Zomer Bonus Weken! V Arke.nl Op Suzanne rust een zegen w PZC Zaterdag 14 februari 2009 31 BEZOEKTIJDEN ZEELAND Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 Bezoek: dag. 15.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113) 234000 Afd. A/B :14.30-19.30 uur; Afd. E: 15.00-20.00 uur; Afd. F: 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur Afd. H: 11.00-11.30,14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur; Afd. L: 14.00-15.00 en 18.30-20.00 uur; Afd. M: 14.00-20.00 uur; Afd. O: 15.00-20.00 uur; Hartbewa- king: 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur; Afd. P: 14.00-15.00 en 18.30-19.45 uur. ZEEUWS-VLAANDEREN Locatie de Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen, tel. (0115) 688000 Afd. A1A2, B1B2, Cl dag. 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. Obstetrie en Gynaecologie van 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00'uur, woe, weekeinde, feestda gen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 afd.2: 14.30-16.00 /18.30-20.00 uur; afd.4: 09.00-21.00 uur. GOEREE-OVERFLAKKEE Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, zo .idem tot 20.00 uur BERGEN OP ZOOM Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. ROTTERDAM Erasmus MC (Dijkzigt) Parkeren: Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, Hoofdingang: 's-Gravendijkwal 230 tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur; Afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur. BELGIE Alg. Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Alg. Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent Dë Pintelaan 185 tel. (0032) 9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem tel. (0032)3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feestdagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag.16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur. KERK Zaterdag 14 februari en zondag 15 februari 2009 Aagtekerke Protestantse Gemeente 10.00 uur ds v. Ginhoven; Gereformeer de Gemeente 9.30 en 19.00 uur ds Tui nier, 14.30 uur leesdienst; Arnemuiden Hervormde Gemeente 10.30 uur kand Jongeneel, 17.00 uur ds Doorneweert; Gereformeerde Kerk 9.30 en 19.00 uur ds Scholing; Hersteld Hervormde Ge meente (Rehobothkerk) 10.00 en 17.00 uur ds Juffer; Biggekerke Protestantse Gemeente (Dorpskerk) zie Meliskerke; Domburg Protestantse Gemeente 10.00 uur ds Boersma; Rooms Katholiek Kerk Willibrordkapel za 19.00 uur; Capinge Protestantse Gemeente (Torenkerk) 10.00 uur ds Dekker; Grijpskerke Op- standingskerk 10.00 uur ds v. Slooten; Kleverskerke Protestantse Gemeente 9.30 uur ds de Bie; Koudekerke Mi- chaëlskerk 10.00 uur dhr Schouwenaar; Rooms-Katholieke Kerk, Vliedberg Koetshuis elke 2e en 4e zat. 10.30 uur; Meliskerke Protestantse Gemeente (Icht- uskerk) ds Boter; Gereformeerde Ge meente 9.30 uur (HA) en 14.30 uur ds Moens; Middelburg Nieuwe Kerk 10.00 uur ds Vrijlandt-Postma en ds Smit; Hof- pleinkerk 9.30 uur ds Francke; Oostkerk 10.00 uur ds Bakker; De Morgenster 10.00 uur ds Beijer; De Hoeksteen 9.30 uur ds Couvée; Koorkerk (Vrijz. Herv./Rem.) 10.00 uur mw ds Wieringa; Ontmoetingskerk (Wijkgemeente De Ont moeting) 9.00 en 10.45 uur kand Wes- sels, 17.30 uur ds Wüllschleger; Evange- lisch-Lutherse Gemeente 10.00 uur ds de Haan; Engelse Kerk 19.00 uur ds Bakker; Christelijke Gereformeerde Kerk 9.30 uur ds Sytsma, 16.30 uur ds Hakvoort; Gere formeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur ds Hakvoort, 16.30 uur ds Sytsma; Gerefor meerde Gemeente (Centrum) 9.30 en 18.30 uur (HD) ds de Heer; Middel burg-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds v. Gelder, 14.00 uur leesdienst; Rafaël Gemeen schap Eleos (Achter het Hofplein 43) do 19.30 dienst; Pinkstergemeente (Baarsjes straat 42) 11.30 uur voorg. Sondak; Nieuw Leven Gemeente (Klein Vlaande ren 65) 10.00 uur dhr v.d. Meer; Rooms-Katholieke Kerk Petrus-en Paulus- kerk zo 10.00 uur; Huize St. Willibrord el ke 2e, 3e, 4e en 5e zaterdag 17.00 uur; Baha'i Gemeenschap Walcheren, don. 20.00 uur; Nieuw- en Sint Joosland Pro testantse Gemeente zie Ritthem; Oostka- pelle Protestantse Gemeente Dorpskerk 19.00 uur mw ds v. Ginhoven; Zionskerk 10.00 uur ds Moolenaar; Gereformeerde Gemeente 9.30 uur leesdienst, 17.00 uur ds Moens; Oost-Souburg De Open Ha ven 9.30 uur ds v.d. Deijl; De Zoute Vie ver 19.00 uur mw Keizer; Leger des Heils (Adventkerk West-Souburg) 10.00 uur kapt mw Jansen; Geredja Kristen Protes- tan Maluku 17.00 uur ds van het Maal- pad; Evangeliegemeente De Wijngaard (Kanaalstraat 8) 10.00 uur dhr Sterken; Ritthem Protestantse Gemeente 10.00 uur ds Bouman; Serooskerke Protestant se Gemeente (Johanneskerk) 10.00 uur ds Steenbergen, 19.00 uur ds Dekker; Sint-Laurens Hervormde Gemeente 10.00 uur ds de Dreu; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Westerneng; Veere Protestantse Gemeente (Kleine kerk) 10.00 uur ds de Ruiter; Nieuw Sanden- burgh 14.30 uur dhr Simons; Vlissingen Protestantse Gemeente St.