandt uit op werf Hansweert 'Voor elke Reumapatiënten hebben baat bij dagbehandeling in Ter Valcke Legpenning voor autopuzzelaar Bewoners Adenauerstede kunnen Lantaarns op Thoien zegje doen over herinrichting anderhalf uur uit 14 Maandag 16 februari 2009 PZC door Frank Balkenende hansweert - Eén dek van een vijf tig meter lang vissersschip, de Scheveningen 6, dat wordt ver bouwd bij Scheepswerf Reimers- waal in Hansweert, heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een brand flink wat schade opgelo pen. Het dek is uitgebrand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich via kabelgoten verspreidde. Op de werf werd tot in de nacht doorgewerkt. De oor zaak van de brand is onbekend. Het vuur laaide op het vierde van het vijf dekken tellende en met koelruimten uitgeruste vissers schip. De korpsen uit Reimerswaal, Ka- pelle, Goes en Borsele werden inge zet. Volgens hoofdofficier van dienst Jeroen Brussé was het door de rook en de smalle gangen een lastige operatie. „Het vuur hadden we vrij snel onder controle, maar omdat de vlammen zich via kabel- goten dreigden te verplaatsen naar andere dekken, moesten we het he le schip verkennen en het gebied rondom, waar nog personeel aan het werk was, ontruimen." De overige dekken liepen water schade op. Over een schadebedrag is nog niets bekend. Volgens direc teur Rudi Pieters van Scheepswerf Reimerswaal nemen experts de schade vandaag op. Het schip is ei gendom van rederij Van der Zwan, die het schip bijna volledig laat vernieuwen. goes - De speciale dagbehandeling voor reumapatiënten in Ter Valcke in Goes, werpt vruchten af De eer ste patiënten die gedurende drie maanden, twee maal per week de dagbehandeling hebben gekregen, merken dat zij beter kunnen leren omgaan met de aandoening. In samenwerking met de afdeling reumatologie in het Oosterschelde- ziekenhuis en de reumaverpleeg- kundige is de afdeling dagbehande ling in Ter Valcke sinds kort begon nen met de speciale artrosebehan- deling. De normale eerstelijnszorg biedt veel artrosepatiënten onvol doende soelaas. In Ter Valcke krijgen patiënten extra begeleiding van onder ande ren een fysiotherapeut, arts en dië tiste. Verwijzing naar de dagbehan deling gebeurt via het Centrum In dicatiestelling Zorg, de poli reuma tologie en de reumaverpleegkundi- ge. Genezing is bij artrose (nog) niet mogelijk, maar training, goe de voeding, kleine aanpassingen in huis en oefeningen helpen wel. GOES - Met dè stopwatch in de hand verricht hij steevast de start van auto puzzel- en oriëntatieritten op de Bevelanden. De 83-jarige Rinus Maas uit Goes is nog steeds actief in Motor- en Autoclub De Bevelanden, waar sinds de oprichting op 7 juli 1960 deel van uitmaakt. Hij was 45 jaar bestuurslid en bekommerde zich lange tijd om de sponsorwerving. Dat leverde hem za terdag de vrijwilligerslegpenning van de gemeente Goes op. Locoburge meester Rinus Dieleman reikte de onderscheiding uit. foto Willem Mieras Jos Rentmeester (52) uit Heinkenszand keert terug naar zijn oude liefde. Achter zijn huis heeft hij een ruime opnamestudio gebouwd. Een hobby mag iets kosten. door Frank Balkenende Bijna tien jaar lang zat )os Rentmeester - drummer van origine - achter de knoppen in zijn opna mestudio in Ovezande. Hij kreeg er talloze Zeeuwse bandjes over de vloer, die naar huis gingen met een demo - „in de begintijd nog cassettes" - of een complete cd. Hij tovert het gastenboek van wel eer tevoorschijn. „Kijk, hier heb je Wolfdan Sister. Daar zong destijds Paskal [akobsen in. Ja, in het En gels. Ik herkende toen al meteen zijn talent. Een geweldige zanger. Ik denk zelf dat hij nog meer in zijn mars heeft dan hij bij Blof laat horen." Dialectrockband Surrender was kind aan huis bij Studio Jos Rent meester, de naam die hij blijft han teren. De kleirockers uit Heinkens zand speelden er hun eerste twee cd's Öans bin de Zêêuwen en De Slikken d'r of in. Met Surrender be leefde Jos wilde nachten. „Ik geloof dat bij de opname van de eerste cd de kosten van het aan tal kratten bier die van de opna men zelf ver overtroffen. Ik herin ner me nog wel dat zanger en bas sist Johan van de Swaluw 's avonds laat regelmatig op de bank in slaap viel. Lag 'ie twee uur te snurken. Gitarist Kees Wonder- gem zette dan de klok gewoon twee uur terug. Toen Johan uit zijn roes ontwaakte, vroeg 'ie: 'Oe laet ist?' Zei Kees: 'Nog maar twaalf uur Johan'. Dan zei Johan: 'Oh, mè dan kunne me d'r nog wè ééntje neme, hee!' Dat soort din gen vergeet je natuurlijk nooit meer." Tien jaar geleden verhuisde Jos Rentmeester naar