.nl Rozalia Maria de Smet-Me! Oma Rosa, Jacomina Wijn Jacobus Joost Verburg Jacobus Joost Verburg Rein Dünk Jopie Schot opzegdienst De Uitvaart Informatie Hulplijn «fiMi 3 s i% 20 I Maandag 16 februari 2009 kijk ook op fUgnsenlii Eindelijk is de tijd gekomen om voor eeuwig te gaan rusten. Na een lang, zwaar en moeilijk leven van hard werken en zorg voor man, kinderen en anderen is onze moeder, schoonmoeder, oma, over-oma, zus en schoonzus overleden weduwe van Leonardus Anthonius de Smet A Ossenisse 20-12-1921 t Axel 13-02-2009 Kinderen kleinkinderen achterkleinkinderen Broer, zus en schoonbroer Correspondentieadres: Bernhardstraat 13 4571JS Axel De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op donderdag 19 februari om 13.00 uur in het crematorium te Terneuzen, Bellamystraat28c. Na de plechtigheid kunt u de familie condoleren in het crematorium. Moeder is opgebaard in het mortuarium op begraaf plaats 'Westerzicht' aan de Westsingel te Axel. Gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 19februari van 11.45-12.15 uur. Onze speciale dank gaat uit naar het personeel en vrijwilligers van 'De Vurssche', afd. Bosseblie, die moeder liefdevol hebben verzorgd. beetje bij beetje moesten we elkaar verlaten we konden niet zo goed meer met je praten de stilte deed vaak pijn het kon niet meer zoals vroeger zijn maar, nu je voorgoed bent heengegaan zeggen wij: Dank voor alles watje hebt gedaan Sharon, Iris Jeroen Ik ben met jullie alle dagen, tot aqrt de voltooiing van deze wereld. Matt. 28:20 Na een bijzonder leven, waaraan we veel dierbare herinneringen hebben is overleden onze zus, schoonzus, tante en oud-tante drager van de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud Zaamslag, 30 april 1930 t Axel, 12 februari 2009 Veldhoven: M.J. Heijmans-Wijn t H.W. Heijmanst Krabbenclijke: E. Allewijn-Wijn P.A. Allewijn Zaamslag: J. Jasperse-Wijn M.L. Jasperse neven en nichten achterneven en achternichten Correspondentieadres: Polderstraat 45 4543 AA Zaamslag De dienst van Woord en Gebed, waarin ds. F. van Vliet voorgaat, wordt gehouden op woensdag 18 februari om 14.00 uur in de kerk van de Protestantse Gemeente, Plein 2 te Zaamslag. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in "de Rank", Zaagstraat 2. Onze dank gaat uit naar het personeel en doktoren van "de Vursschevoor de liefdevolle verzorging. Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere mens. Intens verdrietig hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man en vader echtgenoot van Cora van Hekken in de leeftijd van 63 jaar. Kortgene: C. Verburg-van Hekken Maurice, in herinnering Stephan Goes, 14 februari 2009 Wilhelminastraat 64 4484 AJ Kortgene De samenkomst is op woensdag 18 februari om 14.00 uur in dorpshuis "de Pompweie", Bernhardstraat 2 te Kortgene. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot persoonlijke condoleance in bovengenoemd dorpshuis. Geen bezoek aan huis. Al het werk in je leven. Al je zorgen en verdriet. Daar wasje tegen opgewassen. Maar ziek zijn ontnam je alle krach t. Met verdriet in ons hart hebben wij afscheid genomen van mijn zoon, broer, zwager en oom Colijnsplaat: M. Hage-Meerman Middelburg: F. J. Adriaanse-Verburg J. I. Adriaanse Evelien en Renzo Tornar, Serine Arend-Jan en Helen Luuk, Finley Goes, 14 februari 2009 Al hadden wij de laatste jaren niet zoveel contact meer, wij bedanken jou voor alle fijne jaren in voor- en tegen spoed. Danny en Carla Kees en Magda Aart en Els Tonny en Anneke Wij wensen Hanny, Reinie en Wilco heel veel sterkte toe in dit zware verlies. Voor uw blijk van medeleven, ons betoond na het overlijden van willen wij u oprecht dank zeggen. Kinderen en kleinkind Middelburg, februari 2009 •Si (Itenseniiiiq.nl Met Mensenlinq Opzegdienst kunt u een overlijden in één keer aan talloze instanties doorgeven en daardoor een groot deel van de administratieve werkzaamheden uit handen geven. Middels een aantal eenvoudige stappen bereikt u meer dan 1.000 instanties. Ga naar www.mensenlinq.nl en meld u aan. Bel gratis 24 uur per dag 0800 - 44 44 000 voor al uw vragen omtrent uitvaartzorg en overlijden Bijvoorbeeld met een van de volgende vragen: Hoe regel ik mijn uitvaart? Wat is er mogelijk? Hoe stel ik een codicil op? Hoe stel ik een testament op? Kan ik mijn grafsteen nu al uitzoeken? Welke bloemen zijn er mogelijk? Met welke belastingen krijg ik te maken? Welke instanties moeten we inlichten? Waar kan ik mij verzekeren? Kan ik een rouwreportage laten maken? Wat zijn de kosten voor een advertentie? Hoe stel ik een advertentie op? Hoe zit het nu precies met het erfrecht? Kan ik van de as een diamant maken? Welke kisten zijn er toegestaan? Asbestemming, wat is mogelijk? Kan ik nu al een graf kopen? Wie kan ik bellen voor een uitvaart? Waar kan ik terecht voor rouwverwerking? Heeft u voorbeelden van urnen? Telefoon: 0800 - 44 44 000 Email: info@scu.nu Website: www.scu.nu

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 22