-Jacobskerk 10.00 uur ds Jansen; Open Hof 9.30 uur ds Baas; De Schaapskooi 9.30 uur mw Da- tema; Ter Reede 19.00 uur dhr v.d. Berg en Leger des Heils; Ter Reede R.K. za 17.00 uur dienst; Ziekenhuis Walcheren 10.00 uur ds den Hertog; Christelijke Ge reformeerde Kerk 9.30 en 16.30 uur stud de Bruin; Gereformeerde Kerk Vrijge maakt 9.30 uur leesdienst, 16.30 uur ds Visser; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 16.00 uur (HD) ds Vreugdenhil; Doops gezinde Gemeente 9.30 uur br Zonder van; Hersteld Apost. Zendingsgemeente 10.00 en 17.00 uur dienst Anglicaanse Kerk (kapel zeemanshuis Scheldepoort) 10.30 uur; Pinkstergemeente (Vrijdom- weg 1), 15.00 uur pred de Jager; Volle Evangelie Gemeente (Beréa) (Gildeweg) 10.00 uur samenkomst Volle Evangelie Gemeente (Filadelfia) 9.45 uur voorg. Samson; Bethel Pinksterkerk, zo 10.30 uur evangelisatiedienst; Pinkstergemeen te Shalom (Adventkerk West-Souburg) 14.00 uur ds Voordewind; Zevende-dags Adventisten (Adventkerk West-Souburg) za 10.00 uur Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen 10.00 uur dienst; Zuidpoort gemeente (Volta- weg) 10.30 uur cellebrationdienst; Rooms-Katholieke kerk Lieve Vrouwekerk zo 10.00 uur; Vrouwenpolder Protestant se Gemeente 10.00 uur ds Klein Gerefor meerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur ds Griffioen, 14.30 uur ds Visser; Westka- pelle Protestantse Gemeente (Moria) 9.30 uur ds Dekker; (Bethel) 19.00 uur dhr Riemens; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.30 uur ds Neele, 14.00 uur leesdienst; Vrije Evangelische Gemeente 9.30 en 19.00 (HA) uur br Lok; Zouteian- de Protestantse Kerk (Catharinakerk) 9.30 uur ds v.d. Broeke KORTGENE - Op de klok Suzanne in de hervormde kerk van Kortgene lijkt een zegen te rusten, ook al is die er op slinkse wijze terechtgekomen. Admiraal Cornelis Tromp nam Suzanne in 1674 als oorlogsbuit mee van het eiland Nourmoitier en schonk de klok aan Kortge ne. Opnieuw in oorlogstijd, in 1942, legden de Duitse bezetters beslag op Suzanne voor het brons, maar het schip dat de klok vervoerde, zonk in het IJsselmeer. Su zanne ontkwam zo aan omsmelting en keerde na de oorlog ongedeerd in Kortgene terug, foto Willem Mieras WEEKEND T3MBMBI Zaterdag 14 en zondag 15 februari Huisartsen Walcheren Huisartsenpost Walcheren Koudekerkseweg 86, Vlissingen tel. 0900-1985 (open ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekend of tijdens feestdagen, alleen na telefonische af spraak) De Veerse Huisartsen Patiënten huisartsen: Rullens, Bats, Ubels, Van Tol, Van Eede, Spekhorst en Schin- kelshoek. vrij. 17.30-zon. 22.30 uur:R. Ubels en M. J. J. Helmes, 't Plein 2, Serooskerke, tel. (0118) 591212. zon. 22.30 - ma 8.00 uur:F. v. Eede, de Ca- sembrootstraat 24, Westkapelle, tel. (0118) 571234. Tandartsen A. P. de Looff, Badhuisstraat 140, Vlissin gen, tel. (0118) 413881 .Spreekuur 11.00-12.00 uur. Verloskundigen Vlissingen, don. 20.00-vrij. 20.00 uur: J. van Dierendonck, tel. (0118) 471140. vrij. 20.00-zon. 22.00 uur: H. Hament, tel. (0118) 471140. Middelburg, vrij. 20.30-zon. 20.30 uur: J. Drijdijk, tel. (0118) 626045. Verloskundigenpraktijk Veere 0118-584101 (24-.uur bereikbaar) Apotheken Stadsgewest Vlissingen/Middelburg: 24-uursdienst (voor spoedrecepten): Kring-Apotheek Paauwenburg - Dienst- apotheek Vlissingen/Middelburg Dreesstraat 2a, Vlissingen, tel 0118-468707. Thuiszorg Stichting Werkt voor Ouderen (voor zorg thuis), tel. 06-13223446. Zorgstroom (voor gezinsverzorging, vyijk- verpleging en uitleen verpleegartikelen): tel. 0118-684000. Dierenartsen Kleine huisdieren: A.L. Hoogveld en R.B.M. Meesters, Korte Noordstraat 61, Middelburg, tel. (0118) 637077. Spreekuur zonder afspraak 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Landbouwhuisdierenpraktijk Walcheren (grote huisdieren) Oude Domburgseweg 33a te Oostkapelle tel. (0118) 633803, za. en zo. visites aan melden van 08.00-09.00 uur. Dierenartsenpraktijk Meliskerke R. Roskam, Kelderweg 1, tel. (0118) 592838. Vogel- en zoogdierenopvang De Mikke Het hele weekend bereikbaar onder tel. 0118 628288. Dierenambulance 24 uur bereikbaar. 0900-7673437. Boek nu één van onze Week Knallers. ■4Arke.nï Dacht 't wel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 33