Westkapelse Kreek: KIJK! Duikers met VERKOOP Statenlid GroenLinks wil actie tegen gemeente en waterschap Een gedroomd rock 'n roll huwelijk op vrijdag de dertiende Extra subsidie scoutinggroep venesTR GESTART venestra.nl 22 Zaterdag 14 februari 2009 pzc door Marina Kalle MIDDELBURG - Statenlid Leen Har- pe van GroenLinks heeft de pro vincie gevraagd op te treden tegen de gemeente Middelburg en het waterschap Zeeuwse Eilanden. De reden hiervoor is de vervuilde slib op een terrein bij Kleverskerke die het waterschap daar drie jaar gele den heeft gestort. Met de laag slib werd een oude storplaats voor huisvuil afgedekt om er een weiland van te maken. Het slib bleek echter vol te zitten met troep zoals banden, fietsen en glazen flessen. Dat afval is nog steeds niet helemaal opgeruimd. Harpe wil weten of er intussen sprake is van een milieumisdrijf. Verder wil hij weten of de provin cie het niet eens tijd vindt om aan gifte te doen tegen het waterschap en de gemeente. In juli 2007 heeft het Statenlid het onderwerp ook al onder de aan dacht gebracht. Harpe wilde we ten wat er aan de troep gedaan werd. Het waterschap heeft toen een deel van het afval opgeruimd, maar nu zit de grond nog vol met glasscherven. In augustus van 2007 zette de ge meente juridische stappen tegen zichzelf en het waterschap. Er is toen ook een proces-verbaal opge maakt. Harpe vraagt zich nu ook af wat het openbaar ministerie hier intussen mee heeft gedaan. Danny Vera - met gitaar - en het bruidspaar. foto Lex de Meester door Marina Kalle MIDDELBURG - Vrijdag de dertiende is niet de eerste datum die in je op komt als je je huwelijk plant. Voor Jeanine Naerebout (29) en Harm Bosch (34) uit Middelburg was dit juist de eerste keus. Zij trouwden gistermiddag in het stadhuis in Middelburg. Jeanine volgt hiermee een familie traditie. Haar oma trouwde in 1957 op vrijdag de dertiende en haar moeder deed haar dat kunstje acht tien jaar later na. Die huwelijken hebben standgehouden; reden ge- MIDDELBURG - Meidenscouting- groep De Lutem in Middelburg krijgt van de gemeente een eenma lige extra subsidie van 6.900 euro. De groep heeft het geld nodig voor de aanschaf van een nieuwe motor voor haar sloep. In de commissievergadering deze week pleitten zeven meiden van De Lutem voor de extra subsidie. Hun enige motorsloep ligt al an derhalf jaar op de kant omdat de motor het begeven heeft. De sloep is nodig om in geval van calamitei ten de vletjes snel aan de kant te krijgen. Na hun pleidooi kregen de meiden meteen te horen dat hun wens gehonoreerd wordt. „U krijgt de subsidie", vatte de voorzitter de reacties van de com missieleden samen. noeg dus voor Jeanine om de tradi tie voort te zetten. De ceremonie was very rock 'n roll. Tijdens de plechtigheid speelde de Middel burgse muzikant Danny Very een akoestische versie van het num mer Ring of Fire van Johnny Cash; precies de muziek die te horen was, toen Harm bijna een jaar gele den Jeanine ten huwelijk vroeg tij dens een optreden in poppodium De Piek. Zijn scherpgesneden bak kebaarden, zwart/witte lakschoe nen en de donkerblauwe Cadillac maakten het fifties-feest compleet. GOES kozijnen serres zonwering tel 0113 227766 www.venestra.nl Vereniging de Red Lobsters wil gehandicapten laten duiken in de Westkapelse Kreek. Het dorp vreest dat dit voor zijn natuur het begin van het einde is. door Henk Postma Niets tegen gehandicap ten. Maar in de Westka pelse Kreek wordt niet gedoken. Want die kreek, dat is een oorlogsmonu ment. Daar moet je met je handen van afblijven. Als je rolstoelgebrui kers daar een duikplek geeft, dan kan je anderen straks ook niet meer verbieden om er plezier te maken. Dan verandert de natuur binnen de kortste keren in een re creatiepias. Vrezen ze in Westka- pelle. Het nieuws dat de kreek is opgeno men in het Masterplan Onderwa tersport Zeeland, is er ingeslagen als een bom. Aan de oever, tussen het nieuwe woonzorgcomplex en het nog te bouwen appartemen- tenresort, is een duikplek voorzien voor rolstoelgebruikers. Red Lobsters, een Brabantse vere niging die zich toelegt op de oplei ding en begeleiding van gehandi capte duikers, wil er een steigertje voor aanleggen, met een omkleed- accommodatie en een mobiele til- lift om gehandicapten uit hun rol stoel het water in te hijsen. Staatsbosbeheer vindt het een uit stekend plan. En ook het provincie bestuur is positief De gemeente Veere zag er aanvankelijk evenmin kwaad in, maar is inmiddels ge schrokken van een brief, waarin Ans Dingemanse als 'meedenkend burger' uit Westkapeile waar schuwt dat het dorp zich ernstig zorgen maakt. „Als er in de kreek gedoken mag worden, wat een vorm van recrea tie is, kun je anderen dan nog lan ger weigeren er te zwemmen, roeien, surfen, waterfietsen..?" De