Straf voor steentjes gooien 1 - •*-' Is® Smi D Gepavoiseerde stal klaar voor feest Nieuwe raadkaart 33 Weekboek van' I een herder 16 Zaterdag 14 februari 2009 PZC 3 Q 5 "i Z Op de nieuwe raadkaart uit de collectie van Hans Lindenbergh een com binatie van kerk en school. Dat was vroeger niet ongebruikelijk en via het bijzonder onderwijs ligt de koppeling er eigenlijk nog. Vraag is: om welke oostelijke plaats gaat het? Nadere bijzonderheden over de afgebeel de situatie en die van nu, zijn welkom. Oplossingen kunnen tot en met uiterlijk donderdag 19 februari worden gestuurd naar: Redactie PZC Buitengebied, postbus 91, 4330 AB Middel burg, fax 0118-434019; e-mail redactie@pzc.nl. Onder de inzenders van een goede oplossing worden drie waardebonnen verdeeld. door Rinus Antonisse e onderwijsinstelling op de raadkaart van vorige week - de voormalige openbare Mulo-school aan de ]an Snellenstraat in Kortge- ne - riep bij menige lezer herinne ringen op. Het gebouw is inmid dels niet meer als school in ge bruik; er zitten nu twee woonhui zen in, weet Denise van Damme uit Kortgene. „Op de school heeft mijn man ge zeten", meldt N. de Looff-Korte- knie uit Kortgene. „Later was het een kleuterschool en daar hebben alle drie de kinderen op gezeten. Nu wonen wij er, met naast ons de familie De Booy." Herman Boot uit Serooskerke (W) noemt meneer Schot (vanwege zijn klei ne postuur Schotje genaamd) als een van de leerkachten. „Hij was zeer streng maar rechtvaardig. Het huis rechts van de Mulo was van Ko Prins, de veldwachter, ook wel genoemd Ko Laerze." Han Engelvaart uit Meliskerke kreeg als kind straf omdat hij steentjes in de later gedempte sloot voor de school gooide. „Ik ben het er nog niet mee eens. Hij kent als schoolhoofd J. M. I. den Hulster, ofwel Den Oêd, omdat hij altijd - zij het niet in de klas - een hoofddeksel droeg. Andere leer krachten waren K. M. Schot en N. L. Brandes..„In mijn tijd werd de school druk bezocht. In 1943 moes ten we zelfs toelatingsexamen doen, omdat het aantal aanmeldin gen te groot was. Na stichting van een christelijke Ulo te Wissenker- ke liep het aantal leerlingen sterk terug." Jan Snellen was begin 20e eeuw burgemeester in Kortgene, meldt D. E. Tollenaar uit Terneuzen. Om precies te zijn van 1918 tot 1925, voegt T. J. Wiskerke-Schippers uit Middelburg eraan toe. De school werd in zijn laatste ambtsjaar in ge bruik genomen. In 1955 kwamen de kleuters van de christelijke kleu terschool er in. De Mulo ging naar een nieuw gebouw, werd in 1968 omgevormd tot mavo en in 1985 opgeheven, bericht Kees Stevense uit Middelburg. P. Blok uit Kam perland zat zelf niet op de school, maar hielp zijn moeder, Kaatje Blok-Verhulst, die er schoonmaak te. Hij had een hekel aan het dwei len van de vloeren. „In het huis links woonde meester De Jong, le raar Frans. Tussen de middag liep ik altijd met hem mee en hij heeft mij liefde voor en extra kennis van de Franse taal bijgebracht. Ik heb er op mijn eindrapport een 9 voor. Dankzij die goede basis heb ik la ter vrij vlot Spaans kunnen leren." Blok is na 45 jaar omzwervingen in Nederland, Duitsland, Mexico en België sinds twee jaar weer te rug op Noord-Beveland. „Ik moest kennelijk eerst vreemde landen be reizen om de schoonheid van mijn geboortestreek te leren waar deren." De waardebonnen gaan naar: C. de Booy, Kortgene, J. E. Schrier, Yerseke en G. van Maldegem, Middelburg. door René Hoonhorst Vlaggetjes geven de stal van de Schaaps kudde Zeeuws-Vlaanderen vrijdag al een feestelijk aanzicht. De zithoek voor koffie- en theedrinkers is gereed en de adoptiecertificaten van tien verschillen de lammetjes liggen op stapels. Natasja Vermeulen zoekt de te adopteren schaapjes altijd zelf uit; het moeten lamme tjes zijn met een paar opvallende kenmerken. Zo kunnen kinderen dit jaar de twee zeldza me zwarte Vlaamse kuddelammeren kiezen, of het beestje met de mooiste wollige staart. En natuurlijk is ook 'vriendje', het lammetje dat bij zijn geboorte zo klein was dat hij met een sonde moest worden gevoed, één van de uitverkorenen. Mensen die een adoptiecertificaat hebben aangeschaft, maken dit jaar kans op een di nerbon van een restaurant uit de streek. Een leuke geste die door de herders in dank is aan vaard. Vooral bij kinderen is het zorgvuldig geplastificeerd getuigschrift in trek. Zo gauw ze een bewijsje in handen hebben, rennen ze naar Natasja om te vragen waar hun favoriete lam is te vinden. „Ik zeg dan in welk hok het dier staat en laat ze vervolgens zelf zoeken. Kinderen vinden het natuurlijk het leukst om hun geadopteerde lammetje zelf te zoe ken." De lammetjesdagen staan nog wat meer dan de vorige keren in het teken van kinderple- zier. „Het is de tiende keer dat de dagen wor den gehouden. Daarom hebben we de huif wagen van de Droogbloemzolder ingehuurd. Echt weer om met die wagen rond te rijden, verwachten we niet. Dus blijft de wagen in de stal staan en kunnen kinderen er zich la ten schminken, kleuren en knutselen." De kaasboer zegde op het laatste moment af In plaats van kaas kopen, kunnen bezoekers nu informatie krijgen over de taken en be- heersgronden van Het Zeeuws Landschap en over zorgboerderij Jodi. Bij Het Zeeuwse Landschap kunnen mensen te weten komen waarom de natuurorganisatie zo blij is dat de schaapskudde over dijken en door natuurge bieden trekt. De verstandelijk gehandicapten die bij Jodi werken, zorgen ook elk jaar voor een aantal flessenlammeren van de Zeeuws- Vlaamse schaapskudde. Die kudde presen teert zichzelf natuurlijk ook in een kraam op haar eigen feestje. Met pakketjes wol en inge vroren lamsbouten. Maar ook met wat boer derijspeelgoed. „Lammetjesdagen zijn voor ie dereen leuk, maar kinderen zijn de hoofdgas ten. En die vinden speelgoed leuk om het le ven in de schapenstal thuis nog eens na te spelen", weet Natasja. De herders Jan en Ser ge Klomp en Natasja staan er vandaag en morgen (telkens tussen 13.00 en 16.00 uur) niet met zijn drieën voor. Een aantal vaste helpers steekt de handen toe. Een buur vrouw, twee bestuursleden van de Stichting Dijk- en Krekenbeheer, hun vrouwen én een leerlinge van het Zwin College (die een 'maat schappelijke stage' voltooit) schenken koffie, reiken adoptiebewijzen uit en gaan al flesvoe- dend met lammetjes op de foto.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 16