oorlogsmonument of recreatiepias? KORTING Verdachte Vlissingse tasjesroven opgepakt een handicap voelen zich als rode kreeften in het water LAATSTE bezorgers, nl w PZC Zaterdag 14 februari 2009 23 nadat de dijk bij het dorp in 1944 voor de bevrijding van Walcheren was kapotgeschoten door de geallieerden, om de Duitsers te verdrijven. foto Lex de Meester De Westbrabantse club telt inmid dels zo'n 75 gehandicapte leden. Ze krijgen snorkel- en duikles, in zwembad of recreatiepias. Daar voor is een tiental vrijwilligers in touw. „Omdat het zo'n succes is, proberen we nu een grotere groep mensen te bereiken", zegt instruc teur Frans Lobbe enthousiast. Maar het blijkt niet zo gemakkelijk gehandicapten voor de duiksport te winnen. „Ze denken vaak zelf nog dat het te moeilijk is. Terwijl het juist heel erg goed blijkt te gaan als ze een handje worden ge holpen. Mensen met een lichame lijke handicap hebben het vaak wat sneller onder de knie dan mensen met een verstandelijke be perking. Maar we zijn er juist voor om ze daarbij te helpen." Een tiental 'Red Lobsters' duikt al regelmatig in buitenwater, waaron der de Oosterschelde bij Scharen- dijke. Sponsors hebben de Red Lobsters geholpen aan een om- kleedwagen, inclusief douchebran card. En dan lonkt nu de Westka- pelse Kreek. Het initiatief kwam van de eigenaar van het Badmotel, zo'n twee, drie jaar geleden. „Die vroeg zich af of het gecombineerd zou kunnen worden met de ver huur van kamers. Maar onze groep is nog zo klein, dat bleek commercieel niet interessant. Als we er bij de Westkapelse Kreek mee beginnen gaat het om zo'n tien, twintig, hooguit dertig dui ken per jaar. Bovendien, het Bad motel is er niet meer. We denken' nu aan iets simpels. Het gaat om gecontroleerd duiken door een kleine beperkte groep. Daarmee blijft de kreek beschermd, terwijl Staatsbosbeheer toch een van zijn doelstellingen kan realiseren: na tuurgebieden een maatschappelij ke functie geven." De Westkapelse Kreek is er vol gens Lobbe bij uitstek voor ge schikt. „Het water is brak. Het is vergelijkbaar met de Oosterschel de. Je hebt er een soortgelijke flora en fauna. En het doorzicht is erg goed. De plek is gemakkelijk be reikbaar. Je hoeft er de gehandicap ten niet over de dijk te tillen. Ze kunnen tot aan het water rijden. Duiken kan daar vrij onopvallend. Niemand heeft er last van." Of flora en fauna er echt zo interes sant is, heeft Lobbe zelf nog niet kunnen vaststellen. „Dat weet ik pas als ik er kan duiken." VLISSINGEN - Een 33-jarige man uit Vlissingen is afgelopen woensdag aangehouden op verdenking van minstens twee tasjesroven. De poli tie snapte hem in de Dr. Staver- manstraat in zijn woonplaats. Onderzocht wordt nog of de man met nog meer berovingen te ma ken heeft. De afgelopen week von den in Vlissingen drie berovingen plaats: in de Scheldestraat, de Brouwenaarstraat en de Badhuist raat. Ook was er nog een poging tot beroving in de Koudenhoek. Alle aangevers kwamen met het zelfde soort signalement: een op vallende jas en nog wat overeen komstige details. Na een zoektocht troffen agenten de man aan in de Dr. Stavermanstraat. Het onderzoek loopt nog. De poli tie moet nog meer getuigen horen, die zich na de berovingen op het bureau hebben gemeld. De laatste restanten van de dames interkollektie qf bel 0800 - 022 27 10 WGGGNGR NieuwsMedia geldig van zat. 14 febr. t/m zat. 21 febr. 2009 Kanaalstraat 12,4388 BM Oost-Souburg. Tel. 0118 462158

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 25