op mysterieuze lading PIANO'S Mugabe tart MDC op dag beëdiging Australië had kunnen leren van Aboriginals 50 tot 70% korting ACUSTICA PZC Zaterdag 14 februari 2009 9 S* tifct oma &o*ne«t e*t eea tijd ovw y<z Nog 6 weken Het vrachtschip Monchegorsk voor de'kust van Cyprus. Op last van de VN hebben de Cypriotische autoriteiten gis teren de lading van het vrachtschip in beslag genomen. foto Andreas Lazarou/AP kregen daarop het dringende ver zoek de lading grondig te inspecte ren. Omdat de Cypriotische regering, die goede banden onderhoudt met de Arabische landen, geen diploma tieke rel wilde, werden de Verenig de Naties ingeschakeld. Pas nadat de sanctiecommissie had geoor deeld dat de lading in strijd was met VN-resolutie 1747, grepen de autoriteiten in. Beoogd onderminister opgepakt voor 'politieke misdaad'. HARARE - De arrestatie van een ho ge functionaris van de Beweging voor Democratische Verandering (MDC) heeft gisteren een scha duw geworpen over de beëdiging van het nieuwe kabinet in Zimbab we. De politie arresteerde de be oogde onderminister van Land bouw, Roy Bennett, op de luchtha ven van de hoofdstad Harare. Bennett werd kort voor de beëdi ging van het kabinet van de MDC van premier Morgan Tsvangirai en de Zanu-PF van president Robert Mugabe aangehouden. Volgens de MDC is Bennett meegenomen door een beruchte politieafdeling die jrolitieke misdaden afhandelt. Bennett had donderdag al tegen de BBC gezegd dat de veiligheids De Cypriotische regering heeft wel laten weten zo snel mogelijk van de inbeslaggenomen spullen af te willen. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben aangege ven de lading te willen overne men. Iran noch Syrië hebben zich hiervoor gemeld. De Monchegorsk werd in 1983 in Finland gebouwd. Het vrachtschip - bijna 19.000 registerton - is 173 meter lang en 24 meter breed. Het diensten een arrestatiebevel tegen hem hadden uitgevaardigd. De 61-jarige Bennett is een van de weinige blanke leden van de MDC. Zijn boerderij is in 2003 ont eigend. Hij zat daarna acht maan den in de gevangenis, nadat hij was veroordeeld wegens mishande ling. Hij had de minister van Justi tie een klap verkocht. De laatste ja ren zat hij in zelfgekozen balling schap in Zuid-Afrika, omdat hij werd gezocht wegens vermeende plannen voor een moordaanslag op Mugabe. Vorige maand keerde hij terug in Zimbabwe. Door de arrestatie van Bennett en andere fricties verliep de beëdi ging van de regering niet vlekke loos. Mugabe en Tsvangirai kwa men in september overeen de macht te delen. Deze week wer den de aartsrivalen na maanden lang gesteggel beëdigd tot respec tievelijk president en premier. was eigendom van de Murmansk Shipping Company. Op de site van deze Russische reder komt het schip in 2008 echter niet meer voor. De Russische overheid heeft ook formeel ontkend dat de Mon chegorsk nog in Russische handen is. Er gaan geruchten dat de eige naar een Russische onderneming in Zwitserland zou zijn. Andere bronnen beweren dat de Monche gorsk inmiddels Iraans bezit is. Veertig doden bij aanslag op sjiieten BAGDAD - Een vrouwelijke zelf moordterrorist heeft gisteren een aanslag gepleegd op sjiietische pel grims die op weg waren naar het heiligdom van Imam Hussein in de heilige Iraakse stad Karbala. Bij de aanslag vielen minstens veertig doden en zestig gewonden. