spectrum IO Verboden PZC Zaterdag 14 februari 2009 STANDPLAATS door Windy Kester Skating is not a crime', stelden buttons en stickers in de jaren tachtig. Deze internatio nale slagzin die skateboarden uit het ver domhoekje moest halen, had in Noorwe gen echter een extra betekenis. Hier was skateboar den namelijk wél een misdaad. Tot 1989 stonden er fikse boetes op het gebruik en de verkoop van skateboards. Ook mocht er geen reclame voor worden gemaakt. Bureaucraten van het ministerie van Verkeer hadden namelijk in Amerikaanse statistieken gezien dat er redelijk wat ongelukken gebeurden in deze relatief nieu we tak van sport. In plaats van een voorlichtings campagne voor kniebeschermers te starten, leek het hen beter de boel maar hélemaal te verbieden. In Noorwegen weet de overheid namelijk wat goed is voor de burger. Een Zweedse handelsminister noemde het land tien jaar geleden niet voor niets 'de laatste Sovjetstaat'. Alles is politiek en met na me gevaarlijke of ongezonde geneugten worden verboden. Een bekend voorbeeld is de staatswinkel voor drank. Tegenwoordig heb je geen rantsoenbonnen meer nodig om een flesje wijn te kopen en de keuze van de staatswinkel, de 'vinmonopol' (wijn monopolie), doet niet onder voor die van slijterijen elders in Europa. Maar Va dertje Staat houdt wel precies bij hoe veel zijn onderdanen consumeren. En kan op ieder gewenst moment besluiten dit aan banden te leggen. Zo worden de Noren op de dag van verkiezingen geacht nuchter hun democratische plicht te doen. Dus is de wijn monopolie gesloten en serve ren de cafés geen hartverster kers. Op zon- en feestdagen en na.zes uur 's avonds gaat in de supermarkt een doek over de blikken bier. Roken is een ander voorbeeld. Vol verbazing vol gen de Noren de problemen rond de rookvrije ho reca in Nederland. In Noorwegen werd het rook verbod ingevoerd in de warme zomer van 2002, op een moment dat iedereen sowieso op een ter ras wilde zitten. In de daaropvolgende winter deed Ikea goede zaken met cafés die massaal een dekentje klaarlegden voor hun kleumende gasten. Vervolgens hoorde je niemand meer over het rookverbod. Inmiddels zijn veel winkels zo ver, dat ze sigaret ten onder de toonbank en uit het zicht van on schuldige niet-rokers houden. Om niemand in de verleiding te brengen, is alle tabaksreclame, recla me voor alcohol én reclame gericht op kinderen, uit den boze. Hier geen folders van Bart Smit of Intertoys waarin je je sinterklaaswensen kunt aan strepen. Eén van de nieuwste verboden die de Noren moe ten slikken, heet 'het verbod op vuurpijlen'. Dit vuurwerk op een steeltje dat je in een fles moet zetten, zou op oudejaarsavond verantwoordelijk zijn voor bijna 70 procent van de ongelukken. De fles kan omvallen en de pijl kan in de lucht van richting veranderen. Verbieden dus maar. Afgelopen jaarwisseling meldden de ziekenhui zen, op wat afgeschoten vingertjes na, veel minder oogschade en brandjes dan ooit tevoren. En geen enkel dodelijk ongeval. Buurlanden Zweden en Denemarken hebben al interesse getoond in het volgen van het vuurpijlenverbod. Het lijkt er op dat deze ban net zo snel ingeburgerd raakt als het verbod op alcoholreclame en roken. Het skateboardverbod haalde de 21e eeuw echter niet. De jeugd knutselde gewoon zelf boards in el kaar of smokkelde ze de grens over. De politie be steedde een grote som belastinggeld aan razzia's bij illegale halfpipes (waar trucs gedaan kunnen worden) in de uitgestrekte bossen. Maar uiteinde lijk zag de politiek in dat een wet die skaters ver plicht bescherming te dragen, voor meer veilig heid zorgt. En goedkoper is. Volgens officiële cijfers is de economie van het onafhankelijke Kosovo vorig jaar met 6 procent gegroeid. Maar de inwoners van dorpjes zoals Reznik merken weinig van deze voorspoed. door David-jan Godfroid

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 58