1 verloopt in stilte IB 2728 Premier kan Britse ambtgenoot niet overtuigen Verha?e" P "SS# ln Oad €i 39 ÊÊBBÊÊÊÊ PZC Zaterdag 14 februari 2009 5 Meer ontslagaanvragen Nederland begint de recessie te voelen. Bij het midden- en kleinbedrijf worden in stilte duizenden werknemers de deur uit gewerkt. Ontslagaanvragen ingediend bijUWVWERKbedrijf: totaal g om bedrijfseconomische reden 3472 2729 2373 I 1785 1580 j|g|Ë|| jan. 2007 jan. 2008 jan. 2009 GPD Brënr'ÜWV WERKbedrijf goeding er niet inzit. Maar is dat wel zo? En waarom moet de werk nemer die al twintig jaar in dienst is eruit en niet de jongste kracht die pas een jaartje meedraait?" In het mkb komt de klap van een economische neergang al gauw hard aan, simpelweg omdat kleine re bedrijven niet in staat zijn om met behulp van crisismanagers tij dig bij te sturen. „De kleine ondernemer wacht er per definitie mee mensen te ont slaan tot het écht niet meer gaat", legt Rob Slagmolen van MKB Ne derland uit. „Zo'n werkgever heeft; vaak een heel persoonlijke band met zijn medewerkers en hun ge zinnen. Ze delen achter hun bu reau niet alleen hun werk, maar vaak ook lief en leed." De namen van Tom en Manon zijn om privacy-redenen gefingeerd. Vandaag druk op weg door vakantieverkeer DEN HAAG - Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk maken zich vandaag op voor grote drukte op de wegen naar de wintersportgebieden. Vol gens de ANWB gingen de meeste Nederlanders gisteravond al op weg naar hun vakantiebestem ming in het buitenland. Sneeuw kan de komende dagen voor problemen zorgen op de weg. De wintersportgebieden ver wachten dit weekeinde een vers pak. Van Buitenen meestal niet in europarlement DEN HAAG - Europarlementslid Paul van Buitenen miste vorig jaar 38 procent van de stemmingen in het Europees Parlement. Hij is daarmee het meest afwezige lid van de 27 Nederlandse europar lementariërs. Dat blijkt uit een overzicht van het Instituut voor Politiek en Publiek, dat sinds giste ren op de website staat. Als Van Buitenen toch komt, stemt hij bijna altijd blanco. Paleis Soestdijk blijft open voor publiek BAARN - Paleis Soestdijk blijft ook in 2010 open voor publiek. Hier door ontstaat meer tijd om een nieuwe bestemming voor het pa leis te vinden. Dit heeft minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie besloten. Vanaf eind 2006 werd het paleis Soestdijk aan vankelijk voor drie jaar openge steld voor publiek. Er zijn tot nu toe al zo'n 300.000 bezoekers ge weest. In totaal zijn in het paleis bijna 15.000 groepen rondgeleid. Op zoek naar een nieuwe baan in het mobiliteitscentrum van het UWV. Voor mensen die in het midden- en klein bedrijf hun baan verliezen is geen sociaal plan, ze moeten voor zichzelf opkomen, foto Vincent van den Hoogen/GPD ook niet goed", vertelt Tom. „Tot oktober beleefden we gouden tij den in het vak, we konden zo over al aan de slag. Wie had nou kun nen vermoeden dat we ons een paar maanden later zorgen over zouden maken of we binnenkort onze hypotheek nog wel kunnen betalen?" Bij mensen die zoals Manon hun baan verliezen, rijst onvermijdelijk de vraag: wat nu? Arbeidsrechtad vocaat Van Gelderen: „De werkge ver beweert bijvoorbeeld dat door de zware verliezen een ontslagver- DEN HAAG - Premier Jan Peter Bal kenende heeft gisteren gebeld met zijn Britse ambtgenoot Gordon Brown om te spreken over de wei gering van Groot-Brittannië om Geert Wilders toe te laten. Balkenende zei dat het kabinet 'zeer teleurgesteld' was over het Britse besluit. „En er is ook onge noegen." Maar de Britten bleven bij hun standpunt dat uitzetting terecht was. De PW-leider wilde zijn anti-ko ranfilm Fitna vertonen in het Ho gerhuis, maar de Britse regering vreesde boze reacties van de mos limgemeenschap. Wilders stapte op het vliegtuig maar kon onver- richterzake terugkeren. Balkenende: „Ik had er zelf behoef te aan om met mijn collega te be spreken wat er is gebeurd. Hij heeft zijn argumenten naar voren gebracht en ik heb de Nederland se argumenten naar voren ge bracht." Wilders wil premier Balkenende volgende week in een debat in de Tweede Kamer via een motie dwingen om stappen te onderne men tegen Groot-Brittannië. Hij wil dat minister Verhagen (Buiten landse Zaken) de Britse ambassa deur ontbiedt en dat premier Brown persoonlijk wordt aange sproken op de kwestie. Wilders is woest: „Balkenende ge draagt zich een premier onwaar dig. Hij zou zich minister-presi dent moeten tonen van iedereen. Hij laat het nu schandalig afwe ten." Volgens premier Balkenende en minister Verhagen van Buitenland se Zaken moet Wilders zelf een ju ridische procedure beginnen te gen de Britse regering. „Daar kan ik niet in treden", aldus Verhagen gisteren na afloop van de minister raad. Het kabinet zal Wilders wel van alle advies voorzien bij een be zwaarprocedure. DEN HAAG - Premier Balkenende heeft minister Verhagen van Bui tenlandse Zaken berispt, omdat die onlangs een foto van het kabi netsberaad uit de Trêveszaal op in ternet heeft gezet. Verhagen bericht met grote regel maat op internet waar hij mee be zig is. Balkenende vindt het goed dat Verhagen met nieuwe technie ken bezig is, maar 'niet vanuit de Trêveszaal'. In unieke j|Q|gr|| samenwerking met: ir Ei ZEnI €i49>" Inbegrepen: Vervoer per Oad Comfort Class Touringcar 3 overnachtingen o.b.v logies ontbijt Stadstour Afscheidskoffietafel Inbegrepen: Vervoer per Oad Comfort Class Touringcar 3 overnachtingen o.b.v logies ontbijt Stadstour Afscheidskoffietafel samenwerking met: IREIZENI [pB® [p Inbegrepen: Vervoer per Oad Comfort Class Touringcar 3 overnachtingen o.b.v logies ontbijt Stadsrondrit en wandeling Afscheidskoffietafel In unieke Oad samenwerking met: iREIZENi Berlijn laat zich het best omschrijven als een stad met een diep verleden, gegoten in een nieuw jasje. Naast monumentale gebouwen en musea kent Berlijn een trendy en levendig centrum. Berlijn is een stad om beleefd te hebben. In Praag staat de eeuwenoude geschiedenis nog steeds midden in het leven. In deze sprookjesachtige stad vindt u talrijke theaters, restaurants, bierhuizen, wijnkelders en winkels. Ontdek het zelf; de 'Gouden Stad' Praag is een bezoek meer dan waard. Het bruisende hart van Frankrijk is zonder twijfel Parijs, met de Champs-Elysées als levendige slagader. Een bezoek aan de 'Lichtstad' is letterlijk en figuurlijk een belevenis. En met wie kunt u dit beter ervaren dan met de Parijs-specialist bij uitstek! Niet inbegrepen reis- en/of annuleringsverzekering calamiteitenfonds a 2,50 uitgaven van persoonlijke aard optionele excursies administratiekosten prijs is o.b.v. 2-pers. bezetting

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 5