Mega Mindy is mega populair media rrf 43 Op televisie, in het theater, in de bioscoop: Mega Mindy is overal. Achter de in strak roze gehulde superheldin schuilt een bescheiden actrice/zangeres wier innerlijke stem bij alles roept: Doen! Doen! Free Souffriau (29): „Volgend jaar kan het over zijn." door Bernice Breure T vH f media@wegener.nl 024-3650570 PZC Zaterdag 14 februari 2009 Praat even met Free Souffriau en de vraag of ze zelf meer een Mie- ke (een bescheiden poli tieagente) dan wel een Mega Mindy (een extra verte superheldin) is, blijkt overbo dig. De 29-jarige Vlaamse staat al vanaf haar 16e in producties als The Sound of Music, De Tovenaar van Oz, Sneeuwwitje en Pinokkio, maar het woord 'musicalster' gaat haar wat ver. En ook al gingen vo rig jaar in Nederland 400.000 Me ga Mindy-maskertjes over de toon bank, Souffriau blijft bescheiden en zegt dat ze ook onder haar noor derburen inmiddels 'best veel fans' heeft. De pr-machine achter de kinderse rie roffelt luid: 'Mega Mindy is me ga populair'. Daar is niet veel van gelogen. Ook hier duikt Mega Min dy, het zoveelste succes .uit de Vlaamse pretfabriek Studio 100, overal op. Volgende maand begin nen opnamen van het vijfde sei zoen van de televisieserie. Vandaag beleeft in Apeldoorn de musical Mega Mindy en de Schitterende Sma ragd zijn Nederlandse première. De show is tot en met mei in tien tallen theaters te zien. En vanaf 8 juli draait de speelfilm, Het Ge heim van Mega Mindy, hier in de bioscopen. Free, kort voor Fréderique, Souf friau maakt zich in de studio in Londerzeel, nabij Antwerpen, op voor de laatste draaidagen van de film. Op het menu staat een scène met onder anderen Yolanthe Ca- bau van Kasbergen. Mega Mindy heeft een harde dobber aan deze 'Miss Volta', die uit haar hand elek trische stralen kan schieten. Daar bij vallen de speciale uitvindingen van haar opa (bijna) in het niet. Een slimme zet om zo'n beetje de meest besproken BN'er in te zet ten, beaamt Souffriau. Natuurlijk Free Souffriau in twee gedaantes. Als Mega Mindy in de gelijknamige musical en als zichzelf (kleine foto). f oto's CPD is de Nederlandse markt belang rijk. Daar is vanaf het begin reke ning mee gehouden. „We letten er op dat we geen uitdrukkingen ge bruiken die in Nederland niet be kend zijn. Ook zeggen we 'jij' in plaats van 'gij'." Tijdens de theatertour zal ze inten siever contact krijgen met haar Ne derlandse fans. „Soms ontmoet ik Mega Mindy is een blonde su- perheldin die in een roze/glan zend pak en dito maskertje boeven vangt. In het dagelijks, leven is ze de verlegen, wat stuntelige Mieke, een politieagente die verliefd is op haar collega Toby. In noodgevallen veran dert ze in Mega Mindy, die tijdens haar heldendaden gebruik maakt van de speciale uitvindingen van haar opa. De serie wordt sinds mei 2007 uitgezonden door de Tros. De Vereniging van de Vlaamse Ra dio- en Televisiepers sloeg de pro ducties van de Vlaamse pretfabriek Studio 100 steevast over bij prijsuit reikingen. Totdat Mega Mindy vorig jaar door dezelfde club werd uitge roepen tot beste jeugdprogramma. ff Op www.studio100.nl staat de actuele speellijst van de Mega Mindy-müsical. al Nederlandse kinderen in Plopsa- land. Zij kunnen zich iets makkelij ker uiten dan Belgische kinderen, maar veel verschilt het niet." Het was 'schrikken', het succes dat Mega Mindy vanaf dag één ten deel is gevallen, vertelt Souffriau, die tien jaar geleden afstudeerde aan het Stedelijk Instituut voor Bal let in Antwerpen. Een allesomvat tende verklaring hiervoor heeft ze niet. „Ik kan hooguit zeggen dat su perhelden altijd heel populair zijn geweest, denk maar aan Batman en Superman. Mega Mindy is één van de weinige vrouwelijke super helden, dus dat is leuk. Vooral vol wassenen vinden het amusant dat de serie een retrosfeer uitademt. Dat zie je aan de rekwisieten, ieder een rijdt rond in oldtimers." De boodschap van Mega Mindy luidt: 'een grijze muis kan ook schitteren'. „De verlegen Mieke valt helemaal niet op, terwijl