Tjj^ 4 1 4 4 SI 4 n A A |j B m H| PI a A <4> N W O z PZC Zaterdag 14 februari 2009 43 DAMMEN Daaf Kasse Op de eerste Zeeuwse seniorenti- tel voor Martijn Rentmeester is niets af te dingen. De voor sprong van drie punten op de eerste achtervolger (Johnny de Leeuw) zegt genoeg. De start van de nieuwe kam pioen was wat aarzelend, met vijf punten uit vier partijen, maar daarna was er voor de concurrenten geen houden meer aan. In de laatste vijf ronden won Rentmees ter alles. De partij waarin de Delftse TU-student zijn titel veilig stelde behoeft nauwelijks commentaar. Zijn zetten zijn even logisch als effectief, Ie ziet het voor deel van de zwartspeler groeien, tot het moment aanbreekt dat wit geen goede zet meer over heeft. Hans van Akkeren - Martijn Rentmees ter: 1.34-3017-22 2.30-25 11-17 3-40-34 6-11 4.34-29 19-23 5-44-40 23x34 6.40x29 13-19. 7.29-24 20x29 8-33X13 8x19 9.31-27 22x31 10.36x27 9-1311.41-36 4-912.37-31 2-8 13.31-26?! 15-20 14.46-4120-2415-41-37 19-23 16.37-3114-19 17.27-21?! Dergelijke ruilen werken op de lange termijn meest al averechts. 16x27 18.32x2110-1419-42-37 5-10 20.37-3210-15 21.50-4414-20 22.25x14 9x20 23.44,-40 20-25 24.39-34 24-30 25.35x2419x39 26.43x3415-20 27.47-42 20-24 28.21-16 13-19 29.31-27 8-13! Zwart maakt zich niet druk om de drei gende opsluiting, maar concentreert zich op de aanval tegen de vijandelijke rechter vleugel. 30.27-2124-30! Zo moet het spel gespeeld worden! 31.49-43 30x39 32.43x3419-24! 33.40-35 Wit zet schijf 45 buitenspel, maar het viel toch al niet mee om een acceptabel plan te vinden. De ruil 34-29 24x33 38x29 23x34 40x29 verliest na 13-19 45-40 19-23 40-34 25-30 34x25 23x34 met vrije doortocht naar dam. Misschien is 48-43 een alternatief, om 24-30? te be antwoorden met de plakker 32-28. Maar als zwart daarop gewoon verder gaat met 3-9 en 9-14 wordt het een lastig verhaal voor wit. 13-19 34.42-37 Dat zetten als 48-43 en 38-33 zijn verhinderd door 24-30 helpt natuurlijk ook niet. 3-9 35.48-43 9-13 36-43-39 24-30 37-35X2419x30 38.32-27 23-29 39.34x23 18x29 40.37-32 13-18 41.38-33 29x38 42.32x43 30-34! 43.39x30 25x34 44.43-38 18-23 Zwart moet ondanks zijn grote voordeel blijven uitkijken: doorlopen met 34-39? was ta boe wegens 38-33 en 27-22. 45.36-3123-29 46.38-32 29-33 47-32-28 33x22 48.27x18 12x23 49.21x12 7x18 50.16x71x12 en wit gaf het op. In de halve finale van het NK is de tegen stand voor Rentmeester veel zwaarder dan in het Zeeuws kampioenschap. Toch" laat hij ook daar af en toe mooie dingen zien. Zo won hij in ronde twee heel knap van oudgediende Gerrit Boom. In het dia gram heeft Boom met zwart zojuist 36. 14-19 gespeeld. Wit vervolgde met 37.34-29! Zwart heeft nu vier zetten waar mee hij na het slaan de dreiging 28-23 pa reert. Twee daarvan kunnen in elk geval door de beugel: 8-13 en 18-22. Waarschijn lijk is 19-23?! ook speelbaar, ondanks de spectaculaire afwikkeling 29x20! 23x32 38x27 25x14 39-34 30x28 27-2117x37 48-42 37x39 44x2. In de partij beantwoordde zwart 34-29 met 9-13? 38.29x20 25x14 en werd toen langzaam gewurgd: 39.33-29! 1-6 Op 18-22 wint wit door 39-33 12-18 (op 1-6 of 1-7 is 29-23! dodelijk) 43-39 1-6 29-24 8-12 39-34 30x39 31-26 19x30 26-21 17x26 28x10 39x28 10-5 etc. 40.31-26! De ge nadeklap! De terugruil 6-1116x712x1 is ver hinderd door 28-23 en 39-34, en tot over maat van ramp mag ook 18-22 niet we gens 48-42! 22x24 44-40 35x33 38x7. Boom offerde noodgedwongen een schijf met 30-34 41.29x40 en gaf er een tiental zet ten later de brui aan. SCHAKEN Cor Jansen In het schaakspel wemelt het van de aforismen, gezegdes en wijsheden. Van elke beroemde schaker is er wel een bekend. Zo heeft Rudolf Spiel- mann (1883-1942) eens gezegd dat een schaakspeler in de opening een boek is, in het middenspel een kunstenaar en in het eindspel een machine. Het is een leuke spreuk natuurlijk, maar niet meer dan geestige onzin met slechts een kleine kern van waarheid. Wat zou hij gezegd hebben als hij in de huidige computertijd had ge leefd? Een goede schaker is een compu ter? Zeker is dat een topspeler van van daag misschien wel zonder boeken kan, maar niet zonder computer. Het kunstzin nige aspect van Spielmann speelt bij de wedstrijdschaker een kleine maar niet on belangrijke rol. Het spreekt vanzelf dat men liever wint met mooi spel dan door een blunder. Winnen staat niettemin voorop. In het eindspel is de techniek van allesoverheersende betekenis. Met een beetje fantasie zou men dat met een ma chine kunnen vergelijken. Capablanca werd in zijn beste tijd niet zonder reden een schaakmachine genoemd. Was dat een compliment of een belediging? Voor een speler die vooruit wil komen is het in elk geval noodzakelijk de techniek niet te vergeten. In zijn pure vorm is die het mooist in het eindspel te zien. De Zeeuw se speler die dat onderdeel van het spel waarschijnlijk het beste beheerst, is Mat- thieu Freeke uit Terneuzen, de huidige Zeeuws kampioen. Maar wie denkt dat hij misschien in het combinatieve schaak wat minder goed uit de voeten kan, moet dat maar eens aan Rudy van de Wynckele vragen. In de recente wedstrijd tegen HWP 3, door Terneuzen met 6-2 gewon nen, speelde zich het volgende drama af Rudy van de Wynckele (HWP)- M.Freeke (Terneuzen) i.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.LC4 Lc5 4x3 Pf6 5.d3 Tegenwoordig is dit de meest gangbare zet. Het scherpe 5.d4 wordt bijna niet meer gespeeld. 5...a6 6.Lb3 0-0 7.0-0 La7 8.I13 d6 g.Oe2 h6 io.Pbd2 Ph5 li.Tei Pf4 i2.Dfi Df6 13.KI12 Kh8 i4.Ldt Le615.PC4 Zwart heeft nutti ge en sterke zetten gedaan. Wit is slordig geweest met de opstelling van de stukken. Daar wordt hij voor gestraft. i5.Lxf2Ü Een mokerslag. Wit is plotseling verloren. Hij verliest minstens twee kostbare pionnen. Hoe bestaat het, na 15 zetten in een ogen schijnlijk eenvoudige stelling. i6.Pfxe5 Met i6.Dxf2 Pxd3 !7.De2 Lxc4 i8.Tgi had wit nog wat kunnen aanmodderen in een verloren stelling. In plaats daarvan werpt hij zich door schrik bevangen in het zwaard. i6.„dxe5 Wit gaf het op. Een fraaie en technisch hoogstaande par tij speelde Freeke vorig jaar in de KNSB- competitie. M. Freeke - W.Maes. 2008. i.d4 Pf6 2.C4 g6 3.PC3 Lg7 4.e4 d6 5-Pf3 0-0 6.I13 e5 7.dxe5 dxe5 8.Dxd8 Txd8 9-I-gs Pa6 io.Lxf6 Lxf6 n.F'ds Td612.TC1 Ld8 13.C5 Te614.a3 c6 r5.Lxa6 bxa6? Na I5„.cxd5 i6.Ld3 staat wit slechts weinig beter. i6.Pe3 as 17.0-0 Tb8 i8.Tfdi Le719.PC4 a4 20.Pcxe5 Txb2 21.TC4 Kg7 22.Txa4 Tb7 23.Pd3 Lf8 24x5 Te8 25.TCI Td8 26.Pf4 Kg8 27.g4 Te8 28.Kg2 Lh6 29.TC3 Lg7 30.Td3 LfS 31.TC4 Tc7 32.Tdc3 Tb7 33.Td4 Tb5 34.IM3 Le6 35.a4 Tb7 36.Pb4 Tc7 37.a5 Lg7 38.Td6 Tec8 39.a6! Lf8 Op sublieme wijze is zwart in de tang geno men. Een kwaliteitsoffer bezegelt zijn lot. Zie diagram 40.Pd4Ü Lxd6 4i.cxd6 Td7 42.Pbxc6 Ldï+ 43-Kg3 Kg7 44T4 f6 45-Tcs fxe5 46.fxe5 Lg8 47.Tb5 Kf8 48.Tb8! Txb8 49.Pxb8 Td8 so.Pdc6 Txb8 5i.Pxb8 Ld5 52.Pd7+ Ke8 53.PC5 g5 54x6 