de victorie 15 reizen reizen@wegener.nl |jgg| 024-3650360 PZC Zaterdag 14 februari 2009 zegt ze. „Nu willen we hier la ten zien hoe de staat met be hulp van het veiligheidsappa raat de bevolking hun vrijheid en grondrechten heeft: ontno men." Foto's laten de gebeurtenissen in 1989 zien. Er zijn originele Stasi-werkkamers, een nage bouwde cel, afluisterapparatuur en foto's van Verdachte' ont moetingen. Bijna lachwekkend zijn de vermommingen die de Stasi gebruikte: opvallende prui ken, plaksnorren en voorzetbui- ken. Dat het fenomeen 'briefge heim' in de DDR niet bestond, tonen apparaten waarmee brie ven opengestoomd werden. An dere apparaten dienden om de brieven na controle weer netjes dicht te plakken. Even verderop, naast de Madler- passage (de mooiste winkelpas sage van de stad) zit het Zeitge- schichtliches Forum. Hier wordt de recente Duitse geschiedenis verteld: van de Tweede Wereld oorlog, opkomst en ondergang van en het leven in de DDR en de hereniging tot Gerhard Schro der en Angela Merkel. In het Museum voor Beeldende Kunsten zijn de sporen van de DDR ook nog zichtbaar. Hoe wel de Communistische Partij had voorgeschreven hoe kunst eruit moest zien, gaven sommi ge kunstenaren verkapte kritiek op het bewind. Zo vielen de schilderijen van Wolfgang Mat- theuer, Bernhard Heisig en Wer ner Tübke, representanten van de Leipziger Schule, niet altijd onder de noemer 'propaganda- kunst'. Mattheuer schildert Leip zig bijvoorbeeld als een grauwe stad, waar de bevolking bomen in de tuin moet kappen om hun huis te kunnen verwarmen. Het museum, dat sinds 2004 in een grote glazen kubus gevestigd is en door sommigen 'de kunst bunker' wordt genoemd, bezit één van de grootste collecties DDR-kunst. Van de kunstbunker ga ik naar de Stasi-bunker bij Machern, 25 kilometer van Leipzig. Bij aan komst zie ik een paar loodsen en drie gebouwtjes in het bos, maar niets dat op een bunker lijkt. „Dat is precies de bedoe ling", vertelt de gids. „De bun ker zit onder de grond. Com pleet onzichtbaar, ook voor Wes- Reageren? redactie.reizen@wegener.nl De rondleiding is elke zater dag om 14.00 uur vanaf de Nikolaikirche. Op andere da gen ook vanaf het VW-kan- toor tegenover het treinsta tion. Individuele audiotours starten ook bij de VW. De bunker is ieder laatste week einde van de maand te be zichtigen. Gewoon de route bordjes volgen. www.saksen.info (Neder landstalige website over deelstaat Saksen, waartoe Leipzig behoort) www.ltm-leipzig.de (VW) www.leipzig-erleben.com (audiotour) www.runde-ecke-leipzig.de (Runde Ecke museum en Stasi-bunker) www.hdge.de (Zeitge- sChichtliches Forum) www.mdbk.de (Museum voor Beeldende Kunsten). Foto boven: De Nikolaikirche is de ouste kerk van de stad. foto LTS Lenkeit/Drescher Foto onder: Het Museum voor Beeldende Kunsten, gevestigd in een grote glazen kubus. foto LTM Schmidt terse satellieten. De Stasi deed alsof dit een waterbedrijf met va kantiepark was. Dat was niet vreemd, want grote bedrijven hadden in de DDR-tijd vaak va kantiehuizen voor hun werkne mers. Ze hebben zelfs drie bun- galowtjes gebouwd, om het echt te laten lijken." We lopen door een loods en ko men via een trap onder de grond. Achter een metalen gas- deur is een sluis waar officieren zich, in geval van een chemi sche, biologische of atoomaan- val, konden ontsmetten. Daar achter een tiental kamers met stapelbedden en bureaus met typemachines en telefoons. Overal is aan gedacht: wasruim ten, toiletten, een keuken, een luchtverversingssysteem, nood- aggregaten, water- en medicijn voorraden. De bunker moest in geval van een aanval direct ope rationeel zijn als schuilplaats en communicatiecentrum voor honderd Stasi-kopstukken uit Leipzig. De betonnen kolos is nooit gebruikt. Hamburg Bremen München

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 65