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Het was deze week al de derde aanslag op sjiietische be devaartgangers. i Lerares plakt tape op mond kinderen BERLIJN - Een Duitse basisschoolle rares heeft op een wel heel aparte manier orde proberen te houden in de klas. Ze plakte bij kinderen tape op de mond, berichtten Duit se media gisteren. Volgens haar praatten de kinderen te veel tij dens de les. Na klachten van ouders is de lerares in de oostelijke deelstaat Saksen-Anhalt op non-ac tief gezet. Schoonmaak kan risico en schade bosbranden beperkt houden. door Chris Halkes CANBERRA - In Arnhemland kwa men veertig jaar geleden nog vol op bosbranden voor. In 1973 kre gen de Aboriginals, de oorspronke lijke bewoners, daar hun land te rug. Sindsdien zijn in Arnhemland geen grote branden meer geweest, vertelt Ad Borsboom. De cultureel antropoloog bezoekt regelmatig Australië, dat jaarlijks kampt met vernietigende bosbranden. Borsboom was er decennia lang ge tuige van hoe de Aboriginals hun teruggekregen gronden beheerden. „Zodra ze de landrechten kregen, begonnen ze met het 'schoonma ken' van de bossen", vertelt hij. Ze brandden stukje bij beetje met kleine vuren het kreupelhout in de bossen weg. „Zij bouwden een grote ervaring op hoe dat te doen. Vooral de juiste tijd van het jaar - in mei - is belangrijk. .Dan dooft de dauw vanzelf weer de vuren." De stammen van bomen in Austra lië zijn vaak vuurbestendig, zolang de brand niet te hevig is. Op deze manier hielpen de Aboriginals bij het ontstaan van de lichtbeboste savanne in grote delen van Austra lië. De dieren waarop zij jagen, ge dijen daar goed. Hutu's doden meer dan 100 burgers uit wraak COMA - Hutu-rebellen uit Rwanda hebben de afgelopen tijd meer dan honderd burgers gedood in het oosten van Congo. De opstandelingen handelden uit wraak voor een gezamenlijk leger- offensief van het Congolese en Rwandese leger dat drie weken ge leden begon. Dat meldde mensen rechtenorganisatie Human Rights •Watch op basis van getuigen die het gebied zijn ontvlucht. Vliegtuigongeluk in Buffalo eist 50 levens BUFFALO - Bij een vliegtuigongeluk in Buffalo, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York, zijn gisteren alle 49 inzittenden om het leven gekomen. Het vliegtuig stortte neer op een huis. Er brak een grote brand uit. Op de grond viel één dode. Wat de oorzaak is van het ongeluk is nog onduide lijk. Het was slecht weer, het sneeuwde licht en het was mistig. In de bossen elders in Australië blijft het kreupelhout meestal lig gen. Grotendeels gaat men uit van de gedachte dat de bossen 'onge rept' moeten blijven. De combinatie van het in jaren op gestapelde dorre kreupelhout met langdurige droogte en hoge tempe raturen, maakt dat één vonk een vuurzee kan creëren. „De vlam men komen dankzij die brandstof voorraad op de grond tot hoog in de bomen. De eucalyptusbladeren daar bevatten oliën die gigantische rondvliegende vuurballen veroor zaken. Die belanden vervolgensel ders in het kreupelhout. Zo ver spreidt het vuur zich razendsnel." Het heeft Ad Borsboom altijd ver baasd dat de autoriteiten de ken nis van de Aboriginals ongebruikt lieten. „Maar tot voor kort meen den Australiërs nu eenmaal dat Aboriginals wilden waren, die ner gens verstand van hadden." Bors boom beseft dat de huidige bran den ook met de methoden van de Aboriginals mogelijk niet te voor komen waren. „Maar je kunt zo wel risico's en schade beperken." Onder druk van de huidige ramp, laait in Australië nu wel de discus sie op over bosbeheer met behulp van gecontroleerde branden. In West-Australië gebeurt dat al op sommige plaatsen. „Maar ook in deze gehele discussie rept eigenlijk niemand over de Aboriginals." Porsche reddende engel voor Markiin GÖPPINGEN - Sportwagenfabrikant Porsche wordt waarschijnlijk de nieuwe investeerder van het in fi nanciële problemen geraakte mo- deltreinmerk Markiin. Dat de ene beroemde fabriek de andere helpt, heeft te maken met het feit dat de grote man bij Porsche AG, Wende- lin Wiedeking, een hartstochte lijke modelspoorliefhebber is en een grote verzameling treinen en auto's heeft opgebouwd. Pianospelen "Daar geniet ik iedere dag van Een advies op maat Acustica Piano's Vleugels Korte Huifakkerstraat 2 Breda Tel.: 076-5602423 www.acustica.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 9