'Borssele is uimsmt BOUWPLANNEN STARTEN BIJ LIVINGSTONE Provider moet klant beschermen Rotterdam koopt grond INFORMATIEAVOND 18 FEBRUARI INLOOP VAN 19.00 UUR TOT 21.30 UUR HEERUJK WONEN PERFECT BOUWEN Schrik PZC Zaterdag 14 februari 2009 6 T-Mobile mag klant ongevraagde sms'jes niet berekenen. HEERENVEEN - De kantonrechter in Heerenveen heeft een streep gezet door een torenhoge rekening van telecombedrijf T-Mobile voor het versturen van honderden onge vraagde sms-berichten. De klant die weigerde te betalen en de zaak voor de rechter bracht, kreeg zijn gelijk. Telefoonaanbieders moeten hun klanten beschermen tegen 'dit soort twijfelachtige zaken', al dus de rechter. 'Wil je een televisie winnen?' Dat sms'je plopte in de herfst van 2007 tevoorschijn op de mobiele tele foon van een kersverse klant van T-Mobile. Ja, antwoordde hij. Daar na werd hij ongevraagd overspoeld met 840 sms'jes. Die kostten 1,50 euro per stuk, zag hij later op zijn factuur. Dat de sms'jes niet van T-Mobile afkomstig waren maar van een zo genoemde sms-entertainment- dienst doet er volgens de rechter niet toe. „T-Mobile kan zich er niet achter verschuilen slechts haar net werk ter beschikking te stellen aan aanbieders van diensten: zij is rechtstreeks gebonden aan de sms-gedragscode." T-Mobile had moeten controleren of de juiste aanmeldprocedure was gevolgd. Bovendien had de betreffende con sument vooraf op de hoogte moe ten worden gebracht van het tarief van de sms'jes. Dat is echter niet gebeurd. Van goedkeuring van uw plannen tot aan de oplevering. Van materiaalkeuze tot welstandscommissies. Livingstone bouwt al 25 jaar succesvol voor particulieren. Wij lichten u er graag over in. Locatie informatieavond: Restaurant "De Kreek" Noteneeweg 28, Terneuzen Door ons geselecteerde dealers: Aannemingsbedrijf Gebr. Simons B.V., Terneuzen Bouwbedrijf Fa. Th. Van Hoorickx, Sluis ROTTERDAM - De gemeente Rotter dam wil 200 miljoen euro uittrek ken om grond terug te kopen van projectontwikkelaars. Zo komt er voor bedrijven geld vrij waarmee zij nieuwe projecten kunnen finan cieren die belangrijk zijn voor de stedelijke ontwikkeling en de Rot terdamse economie. In de stad dreigen door de financiële crisis Topman Grossmann van RWE sluit tweede kerncentrale niet uit. door Chris van Alem NIJMEGEN - Kernenergie en bruin kool zijn nog decennia nodig voor de productie van stroom, zegt top man Jiirgen Grossmann van ener giebedrijf RWE, dat voor 9,3 mil jard euro Essent wil overnemen. En dus is wat hem betreft de kern centrale in Borssele gewoon onder deel van de deal. Hij denkt zelfs aan een tweede Borsselse kerncen trale. Hij draagt wéér een oranje strop das, net als op de dag dat de over name van Essent werd aangekon digd. „Symbolen uitdragen is be langrijk", zegt Grossmann. „Ik zou het dan ook geen verkoop willen noemen, maar een overdracht van aandelen. Essent blijft gewoon Es sent. De kracht wordt behouden en wij voegen onze sterkte daar aan toe." De overname wordt hier beschouwd als diefstal van de Nederlandse kroonjuwelen. „Gek, dat zo'n gedachte heerst in een land dat de stichters van New York en de VOC heeft voortge bracht. Duitsers klagen er toch ook niet over dat Shell een Neder lands bedrijf is? Bovendien is het geen vijandige overname. Aandeel houders van Essent hebben het be drijf te koop gezet." De verkoop van de kerncentrale Bors sele aan RWE stuit op forse kritiek. „Wij doen een bod op Essent met alles wat daarbij hoort, het is hun verantwoordelijkheid te leveren wat te koop is aangeboden. Essent heeft ons verzekerd dat Borssele onderdeel van de deal is en daar vertrouwen we op." Hoe staat RWE teqenover kernener gie? „Kernenergie heeft veel voordelen, zowel wat prijs betreft als vervui ling en leveringszekerheid. Ont- AMSTERDAM - Een Engelse buldog heeft op vrij- ziende hond liep in de drukke Kalverstraat dwars Het ging om een stunt van The Amsterdam Dun- dag de dertiende in Amsterdam veel passanten door het winkelend publiek met in zijn bek iets geon, een griezelmuseum"waar een voorstelling de stuipen op het lijf gejaagd. De gevaarlijk uit- dat sprekend leek op een afgerukte mensenarm. te zien is over martelpraktijken. foto ANP Gratis Huizotheek met 50 ideeën: 0900 899 60 50 of www.huizotheek.nl Showroom Breda, Vossenberg 4 (tegenover de Makro). Showroom Almere-Stad-West, Redactiestraat 2.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 6