'Salaris voor zware pleegzorg' PZC Kamer maant kabinet tot haast met wegen I NIEUWS GETIPT VOOR U 2 en 3 Agis beloont fysiotherapeut Balsamico dressing in de Wereldgerechten Lasagne's Regenachtig Jeugd op kraamvisite bij de adoptielammetjes Ajax is de sterkste in Klassieker Verkeersbrigade heeft groot gebrek aan vrijwilligers MAANDAG 16 februari 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 40 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 WALCHEREN Pleegouder als beroep is in het buitenland al ingeburgerd. DEN HAAG - Pleegouders die kinde ren met ernstige gedragsstoornis sen opnemen, moeten hiervoor een salaris krijgen. Als dat niet ge beurt, wordt het op den duur on mogelijk om voor deze moeilijk be middelbare kinderen een pleegge zin te vinden. Dat zegt René de Bot, woordvoer der van Pleegzorg Nederland. Het gaat om kinderen met verstandelij ke beperkingen of psychiatrische problemen. Daarvan staan er ze ker 240 op de wachtlijst voor een pleeggezin. Ook minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin is voorstander van betaalde pleegzorg, laat hij in een reactie weten. De provincies moeten echter zelf voor het geld zorgen. Uit recent overleg van pleegzorgmanagers van alle provincies blijkt dat de pleegzorg, eind dit jaar met dui zend plaatsen moet worden uitge breid. Dit is nodig om wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken, zo als minister Rouvoet heeft toege zegd. Om op kortë termijn zoveel pleeg gezinnen te vinden, moeten ouders die kinderen met ernstige gedragsstoornissen opnemen, een salaris krijgen. „Anders valt deze groep buiten de boot", waar schuwt De Bot. In andere landen, zoals Frankrijk, Duitsland, Zwe den en de Verenigde Staten, is de 'pleegouder als beroep' al lang in geburgerd. In Nederland gebeurt het alleen nog maar op kleine schaal. pagina 9: rust, structuur en positieve aandacht HILVERSUM - Zorgverzekeraar Agis betaalt hogere honoraria aan fysio therapeuten die reclame maken voor Agis. Wie in zijn praktijk een reclamezuiltje met folders over Agis Zorgverzekeringen plaatst, kan 2,50 euro extra per behande ling verwachten. Dat heeft het NOS Journaal gisteren gemeld. De zorgverzekeraar sluit basiscon tracten en intensieve contracten af met fysiotherapeuten. Voor een consult ontvangen fysiotherapeu ten die reclame maken 30 euro. Het Koninklijk Nederlands Ge nootschap voor Fysiotherapie (KN- GF), de beroepsvereniging van fy siotherapeuten,, is tegen het door Agis gemaakte onderscheid. De or ganisatie overweegt juridische stap pen te nemen tegen de verzeke raar. Met 1,23 miljoen klanten be hoort Agis behoort tot de grote zorgverzekeraars in Nederland. Pleegouder zijn, is een beroep reageer op www.pzc.nl UW reacties: 647 Ik merk in mijn portemonnee nog niets van de kredietcrisis 58% oneens 42% EN Zeeland: 2, 3, 13 t/m 17; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Achtergrond: 9; Weer: 10; Strips: 11; Cultuur: 19; Televisie: 22 en 23; Sport: 25 t/m 43. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 8 71.1688 555530 NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Een jongen van twaalf kwam gisteren rond het middaguur vast te zitten in drassig terrein langs de Nieuwlandseweg bij Nieuw- en Sint Joosland, waar de N57 wordt aangelegd. Hij was daar met twee andere kinderen van 12 en 13 jaar. De jongen stond tot zijn middel in de modder. Doordat hij het koud had en dus amper bewoog, zakte hij niet verder weg. De door een passant gewaarschuwde brandweer redde hem met behulp van een schuifladder. Na een warme douche was de jongen, vol gens de brandweer een dapper ventje, weer de oude. foto Rolf de Feijter DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat het kabinet haast maakt met wegenaanleg. Niet de financiële planning, maar of er al aangelegd kan worden, moet bepalend zijn. Nu mogen provincies sommige we gen niet aanleggen omdat ze bij voorbeeld pas in 2020 op de plan ning staan. WD, PvdA en CDA pleiten daar vandaag voor bij het Kamerdebat over files. Volgens Charlie Aptroot (WD) is er vorig jaar acht- tot negenhonderd mil joen euro niet besteed omdat ge plande wegen nog niet aangelegd mochten worden, mede door be zwaarprocedures. Ook Ger Koop- mans (CDA) wil alle uitvoerbare projecten snel laten uitvoeren. Vol gens Lia Roefs (PvdA) moet er be halve in wegen vooral ook in het spoor geïnvesteerd worden. Knorr heeft bij de Wereldgerechten Lasagne Bolognese en Lasagnette Napoletana een Balsamico dressing toegevoegd. Hiermee maakt u nu een heerlijke Italiaanse salade bij het lasagne gerecht. Beide lasagne's zijn lekker voor het hele eenvoudig te bereiden. En met behulp van de groentetip op de verpakking kunt u lekker variëren! 'Ik zeg Knorr dat breekt b::r,r< ■ot smakelijk!)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1