mm Belg drinkt vijf keer te veel Op Suzanne rust een zegen SPZC Zaterdag 14 februari 2009 31 BEZOEKTIJDEN ZEELAND Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 Bezoek: dag. 15.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpoldërseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113) 234000 Afd. A/B :14.30-19.30 uur; Afd. E: 15.00-20.00 uur; Afd. F: 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur Afd. H: 11.00-11.30, 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur; Afd. L: 14.00-15.00 en 18.30-20.00 uur; Afd. M: 14.00-20.00 uur; Afd. O: 15.00-20.00 uur; Hartbewa- king: 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur; Afd. P: 14.00-15.00 en 18.30-19.45 uur. ZEEUWS-VLAANDEREN Locatie de Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen, tel. (0115) 688000 Afd. A1A2, B1, B2, C1 dag. 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. Obstetrie en Gynaecologie van 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00uur, woe, weekeinde, feestda gen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 afd.2: 14.30-16.00 /18.30-20.00 uur; afd.4: 09.00-21.00 uur. GOEREE-OVERFLAKKEE Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel.(0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur BERGEN OP ZOOM Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. ROTTERDAM Erasmus MC (Dijkzigt) Parkeren: Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, Hoofdingang: 's-Gravendijkwal 230 tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur; Afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur. BELGIE Alg. Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel.(0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Alg. Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032) 9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem tel.(0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feestdagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag.16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur. TERNEUZEN - Een 32-jarige man uit het Belgische Basecles is donder dagnacht overgebracht naar de Middelburgse gevangenis Toren- tijd. De man was opnieuw achter het stuur betrapt, nadat hij eerder die avond in Terneuzen was ge pakt met bijna vijf keer zoveel alco hol in zijn bloed als toegestaan. WEEKEND Zaterdag 14 en zondag 15 februari Huisartsen Schouwen-Duiveland Huisartsenpost Schouwen-Duiveland Kon. Gustaafweg 2, Zierikzee tel..0900-1585 (ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur. Za, zon- en feestdagen alleen na telefonische afspraak) Tandartsen Schouwen-Duiveland KERK Zondag 15 februari 2009 SCHOUWEN-DUIVELAND Brouwershaven Protestantse Gemeente 10.00 uur past Baas; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 17.00 uur ds de Jong; Bruinisse Hervormde Gemeente 10.00 uur ds v.d. Schee; Gereformeerde Kerk 10.00 uur dhr de Winter; Gereformeerde Gemeente in Nederland 10.00 en 17.00 uur ds Schultink; Burgh Hervormde Gemeente 10.00 uur ds Diepenbroek; Dreischor Protestantse Gemeente 10.00 uur dhr Slabbekoorn; Haamstede Hervormde Gemeente 10.00 uur ds v. IJsseldijk; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Hartel; Christelijke Gerefor meerde Kerk 10.00 en 18.30 uur ds Fah- ner; Gereformeerde Gemeente 10.00 uur ds Harinck, 15.00 uur ds Tuinier; Rooms-Katholieke Kerk 11.00 uur past Verdaasdonk,- Kerkwerve Protestantse Gemeente 10.00 uur ds v. Eek; Christelijke Gerefor meerde Kerk 10.00 en 18.00 uur ds-Polin- der; Nieuwerkerk Protestantse Gemeente 1000 uur ds Smink; Gereformeerde Ge meente 9.30 en 15.30 uur ds Gunst; Ge reformeerde Gemeente in Nederland 9.45 en 15.30 uur leesdienst; Spreekuur 16.30 - 17.00 uur. 'el. 06-53737162. Apotheken Kring-apotheek Zierikzee, Dam 18, 0111 -412906, za. 10.00-12.30 uur. Via dienstsluis (aanbellen nr. 18): za 17.00-18.00 uur, zon- en feestdagen 12.00-12.30 en 17.00-18.00 uur. Verloskundigen Verloskundige Praktijk Lena 24 uur bereikbaar, tel. 06-22255315. Thuiszorg Allévo, Schouwen-Duiveland tel. 0113- 249111. Thuiszorg de Wieken, tel: 0111- 453480. Dierenartsen Weekenddienstartsen Schouwen-Duive land. Voor spoedgevallen bereikbaar via 0111 -412180. Spoedgevallen spreekuur gezelschapsdieren za 13.00-13.30 uur, Grevelingenstraat 17 te Zierikzee. Dierenambulance 24 uur bereikbaar. 0900-7673437. Noordgouwe Hervormde Gemeente dienst te Noordgouwe; