PZC 13 Nieuw asielbeleid op komst 14 en 15 :hef 17 En dan is dit nog maar een kleintj lil Sfi lil Schrootjes Kickflip backside tailslide. Skaters herdenken Ricardo Tip? walcheren@pzc.nl Topkoks verzorgen diner op zestig meter hoogte Maandag 16 februari 2009 Middelburg wil vluchtelingen over de stad verspreiden. door Carla van de Merbel MIDDELBURG - De gemeente Mid delburg werkt aan een nieuw asiel beleid. Kernpunt daarin is dat asiel zoekers straks niet meer aan de rand, maar in de stad wonen, ver spreid over enkele locaties. Vol gens wethouder Albert de Vries is de gemeentelijke studie naar ande re huisvesting van asielzoekers in april klaar. Het nieuwe beleid moet in 2011 ingaan. Het huidige contract tussen de ge meente en het Centraal Orgaan op vang Asielzoekers (COA) loopt in februari 2011 af De gemeente wil daarna een betere opvang van asiel zoekers, zegt De Vries. „Er is een kwaliteitssprong nodig bij de huis vesting. Het is niet meer verant woord dat we mensen op die ma nier laten wonen in de stad." De behuizing moet beter en asielzoe kers moeten meer de samenleving in, vindt De Vries. Het is de bedoeling dat het asiel zoekerscentrum op het voormalig Arduinterrein bij de Stromenweg/ Koudekerkseweg in 2011 dichtgaat. Het terrein is bestemd voor wo ningbouw. De asielzoekers worden daarna gehuisvest in woningen op zo'n vijf locaties in de stad. De Vries wil nog niet zeggen welke plekken in beeld zijn en of het gaat om bestaande gebouwen of nieuwbouw. „We bestuderen nog welke locaties geschikt zijn." Daar bij wordt overlegd met het COA, Woonzorg Nederland en woning corporatie Woongoed. Volgens De Vries komt op één plek in de stad een hoofdlocatie met kantoor en faciliteiten en wo ningen voor zo'n 150 asielzoekers. Op de andere plekken komen dan kleinere concentraties van bijvoor beeld 50 tot 75 mensen. De Vries wil toe naar een maximum op- 1^ De gemeente Middelburg wil asielzoekers vanaf 2011 huisves ten op zo'n vijf locaties in de stad. Er wordt nog gekeken naar geschikte plekken. vang van 400 tot 450 mensen in Middelburg. Nu kunnen in het centrum aan de Stromenweg te gen de 600 asielzoekers worden op gevangen. Op dit moment is Mid delburg de enige Zeeuwse plaats met een asielzoekerscentrum, be halve dan de tijdelijke opvang van bijna vijftig mensen in Seroosker- ke (W). In Goes komt komende zomer een opvang. De Vries wil meer samenwerking met de ande re Zeeuwse gemeenten en de pro vincie. Hij gaat uit van zo'n dui zend asielzoekersplaatsen in heel Zeeland. „Goes wil naar 300 tot 350 mensen en Terneuzen denkt ook na over opvang. De andere ge meentes kunnen dan elk 25 tot 50 asielzoekers opvangen." Jongeman beroofd in Vlissingse winkelstraat VLISSINGEN - Een 22-jarige Vlissin- ger is in de nacht van vrijdag op za terdag beroofd in de Walstraat in zijn woonplaats. Hij werd omsin geld door vier mannen die wilden dat hij zijn geld afstond. De man nen zouden hem slaan als hij dit niet deed. Een van hen begon het 'slachtoffer te duwen. De 22-jarige gaf zijn portemonnee af waarop de overvallers wegrenden, richting Scheldestraat Jas gestolen bij inbraak in Vlissingse woning VLISSINGEN - In een woning aan de Molenstraat in Vlissingen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een inbraak gepleegd. Om binnen te komen vernielde(n) de dader(s) een ruit, waarna de woning werd doorzocht. De eigenaren bleken hierna een jas, met daarin een mo biele telefoon en een portefeuille, te missen. In de portefeuille zaten wat persoonlijke papieren en enke le tientallen euro's losgeld. Hond bijt postbode in het bovenbeen KOUDEKERKE - Een 45-jarige vrouw uit Vlissingen is zaterdagmiddag rond 16.00 uur gebeten door een hond. Dat gebeurde in het Lange Weegje, in Koudekerke, waar zij de post aan het bezorgen was. De hond, die losliep, zette zijn tanden in haar bovenbeen. Omdat zij weg draaide, heeft ze er een pijnlijke heup aan overgehouden. Beginnend bestuurster rijdt onder invloed MIDDELBURG - Een 21-jarige auto mobiliste uit Middelburg is zater dag om 5.00 uur betrapt op hét rij den onder invloed. De politie hield de beginnend be stuurster aan op Klein Vlaanderen in haar woonplaats. Zij bleek an derhalf keer de toegestane hoeveel heid alcohol achterover te hebben geslagen. Tegen haar is proces-ver baal opgemaakt. VLISSINGEN - Tweeënvijftig meter, zevenhonderd ton. Daar draaien ze bij Amels hun hand niet voor om. Toch is het altijd weer een spectaculair gezicht als zo'n superjacht de loods in de binnen haven van Vlissingen verlaat. Dat gebeurde zater- "A - ,2?*- dagochtend op een enorm Mammoet-ponton, dat bet jacht centimeter voor centimeter over nam. Een jaar geleden ging het gevaarte als casco de loods binnen en nu het schilderwerk is afge rond, ligt het nog een paar weken aan de afbouw- kade, voor de laatste technische snufjes. Klaar? Welnee. In de loodsen liggen nog vier andere jachten in aanbouw. foto Ruben Oreel pagina 14: een gaatje boren op je sokken ZEEUWSE Tip? redactie@pzc.nl Die eigenaar van een rijtjeshuis in Vrouwenpolder heeft schroot jes tegen de muur in de hal. Ze zijn al een aantal jaar geleden aangebracht. Eigenlijk is de be woner er al weer een tijdje op uit gekeken. Onlangs waren er nieuwe buren gekomen, met een zoontje van een jaar of vijf. Het manneke zag de deur open staan bij de buurman. Belangstellend keek hij de hal in en zei: „Wij hebben een heel ander huis." „Hoezo?", vroeg de buurman ver wonderd. „We wonen toch in het zelfde rijtje?" „Ja," antwoordde het ventje, „maar wij hebben niet van dat brandhout aan de muur."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 15