iedereen hoort erbij Bomen Beeldenhuis niet 'gekandelaard' enthousiast te krijgen als hij zelf was Een bus om Dauwendaelers mee naar de Piet te brengen Westkapelse hengelaars willen snellere reparatie Zuiderhoofd varen in de Zeelandhallen W PZC Maandag 16 februari 2009 1 5 Damwanden Perrydok eerder de grond in vlissingen - De damwanden voor de restauratie van het Dokje van Perry op het Scheldeterrein in Vlis singen, worden eerder geslagen dan de bedoeling was. De gemeen te had een heel gunstige inschrij ving van aannemers (de prijs is minder hoog dan begroot) en heeft daar al een keuze uit ge maakt. De uitverkozen makelaar hoopt het werk in april te begin nen. Omdat de damwanden gigan tisch groot zijn, is het werk pas in het najaar afgerond. Daarna begint de daadwerkelijke restauratie. Winkeldief neemt elf flesjes parfum mee middelburg - Een winkeldief heeft zaterdagmiddag in Middel burg elf flesjes parfum gestolen met een totale waarde van honder den euro's. Het personeel van de winkel aan de Lange Delft hield de man in het oog. Toen hij de win kel verliet, ging het alarm af Hij vluchtte, maar kreeg twee perso neelsleden achter zich aan. Die hielden hem aan en vroegen de parfum terug te geven, waarop hij twee flesjes gaf en vervolgens uit haalde. De verkopers konden net op tijd de klap ontwijken. Taxatie oude, zeldzame boeken in Hotel Royal vlissingen - Mensen die in hun boekenkast nog antieke boeken, handschriften of bijbels hebben staan, kunnen die vandaag laten taxeren in Hotel Royal, in de Bad huisstraat in Vlissingen. Taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Ouddorp is daar van 13.00 tot 17.00 uur om de oudhe den voor het publiek op hun waar de te schatten. Tevens is Durk de Jong uit Oudemirdum aanwezig, om hetzelfde te doen met oude an sichtkaarten. Hij wil ze ook inko pen. Een taxatie kost drie euro. door Wendy van den Hurk middelburg - Na een springkus sen, aardig wat cheques en een he le hoop waardering heeft buurtver eniging 't Meandertje van de Mid delburgse wijk Dauwendaele nu ook de beschikking over een eigen vervoersmiddel. Het gaat om een bus, een soort SRV-wagen, geschonken door het particulier vermogensfonds van de VSB-bank. Ook 't Meandertje zelf heeft een steentje bijgedragen. Op de achterkant van de bus krijgen sponsoren ruimte voor promotie. Zeven leden -drie jongeren en vijf volwassenen- van de wijkvereni- ging hebben de bus gisteren opge haald in Breda. Vandaag brengen ze het voertuig naar het ROC in Vlissingen, waar leerlingen het he lemaal nakijken. 't Meandertje zal de bus gebruiken bij activiteiten als koninginnedag, het Southpark Festival, het zomer feest en om er op mooie dagen Dauwendaelers mee naar de Piet te vervoeren. foto Ruben Oreel het is om met skaten te beginnen. En iedereen weet hoe goed het voelt om goed te landen. Elke truuk moet je veroveren." De jongens trekken hun Remem ber Ricardo-shirts nog maar eens recht, nemen een laatste slokje van hun energiedrankje en stui ven de baan op. Jos Wight, jonge renwerker van de Stichting Wel zijn Middelburg, die het park ex ploiteert, staat er trots bij te kij ken. „Het is een bijzondere club", verzekert hij. „Echt waar: ze gaan zo relaxed met elkaar om. Hier ko men ook BMX'ers en inline ska ters. Normaliter zit daar rivaliteit tussen. Maar hier niet. Iedereen respecteert elkaar." En werkt samen. „Gisteravond hebben ze met zijn allen nog tot middernacht aan de obstacles zit ten sleutelen. Alles moest perfect zijn. Ik heb begrepen dat Frits zelfs tot vijf uur bezig is geweest. Het is zo'n zelfstandige groep, dat is echt ongekend. Ze zien dit echt als hun gebouw en zorgen daar ook voor. Ik ben echt blij met ze. Officieel ben ik verantwoordelijk, maar ze kunnen alles