Raad ziet niks in blackbox «■CCialiQ AAI^VIn' 8EVELANDEN-TH0LEN 17 13 14 en 15 Schrootjes Een lange reis voor een vaartochtje Maandag 16 fèbruari 2009 Topkoks verzorgen diner op zestig meter hoogte Jos Rentmeester wil het beste uit een band halen Tip? bevelanden@pzc.nl/tholen@pzc.nl Goese fracties eisën concreet voorstel voor veiligere kruisingen. door Frank Balkenende GOES - Goes moet geen blackbox in taxi's en/of voertuigen van koe riers willen afdwingen, ook al is het bij wijze van proef Dat vinden de meeste raadsfracties. Ze willen liever dat het college van B en W gevaarlijke kruispunten die in het nieuwe verkeersveiligheidsplan Op weg naar nul staan, aanpakt en daarvoor geld uittrekt. Het college noemt twee speerpun ten: een proef met de blackbox én een fietsscan waaruit moet blijken welke kruispunten snel moeten veiliger moeten worden gemaakt. PvdA-raadslid Gerard Heerebout ziet niks in een proef met een blackbox die registreert waar en hoe snel taxi's en pizzakoeriers rij den. „De meeste taxi's hebben al zo'n blackbox. Bovendien hebben we geen gegevens dat taxichauf feurs en pizzakoeriers de grootste overtreders zijn in het Goese ver keer. Daar koop ik dus niks voor." Fracties hebben zich geërgerd aan het collegevoorstel. „Geld zou moe ten worden gestoken in studies, terwijl we de gevaarlijke punten in Goes al kennen. Gebruik dat geld om die kruispunten veiliger te ma ken. Het college moet met een con creter voorstel komen en aangeven waar het geld vandaan moet ko men. De raad kan dan een afwe ging maken", zegt Heerebout. Ook de raadsleden ]o-Annes de Bat (CDA) en Herman Bouma (SGP/CU) zitten op die lijn. Proe ven met blackboxen kan de ge meente beter overlaten aan het be drijfsleven, zegt De Bat. „Bij beïn vloeding van rijgedrag,- geloof ik veel meer in samenwerking met bedrijven. Positief stimuleren. Zoek er partners bij. Ik denk dat er geld te halen valt bij het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland RF| Geen proef met blackboxen en geen studies, maar een concreet voorstel om gevaarlijke kruisin gen veiliger te maken. Dat wenst een aantal Goese fracties. (ROVZ) en Veilig Verkeer Neder land." Bouma vindt dat het college met het bedrijfsleven - „want be stuurders van bedrijfsauto's heb ben meestal haast" - om de tafel moet om het aantal verkeersonge vallen in Goes terug te brengen. De beoogde reductie gaat nu veel te langzaam. Goes wil in 2014 het aantal verkeersslachtoffers met de helft hebben teruggedrongen. Hf reacties: 273 Een blackbox in taxi's om het aantal verkeersongevallen in Goes te verminderen, gaat te ver 58% 42% Automobilist breekt arm bij aanrijding KAPELLE - Een 20-jarige automobi list uit de gemeente Kapelle brak zaterdagmorgen zijn arm bij een aanrijding op de Wemeldingse Zandweg. Ook liep hij een hoofd- wond op. Hij is overgebracht naar het Oosterscheldeziekenhuis in Goes. Het slachtoffer kwam om tien voor negen uit de richting Wemel- dinge en hield op een bepaald ogenblik onvoldoende rechts. Daardoor raakte hij de auto van een hem tegemoet komende 41-ja- rige vrouw uit de gemeente Kapel le. De vrouw bleef volgens de poli tie ongedeerd. Beide auto's raak ten zwaar beschadigd. Brandweer bevrijdt vijf mensen uit lift THOIEN - De brandweergroep Tho- len heeft zaterdagavond vijf men sen bevrijd uit een lift in het Thoolse woonzorgcomplex Dalem hof De vijf zaten al drie kwartier vast. Toen de brandweer om kwart over zeven 's avonds gealarmeerd werd, kreeg deze de deur snel open. De oorzaak van het defect aan de lift in het woonzorgcomplex is nog niet bekend. Vrouw bij pinautomaat bedreigd met wapen KRUININGEN - De politie heeft zater dagmiddag in Kruiningen een 25-jarige man uit Goes aangehou den die kort daarvoor een vrouw met een wapen had bedreigd. Het 38-jarige slachtoffer uit de ge meente Reimerswaal stond te pin nen bij een geldautomaat aan de Markt, toen de Goesenaar achter haar opdook met een wapen en haar gebood enkele honderden eu ro's te pinnen. De vrouw weigerde dat en raakte in een worsteling met haar belager. Uiteindelijk gris te de man het geld, dat de vrouw al had gepind, uit de automaat en rende vervolgens weg. De politie hield hem kort na half zes aan in de Langeviele. Hij is in verzekering gesteld. GOES - De Zeeuwse Modelbouwshow in de Zee landhallen in Goes trok in het afgelopen weekein de ruim tienduizend bezoekers. Onder hen was de 14-jarige Han van Vliet uit Utrecht, die met een duidelijk doel de lange reis naar Goes had gemaakt. Hij had zijn zelfgebouw de, radiografisch bestuurde werkschip van het type Multicat meegenomen om in het bassin een paar rondjes te laten varen. Dat lukte maar ten dele, want om de een of andere reden stoorde de afstandsbediening. „Misschien ligt dat aan de sta len spanten van de Zeelandhallen." O foto Willem Mieras video op www.pzc.nl ZEEUWSE Tip? redactie@pzc.nl Die eigenaar van een rijtjeshuis in Vrouwenpolder heeft schroot jes tegen de muur in de hal. Ze zijn al een aantal jaar geleden aangebracht. Eigenlijk is de be woner er al weer een tijdje op uit- Onlangs waren er nieuwe buren gekomen, met een zoontje van een jaar of vijf. Het manneke zag de deur open staan bij de buurman. Belangstellend keek hij de hal in en zei: „Wij hebben een heel ander huis." „Hoezo?", vroeg de buurman ver wonderd. „We wonen toch in het zelfde rijtje?" „Ja," antwoordde het ventje, „maar wij hebben niet van dat brandhout aan de muur."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 29