haar alter ego Mega Mindy boven alles uitspringt. Er zijn altijd mensen die zich minder thuisvoelen in de massa. Die denken dat zij niet zo veel kunnen. Iedereen heeft iets waar hij goed in is. Het is zaak dat talent te vinden en te gebruiken." Misschien kan de serie sommige kinderen troost en hoop bieden. „Maar je moet ook weer niet te diep zoeken naar een missie, Mega Mindy is vooral gewoon leuk om naar te kijken." Het vooruitzicht zich nog jaren in het strakke roze pakje te hijsen, jaagt Souffriau geen enkele angst aan. Ze ziet er geen bezwaren in.een kinderidool te zijn. „Mijn grote voordeel is dat ik er als Free echt heel anders uit zie dan Mieke en Mega Mindy. Ik kan aan het einde van de dag ge woon mijn pak uittrekken, mijn pruik afzetten en helemaal als me zelf de straat op gaan. Ik denk dat het voor K3 bijvoorbeeld veel moei lijker is om hierna iets totaal an ders te gaan doen." Zijwegen slaat Free Souffriau nu ook al geregeld in. Tot voor kort speelde ze in de musical Daens, ze won de laatste editie van talenten jacht Steracteur/Sterartiest van de VTM en zingt naast Mega Min- dy-cd's ook op eigen titel schijfjes vol. En dan is ze nog geen jaar gele den bevallen van zoontje Wolf. Heeft ze haast? „Het komt gewoon ineens allemaal tegelijk op mijn pad. Het stemmetje in mij zegt dan: Doen, Doen! Ik prijs mezelf heel gelukkig dat ik zoveel kan en mag doen. Volgend jaar kan het al weer over zijn." - Reageren? redactie.media@wegener.nl Kunt u mij de weg naar Hameien vertellen, mijnheer? In Heimwee TV worden elke week tv-series uit het verleden belicht die de geur van nostalgie ademen. foto ANP Van alle kinderseries die ik als kleuter en basis scholier keek, staken er twee met kop en schou ders bovenuit: Q&Qén Kunt u mij de weg naar Hameien ver- Hellen, mijnheer? Niet geheel toeval lig allebei geschreven door Harrie Geelen. Hij wist hoe je met woor den een magische en razend span nende wereld kon scheppen. Neem de doodenge dwerg Gruizel Gruis bijvoorbeeld. Vier kleine Hoekstra's (de kleinste was ik) kro pen achter de bank als de door Leen Jongewaard gespeelde dwerg in beeld verscheen. We sidderden in onze pyjama's, maar gluurden wél over de rand van de bank om maar geen seconde te hoeven mis sen. Eng, maar nét niet te eng. De magische wereld van Hameien vroeg om heel wat uitleg. Zeker omdat die tjokvol vreemde creatu ren zat. Elfen, dwergen, ijsprinses- sen en veel, heel veel heksen met prachtige namen: Tuttel, Roerei, Ludmilla van de Eiken, Wenzela, Popeya van Schier, Eefje Eenoog en Ka van de Kikkerberg. De magie zat niet alleen in Geelens taalvondsten, maar ook in het ma gische script. Als het sneeuwde in het wonderlijke land waar de kin deren van Hameien vastzaten, sneeuwde het ook in Hameien en met de Verdwijnselhoed konden de kinderen van Hameien zich naar andere plekken transforme ren. Doodzonde dat begin jaren ze ventig de schrijfpracht van Geelen ietwat doodsloeg in het bordkar tonnen Hameien-decor. Met de technologie van nu was de zeg gingskracht van Geelen op cellu loid beter tot zijn recht gekomen. Van de 45 Hameien-afleveringen, uitgezonden van januari 1972 tot en met mei 1976, zijn er slechts en kele bewaard gebleven. De KRO, onwetend van het goud dat het in handen had, wiste destijds na iede re aflevering de kostbare ampex- banden om ruimte te scheppen voor andere programma's. Het is dat Joop Stokkermans, die de mu ziek voor de serie schreef, alles op nam op de toen nog zeldzame 'huiskamervideo', zodat er af en toe nog een verloren gewaande Ha- melen- aflevering opduikt. Op inter net (http://ogterop-deux.blip.tv/) kun je terugzien wat er is overge bleven. Je moet wel door de wiebe lige decors en de belabberde acteer prestaties van de kinderen heen zien te gluren. Gelukkig maken de volwassen acteurs veel goed. Rob de Nijs, Martin Brozius, Loeki Knol, Leen Jongewaard en Willem Nijholt hebben de tand des tijds goed doorstaan. Irene Verhiel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 97