dorpsraad vreest van niet. Als het er alleen maar om ging een klein groepje gehandicapten te helpen aan een plek waar ze zo nu en dan eens kunnen duiken, dan zou dat misschien zo'n pro bleem nog niet zijn. Maar Westka peile weet inmiddels wat prece dentwerking is. Langs de Grindweg, de doorgaan de route vanuit Zoutelande, bij de plek waar de Red Lobsters willen duiken, is enkele jaren terug een woonzorgcomplex gebouwd. Prachtig voor de ouderen in het dorp. Maar wel hoger dan oor spronkelijk was toegestaan. De pro jectontwikkelaar die het badmotel daarnaast vervangt door een appar- tementenresort wreef zich in de handen. Hij is daar nu begonnen met de bouw van het resort 'Kreek Duin': drie luxe villa's met daar in vijftig 'luxe appartementen, alle met grote terrassen en balkons op het zuiden'. Maar wel weer drie verdiepingen hoog. „Want wat de één mag, mag de ander ook." En wat als dat re sort straks eenmaal bewoond is? „Dan voorzie ik", zegt Dingeman se, „dat die mensen zich in de kreek willen vermaken." Wethouder Wim van Tatenhove weet het nu zo zeker niet meer. „Dat duikplan", zegt hij, „zit rede lijk goed in elkaar. De provincie is optimistisch. En er zijn mogelijk heden voor subsidie. Op zich is het misschien best de moeite waard. Maar aan de andere kant: het is een kwetsbaar gebied. Als je daar de een iets toestaat, kan je een ander dan nog weigeren als die ook wat wil?" De wethouder heeft zijn ambtena ren gevraagd dat eerst eens goed uit te zoeken. Hij wil ook weten wat ooit allemaal is vastgelegd 'Als je de een iets toestaat, kan je een ander dan nog weigeren als die wat wil?' over het gebruik van de kreek. In hoeverre de plas als oorlogsmonu ment kan worden gezien. En of re creatie dan taboe is. De Westkapelse Kreek is een res tant van het bombardement op de zeedijk in oktober 1944, waarbij het hele dorp werd verwoest. Daar na, schrijft Ans Dingemanse, „is er alles aan gedaan om er een natuur gebied van te maken. Er is een bos geplant, er is een wandelpad rond gelegd, er werden eendjes in gezet en het werd een prachtig viswater, waar de paling goed gedijt." En verder mocht daar nooit iets. „Plannen voor andere initiatieven werden altijd meteen de kop in ge drukt." Het moest en zou natuur gebied blijven. Dat was, zegt ze, al tijd het beleid. Van de voormalige gemeente Westkapeile, Staatsbos beheer, en de tegenwoordige ge meente Veere. En dan heb je ook nog het Vogelei land, een schiereiland in de kreek. „Een broedplaats-is voor bijzonde re vogels en waterdieren, een para dijs voor vogelspotters. Het is be schermd. En dan duiken in de kreek? Wat heeft dat voor conse quenties voor de dieren?" De Westkapelse Kreek is ontstaan door Henk Postma DEURNE - Duiksport blijkt ook voor gehandicapten te zijn wegge legd. Sterker, als die het kunstje eenmaal onder de knie hebben, voelen ze zich als vissen in het wa ter. Nou ja, als vissen? Toch in ie der geval als rode kreeften. Dat is dan ook de naam van de stichting die zich tot doel heeft gesteld 'mensen met een beperking' te le ren duiken. Maar dan in het En gels: Red Lobsters. Sponsoren voor de Scheldekraan vlissingen - Om de nu nog roesti ge kraan op het Scheldeterrein te laten exploiteren na een grondige opknapbeurt, overlegt de gemeen te Vlissingen met sponsoren en in stanties 'die de kraan willen adop teren'. Dat scheelt een hoop geld, aldus een opgetogen wethouder Jacques Suurmond. Voor de restau ratie heeft de gemeente een ton ge reserveerd en bovendien rekent ze nog op Europese subsidies, zodat het symbool van de Schelde straks weer op bestaande rails naast de Timmerfabriek zal verrijzen. Krot aan de Vlissingse Singel staat te koop vlissingen - Het volledige verkrot te huis op de hoek van de Dr Gal- landatstraat met de Singel, in Vlis singen, staat te koop. Nadat de vorige eigenaar weigerde zijn pand in aanzienlijke staat te rug te brengen en een dwangsom van 75.000 euro negeerde, heeft de gemeente Vlissingen er beslag op gelegd en het succesvol geveild. De nieuwe eigenaar probeert het 'herenhuis' nu voor 245.000 euro te verkopen. Volgens makelaars kantoor Aerssens Pateer wil hij er anders zelf iets van maken. Automobilist botst tegen bromscooter veere - Een 45-jarige vrouw uit de gemeente Veere is gewond bij een aanrijding, donderdag om 16.50 uur op de Bosweg in Veere. Een twintigjarige automobilist uit de gemeente Schouwen-Duive- land verloor op de Bosweg de macht over zijn voertuig. Hij reed vervolgens tegen de vrouw, die daar op een bromscooter reed. De vrouw kwam ten val. Daarbij liep zij inwendig borst- en buiklet sel op. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis in Vlissingen gebracht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 24