Een trap om wonen3o 9 Gestapelde lampvoeten, blauw Vertroetel de plataan Schoenenbrievenbus Gestapelde lampen B www.drimmer.fr www.kostka.fr Meubels met 'game-twist' PZC Zaterdag 14 februari 2009 wonen@wegener.nl 024-3650509 O 7s 7s Zaadbollen van de plataan. foto Romke van de Kaa De uitdrukking 'boompje groot, plantertje dood' is pessimistische onzin. Vaak is het omgekeerde waar. Veel bomen groeien zo snel, dat ze er al na tien jaar doorleefd uitzien. En een berk van 50 jaar oud is hoogbejaard. Maar de plataan wordt oud, dat is waar. Als wij straks dood zijn, staan al die dakplata nen die we de laatste jaren hebben geplant, nog in de kinderschoenen. Als ze tenminste niet ziek worden. Want er liggen nogal wat platanenziektes op de loer! De oudste platanen vind je in Griekenland en Turkije. Op Kos staat een plataan waaronder Hippocrates, de 'vader van de geneeskunde' in de vijfde eeuw voor Christus, college gaf Het waren ook de Grieken die er in de oudheid al op we zen dat sommige mensen van platanen hooikoorts krijgen, maar dat weerhield hen er niet van ze aan te planten. Aan de Bosporus, niet ver van Istanbul, staat de plataan van Godfried van Bouillon. Het verhaal gaat dat Godfried er met zijn mederidders onder overnacht- V. te tijdens de Eerste Kruistocht, op weg naar het Hei lige Land. Ook deze boom zou 2.ooo-jaar oud zijn, maar daaraan wordt door deskundigen getwijfeld. Die oeroude platanen behoren tot de Platanus orien- talis, de Oosterse plataan, die uit de Balkan stamt De Platanus occidentalis, de westerse plataan, komt uit Noord-Amerika. De gewone plataan Platanus ace- rifolius, die wij als laanboom en dakplataan planten, is een kruising tussen die twee. Het is lastig om de drie soorten uit elkaar te houden. Platanus orientalis heeft het diepst ingesneden blad. Dat van Platanus occidentalis is meer gelobd en dat van Platanus aceri- folius zit daar tussenin. Maar er zijn allerlei tussen vormen. Handiger is het om de vruchtbolletjes te H tellen: De westerse plataan heeft er één of twee. de gewone twee tot drie en de oosterse drie tot zes. De bekendste platanenziekte wordt bladvlekkenziekte ge noemd. Dit is de ziekte waarbij het jonge blad plotseling ver schrompelt, alsof iemand er een aansteker onder heeft ge houden. Als je in juni onder een zieke plataan loopt, kraakt het blad onder je voeten en lijkt het of de herfst vervroegd is ingetreden. Na een paar weken herstelt de boom zich, maar hij raakt op den duur natuurlijk wel verzwakt. De bladvlekkenziekte sloeg toe in de jaren negentig van de vorige eeuw en net toen we daarmee hadden leren leven, brak in 2007 de Massariaziekte uit, een ziekte die zich uit in het plotseling afbreken van takken van platanen. Maar daar mee is de platanen-ellende nog niet ten einde. In Frankrijk en Italië loert een fatale ziekte, 'platanensterfte' genoemd. Kunnen we iets doen? lawel. Vertroetel de plataan. Geef wa ter in droge tijden en mest en compost op dorre grond. Als kleine jongen was Ca rold Smits (42), tim mermanszoon, al bezig met houtbewerking. Eenmaal in het vak fas-" cineerden trappen hem: hij wilde niet een stukje van het proces mee maken, maar het hele proces ken nen. „Ik heb mijn eigen manier ontwik keld, thuis eerst gehobbyd, foto's bekeken, kloosters en kastelen be zocht en uiteindelijk mijn eigen ambachtelijke bedrijf opgezet." Dat was vijftien jaar geleden en in heel wat woningen heeft Smits in middels een exclusieve trap achter gelaten. „Een mooie trap kan veel toevoegen aan een woning. In es thetisch opzicht uiteraard, maar ook de 'beloopbaarheid' van een trap kan veel beter dan bij de door snee trap het geval is. Die wordt bepaald door de juiste positie van de treden. De opgang moet een na tuurlijke beweging zijn." Smits past daarom traditionele ver bindingen en ambachtelijke verdrij vingstechnieken (het positioneren van treden op een tevoren bepaal de looplijn, zodat een vloeiende loopbeweging ontstaat) toe voor optimale loopeigenschappen. Hij werkt met gebogen en vloeiende elementen, zoals kuip- en wrong- stukken. Gekrulde leuningen, ba lustraden en balusters, sculpturen, siersmeed- of houtsnijwerk: wat de klant vraagt, maakt hij. Restaureren van een bestaande De trap is een ondergeschoven kindje. Dat is de stellige overtuiging van ambachtelijk trappenmaker Carold Smits. „Tegenwoordig moet het allemaal snel en productiegericht: fabriekstrappen. Het ambacht is vrijwel verdwenen, dat is zonde." door Folly van Dijk trap behoort ook tot de mogelijk heden. „Maar meestal komt er in een gerestaureerde woning toch een