zelf. Ze doen het ge woon. Zo'n dag ook, voor Ricardo, dat is toch bijzonder?" met hem wezen skaten in Tilburg. Hij moest op de terugweg veel plassen. Nou ja, dat kan. Die zater dag werd hij ziek. We zeiden nog tegen hem: gezond eten, dan knap je wel weer op. Maar hij is die nacht niet meer wakker geworden. Hij bleek suikerziekte te hebben. Wist niemand, zelfs Ricardo niet. Hij had ook een slagader, zijn aor ta, die verkeerd gegroeid bleek te zijn. Het is allemaal heel snel ge gaan." Bij de Meker was iedereen uit het veld geslagen. De dag voor de begrafenis kwam iedereen bij el kaar, om te praten over wat er was gebeurd. Honderd man zat er op de skatebaan. Op de begrafenis zelf was heel de Meker vertegen woordigd, vertelt René. „Er waren witte auto's en er werd hiphop ge draaid, Ricardo's muziek." De Remember Ricardo-day is ge slaagd. Nathalie is eindelijk weer eens 'op de Meker' geweest en ook de moeder van Ricardo. René: „Zij had er geen woorden voor." door Wendy van den Hurk vlissingen - Het Beeldenhuis-di- lemma is nog niet opgelost. De ge meente Vlissingen dacht de eige naar van het stadspaleis aan de Hendrikstraat een mooi voorstel te hebben gedaan, maar die denkt daar zelf heel anders over. Voor het pand staan twee grote lin den, niet ouder dan een jaar of vijf tig. Ze laten een groene laag achter op de barokke gevel en halen bo vendien het zicht weg. De eige naar, Gideon Hoogstrate uit Kloe- tinge, zou het liefst zien dat de ge meente de bomen rooit of ze in elk geval flink aftopt tot 'kande laars', maar dat zit er niet in. De gemeente heeft de investeerder voorgesteld de bomen eenmalig in grijpend te snoeien, met snoeiwon- den van maximaal tien centimeter. Daarna gaan de linden mee in het reguliere snoeiprogramma. Dat is wel lichte snoei, waarschuwt de ge meente. „Wij geven geen garantie dat de gevel weer helemaal zicht baar zal zijn," zegt gemeentevoor- lichter Mirjam Jongejan er voor de zekerheid bij. Dat is echter niet genoeg voor de eigenaar van het Beeldenhuis. „Ik denk dat ik nog maar eens met de wethouder ga praten." De PvdA in Vlissingen heeft vra gen gesteld over de kwestie. door Wendy van den Hurk westkapelle - Het gaat maar om twintig planken. Die zich boven dien buiten stormbereik bevinden. Dan moet het de gemeente Veere toch best lukken Westkapelle snel zijn trotse Zuiderhoofd gerepa reerd en wel terug te geven? Deze week nog als het kan, schrijft de dorpsraad van het dijkdorp na mens de plaatselijke hengelsport vereniging in een prangende brief aan het gemeentebestuur. De voor jaarsvakantie, de paasvakantie en het visseizoen naderen immers snel. En de Westkapelse jeugd wil haar hengels wel weer eens uit slaan bij het paalhoofd. Doordat het Zuiderhoofd lange tijd op de nominatie stond om plaats te maken voor een zeejacht haven, is achterstallig onderhoud ontstaan aan het plankier. De ge meente Veere beloofde hierop de boel na het-stormseizoen te repare ren. Dat eindigt 15 april. Maar, vin den de hengelaars en de dorpsraad dat kan veel eerder. Het plankier bevindt zich namelijk op 2,5 meter boven NAP, en in hun optiek dus buiten stormbereik. Met een lengte van tachtig meter is het Zuiderhoofd het grootste paalhoofd van Walcheren. Al sinds 1906 beschermt het de zui- derstranden tegen erosie. goes - De Zeeuwse Modelbouwshow in de Zeelandhallen *in Goes trok in het afgelopen weekeinde ruim tienduizend bezoekers. De 14-jarige Han van Vliet uit Utrecht had zijn zelfgebouwde, radiografisch bestuurde werkschip van het type Multicat meegenomen om in het bassin een paar rondjes te laten varen. Dat lukte maar ten dele, omdat de afstandsbediening stoorde. foto Willem Mieras j|P\|| video op www.pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 17