een 'spulle tje' in Heinkenszand, waarmee een einde kwam aan zijn hobby. Pal achter zijn nieuwe huis liep na melijk het goederenspoor naar het Sloegebied. „Je kunt natuurlijk geen muziek opnemen als er zo'n trein langs dendert." Nu er verder westwaarts een nieuw goederenspoor ligt en het oude zijn functie heeft verloren, kan Rentmeester zijn oude liefde weer oppakken. Hij heeft een gro te, kale schuur omgebouwd en van alle gemakken voorzien, zoals een keuken, een zithoek, een paar jukeboxen, een schuifpui naar de tuin waar muzikanten 's zomers kunnen verpozen. Al met al een flinke investering. „Er gaat veel geld inzitten, maar ik vind dat een hobby ook iets mag kosten." Geld verdienen met de studio is voor Rentmeester absoluut niet de eerste prioriteit. „Kijk, Zeeland is wat dat betreft een moeilijke markt.. Als je op den duur quitte draait, is het voor mij oké. Mijn drijfveer is de passie voor muziek. Ik vind het geweldig om in een muzikaal proces te zitten en het geeft een kick als je het beste uit een band weet te halen. Als ik kip penvel krijg, omdat een gitarist een fantastische solo speelt, kan mijn dag niet meer stuk. Daar doe je het voor." Rentmeester denkt dat zijn ruime studio in een behoefte voorziet. „Je moet je wel onderscheiden. Daarom vind ik comfort en sfeer in en om de studio belangrijk. Ver der moet je alle goede apparatuur in huis hebben en ook samenwer ken met de juiste mensen. Daar om zal afgestudeerd opnametech nicus Mark Nijsssen uit Oudelan- de vaak achter de knoppen zitten. Ik denk dat we kwaliteit kunnen leveren voor relatief weinig geld." Uiteraard begint succes bij de mu zikanten zelf „Want je kunt van koper geen goud maken." Jos Rentmeester speelt gitaar in zijn Opnametechnicus Mark Nijssen. Mark Nijssen (31) uit Oude- lande gaat in Jos Rent meesters studio aan de slag als opnametechnicus. Hij is af gestudeerd aan de Sound Aca demy in Hilversum en weet alles van studiotechniek. Hoeveel micro foons plaats je, welke microfoons, wat kun je met de computer nog verbeteren aan de opname, moet je met een clicktrack spelen of is dat juist een onding? foto Jos Rentmeester Mark weet op dat soort vragen GOES - Nu de herinrichting van de Spaakstede in de Goese Polder bijna gereed is, wil de gemeente meteen verder met de Adenauer stede. Daarvoor liggen twee ont werpen klaar, waarover bewoners nog hun zegje kunnen doen. Het opknappen van de openbare ruimte in beide buurten is het staartje van het langlopende Mas- terplan Goese Polder, waarbij on der meer de (voormalige) Churchillstede, Schumanstede en Bechstede onder handen zijn geno men en een nieuw winkelcentrum is verrezen. Het plan voor de Adenauerstede, dat ruim 300.000 euro kost, betreft vooral de verbetering van de groen gebieden en het scheppen van par keerplaatsen. Verder worden stra ten opnieuw gelegd. De twee varianten verschillen in details. Bij een variant kunnen be woners (huisnummers 4213 tot en met 4220) kiezen of ze hun voor tuin willen opofferen voor een ei gen parkeerplaats. tholen - Door een stroomstoring waren gisteravond op het eiland Thoien de straatlantaarns ander half uur uit. Tussen zeven en half negen 's avonds zat het eiland in het duis ter. Energiebedrijf Delta wist het euvel te verhelpen door de compu ter in het verdeelstation in Sint-Maartensdijk te herprogram meren. Het zogeheten ïokv-sta- tion wordt verbouwd. De openba re verlichting draait daarom op een noodvoorziening, die de oor zaak bleek van de storing. Jongeman beroofd in Vlissingse winkelstraat vlissingen - Een 22-jarige Vlissin- ger is in de nacht van vrijdag op za terdag beroofd in de Walstraat in zijn woonplaats. Hij werd in de Vlissingse winkel straat omsingeld door vier man nen die wilden dat hij zijn geld af stond. De mannen zouden hem slaan als hij dit niet deed. Een van hen begon het slachtoffer te du wen. Daarop gaf de 22-jarige zijn porte monnee af waarop de vier overval lers wegrenden, richting Schelde- straat. Winkeldief neemt elf flesjes parfum mee middelburg - In een winkel aan de Lange Delft-in Middelburg is za terdagmiddag rond half twaalf een winkeldief betrapt. Het winkelper soneel hield de man al enige tijd in de gaten. Toen hij de winkel ver liet, ging het alarm af Hij vluchtte, maar kreeg twee personeelsleden achter zich aan. Die hielden hem aan en vroegen de parfums terug te geven, waarop hij twee flesjes gaf en vervolgens uithaalde. De verkopers konden net op tijd de klap ontwijken. De winkel mist nu wel elf flesjes parfum.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 30