geheel nieuwe trap." Ambacht kost tijd, dus geld. Een trap van Carold Smits is niet voor iedereen weggelegd. „Reken op mi nimaal 10.000 euro. Restaureren kan vanaf 3.000 euro per trap." Dat ook in de wereld van de archi tectuur de trap vaak van onderge schikt belang is, vindt Smits onbe grijpelijk. „Een trap bepaalt de en tree van een woning en is een vast, doorgaans onvervangbaar ele ment. De plaats van de trap is dus van groot belang. Het ontwerp moet daarop tijdig worden aange past. Hoe eerder de trappenmaker er dus bij wordt gehaald, hoe be ter. Hij kan dan de wensen van de klant uitgebreid bespreken en het model integreren in de bouw." Als de klant het schetsontwerp heeft goedgekeurd, maakt hij een tekening van de trap op ware grootte. „Ik wil het visualiseren." Klassieke modellen zijn gewild, maar wie een moderne trap wenst, kan ook bij Smits terecht. „De klant bepaalt de vormgeving." Favoriet bij zijn clientèle is de klas sieke wenteltrap. „Maar die kan niet overal. Een wenteltrap kost veel ruimte en moet je dus in een vroeg stadium integreren." De meest opmerkelijke wens die bij hem werd neergelegd, was een trappenhuis van vijf trappen met tussenbordessen in Jugendstil- vormgeving. „Een enorme op dracht. Het is bijna gereed." Smits werkt uitsluitend met hout. Veel eiken, beuken en edele soor ten als ovangkol (een tropische houtsoort) voor exclusieve trap pen. Bij voorkeur maakt hij elke trap van het hout van één stam. „Dan blijft de structuur dezelfde. Vaak heb ik extra lange stammen die soms wel 15 kubieke meter hout bevatten. Ik gebruik alleen stammen die op natuurlijke wijze vier a vijfjaar zijn gedroogd. Het komt in verschillende diktes hier binnen. Gezaagd, en altijd van de zelfde houthandelaar. Dan is er nog heel veel bewerking nodig." Gemiddeld is Smits twee maan den bezig met een trap, vooral in zijn werkplaats in Berghem. „In el ke trap leg ik mijn ziel en zalig heid. Dat vind je niet of nauwe lijks bij de jongere generatie. Jam mer, zo verdwijnt het ambacht." www.trappenmaker.eu Andere trappenmakers: www.hoograven.nl www.trapart.nl www.trapkopen.nl www.hrtrappen.nl www.detrappenmaker.nl www.vanmanen-trappen.nl www.allstairs.nl Reageren? redactie.wonen@wegener.nl foto GPD Het persbericht is (natuurlijk) lo vend. Op ronkende wijze wordt daarin de loftrompet gestoken over de shoe-shine, een soort - wandrek dat de mogelijkheid biedt veel schoenen op een klein oppervlak kwijt te kunnen. De schoenen worden door een bor stel geklemd en zo op hun plaats gehouden. De shoe-shine is in twee uitvoeringen en verschillen de kleuren leverbaar, met één rij borstels of drie rijen boven el kaar. Het frame is gemaakt van gelakt staal. Prijs: 165 euro. De shoe-shine lijkt een droom voor verzamelaars, maar is dat ook zo? Een collega op de redac tie di£ bekendstaat om haar uitge breide collectie, schudt haar hoofd. „Waar laat ik mijn laar zen? Ik kan de schacht toch niet laten hangen? Bovendien spaart dit geen 'opslagruimte' uit. En ik moet ervoor boren. Laat maar." B www.bincware.com Het is alsof de Fransen afgelopen zomer allemaal langs een rivier in spiratie zijn gaan zoeken voor een nieuwe lamp. Al stapelend met keien was het idee ineens geboren: lampvoeten van gestapelde keien van keramiek. Opvallend hoeveel leveranciers en stands hun stapel lampen presenteerden. Installaties van een paar steentjes tot wel tien keien hoog, met daarop een kap voor de verlichting zelf Het Franse Drimmer en Kostka richtte zijn complete stand in met de lampen, die in alle kleuren ver krijgbaar zijn. Van natuurlijke kie- zelkleuren tot felle tinten. De lam pen zijn in Nederland nog niet (overal) verkrijgbaar, maar wie weet, waait de trend over. Wie toch een echte Drimmer of Kostka Trendy: 'stenenlamp' van Drimmer. wil: op internet zijn veel tweede hands exemplaren te vinden. Web winkel www.trenddesign24.com verkoopt ze ook. Na fusionkoken is er nu ook fusion- wonen. Het Franse merk Fusion- tables introduceerde in Parijs de Fusion table. Een tafel die niet mis staat in een modern interieur. Maar na het eten schuift het blad open en is de kamer veranderd in een biljartzaal. Want onder het blad zit een professionele poolbil jarttafel inclusief ballen en keus verstopt. Even onderuit zitten in je zitzak en tegelijkertijd gamen of muziek luisteren is geen probleem met Sit and joy, de collectie van HMG Bed- textiel uit Eindhoven. Zij trokken jongeren van de iPodgeneratie naar hun stand in Keulen. De felge kleurde zitzakken zijn ware multi-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 82