h6 55-d7+ 1-0 Positiespel van hoge klasse. BRIDGE Ruud van den Bergh In de parencompetities van de meester klasse en de eerste divisie werden afge lopen weekeinde de laatste zittingen gespeeld. Enkele paren in de meester klasse vielen op in de einduitslag. Zo is het paar Carol van Oppen en Max Rebat- tu, dat vele jaren in de top van de rang schikking te vinden was, nu gedegradeerd naar de eerste divisie. De jongeren zijn de hoogste plaatsen gaan bezetten. Kam pioen van Nederland werd het Brabantse paar Yke Smit en Tim Verbeek. In de laatste zitting was het erg spannend. Het paar Meike Wortel en Maarten Schol- laardt uit Diemen/Amsterdam leek op de titel af te gaan. Noord: Sch: AV7 Ha: A976 Rui: 74 KI: 9653 Oost: Sch: B105 Ha: VB4 Rui: AH- VB95 KI: H Zuid: Sch: H964 Ha: H83 Rui: 62 KI: AV42 West: Sch: 832 Ha: 1052 Rui: 1083 KI: B1087 Met deze NZ handen moesten zij het in het allerlaatste spel opnemen tegen hun naaste belagers Smit/Verbeek. Zuid open de het bieden met ïKl. Noord bood ïHa en oost kwam in de bieding met tSA. Dat werd gedoubleerd en geredoubleerd waar na iedereen paste. OW was kwetsbaar; NZ niet. Wortel/Schollaardt kunnen nu vier schoppenslagen, twee hartenslagen en twee klaverenslagen oprapen en dat zou twee down hebben betekend. Maar helaas. Zuid kwam uit met harten voor het aas van noord, die harten terug speel de. De volgende harten was voor oost, die zes ruitenslagen opraapte en het contract precies maakte. Dat leverde Smit/Verbeek een score van 100% op dit spel op en daar door ging het kampioenschap van Wortel/ Schollaardt niet door. Een alleraardigst spel uit de eerste divisie was dit: zie diagram Niet kwetsbaar tegen wel opende zuid het bieden met 5KI. Met drie azen en ope ningskracht doubleerde west. Noord paste maar oost vertrouwde er niet op dat dit een goede score zou opleveren. Gezien de kwetsbaarheid was hij wel erg optimis tisch nu nog in het bieden te komen, maar hij deed het; 5Sch. Dat lijkt een ris kant contract en toen zuid uitgekomen was met klaverenaas bleek de dummy wat magertjes. Het lijkt erop dat 5KI onmaak- baar is omdat NZ niet verder zullen ko men dan acht klaverenslagen en de twee rode heren. Daarom moest oost zijn con tract maken om een redelijke score op dit spel te halen. Na klaverenaas speelde zuid ruitenboer, die in de dummy met het aas werd geno men. Daarna werd schoppenaas gespeeld en schoppenvijf ging naar de tien. De overweging hierbij was dat zuid lengte in klaveren had en dat daarom de kans groot was dat noord langere schoppens zou heb ben. Toen de snit gelukt was, werd de laat ste troef met schoppenheer getrokken en was de eerste horde genomen. Oost troefde zijn laatste klaveren in de dummy en speelde een ruiten naar zijn vrouw. Nu maakte noord een foutje door te duiken. Als hij had genomen, had hij ruiten kunnen terug spelen en lui in zijn stoel kunnen blijven zitten tot hij harten heer had mogen maken. Na ruitenvrouw van oost werd noord aan slag gebracht met ruitenheer. Hij had niet anders meer dan harten. Zijn kleine har ten werd met vrouw in oost genomen en een hartentje van oost ging naar het aas van west. Op de inmiddels vrij ruiten van west ging de laatste harten van oost weg. Met wat geluk kwam het 5Sch contract binnen. V84 V H10972 H84 ^B5 A AB65 V A854 A952 A H10972 V V63 V63 4» 94 A 3 ¥b B107 AH 1087632 Zuid gever, oost en west kwetsbaar

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 45