Pieter Roelse Gabriëlla van der Hage Maria Elizabeth van Hal-Provoost Jacobus Houtekamer Izaak Dekker Jan Jacobus Jakobsen Tonny de Kesel Piet de Kort Ineke Könemann-Prenen Jacoba Geurdina (Co) van Mameren Wies Broekaart Johannes Mol Johanna van Welsum-van Eijzeren Gerard (Jerry) Schuerman Carl Daniël de Smit Germaine Valckx-van den Bergen 30 I Zaterdag 14 februari 2009 kijk ook op fl|9nsenynq ni De warme belangstelling en de vele blijken van vriendschap en medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve vader, opa en oud opa hebben ons goed gedaan. Tevens willen wij het personeel en vrijwilligers van "De Vliedberg" en "De Kreek" bedanken voor hun liefdevolle verzorging. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Westkapelle, februari 2009 Het doet ons goed zoveel kaarten, bemoedigende woorden, een kus of een handdruk te hebben ontvangen na het overlijden van onze lieve, onvergetelijke Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die haar missen. Bram en Joke Erik en Lisette en familie Domburg, februari 2009 DANKBETUIGING Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en bij het overlijden van willen wij u hartelijk danken. Uw belangstelling heeft ons goed gedaan. Kinderen en kleinkinderen Sint-Kruis, februari 2009 DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden .van onze lieve vader, stiefvader en opa willen wij u hartelijk danken. Uw kaart, bezoekje, telefoontje of aanwezigheid bij de begrafenis heeft ons bijzonder goed gedaan. Een speciaal woord van dank aan Uitvaart onderneming "De Bevelanden" te Goes en mw. ds. Van Eek voor hun steun voor en tijdens de begrafenisplechtigheid en de respectvolle wijze waarop deze heeft plaatsgevonden. Marco en Nathalie, Liam Kees en Margo, Debora en Rob Oud-Sabbinge, februari 2009 Het heeft ons goed gedaan dat wij zoveel medeleven hebben ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader, opa en overopa Wij zijn dankbaar voor de vele steun en troost die u ons hebt gegeven. In het bijzonder gaat onze dankbaarheid uit naar de medewerkers van verpleeghuis Ter Valcke en afdeling O van het Oosterscheldeziekenhuis in Goes. J.M. Dekker-Goedegebure kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Nieuwdorp, februari 2009 DANKBETUIGING Het heeft ons goed gedaan dat zovelen blijk hebben gegeven van hun medeleven en belangstelling na het overlijden van onze vader, groot- en overgrootvader Hiervoor danken wij u hartelijk. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Zoutelande, februari 2009 Langs deze weg willen wij u allen hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen en vele andere blijken van medeleven, die wij van u ontvingen na het overlijden Uw belangstelling was en is voor ons een grote steun. Monique, Carmen en Nick Vogelwaarde, februari 2009 Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor alle blijken van medeleven in de vorm van uw aanwezig heid, kaarten of bloemen tijdens de plechtigheid, en in de dagen na het overlijden van mijn man het heeft ons goed gedaan, zoveel warme belangstelling te mogen ondervinden. Uit aller naam: Annie de Kort-van Belkom Goes, 14 februari 2009 DANKBETUIGING Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van onze zus, schoonzus, tante en nicht Uw aanwezigheid op de dag van de crematie en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verhes. Familie Pr enen Familie Könemann Sluis, februari 2009 DANKBETUIGING Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar ook het spoor dat je achterlaat. Wij danken u voor uw medeleven, hetzij uw aanwezigheid, de ontvangen kaarten, brieven en telefoontjes tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de crematie van onze lieve vrouw, moeder, schoon moeder en oma Het heeft ons veel goed gedaan dat zij bij zovelen een warm plekje in hetJiart heeft. In plaats van bloemen voor haar, mochten wij 300,- overmaken voor de zwerfkinderen in Colombia die haar zo hef zijn. Goes, februari 2009 Dik de Jong Uw warme medeleven na het overhjden van mijn heve man, onze pa en opa was voor ons een grote troost. Agnes Broekaart-van Troost kinderen en kleinkinderen Hartverwarmend was uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve vader en trotse opa Wij willen u hiervoor bedanken. Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat Johan bij zo velen geliefd was. Uw belangstelling was en is.voor ons een grote steun. Corrie Mol-van den Berge Kinderen en kleinkinderen Middelburg, februari 2009 De warmte van je ogen het geluk van je lieve lach de wijsh eid van je rimpels tekenen van dag lot dag. Alles wat je ons hebt gegeven zorg, liefde, wijsheid en kracht, dragen we ons verdere leven mee. Dag en nacht. Wij zijn iedereen heel dankbaar voor de aandacht, de vriendschap, de lieve brieven, de kaarten en de bloemen na het overhjden van onze heve Mama, Oma en Overgrootmoeder Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Mede langs deze weg willen wij in het bijzonder Marijke Moes bedanken voor haar goede zorgen. Koudekerke, februari 2009 ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING Verdrietig deel ik u mede dat plotseling is overleden mijn man echtgenoot van Jenny Schuerman - de Block A Hulst, 11 oktober 1932 5923 Tern Drive New Port Richey Florida 34652 U.S.A. t Florida, 11 februari 2009 Het ruisen van de zee draagt voor immer met zich mee al wat wij in jou ontvingen dierbare herinneringen De vele hartverwarmende blijken van medeleven na het heengaan van mijn lieve man en vader hebben ons steun en troost gegeven. Wij willen u hiervoor hartelijk danken. Het heeft ons goed gedaan. Magda de Smit-Donze Sven de Smit Hoek, februari 2009 geen leven zonder liefde geen leven zonder dood Het heeft ons goed gedaan, om zoveel belangstelling en medeleven te hebben ontvangen, na het overhjden van mijn lieve vrouw, moede?, oma en groot-oma Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank. J.N. Valckx Kinderen Klein- en achterkleinkinderen Axel, februari 2009

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 32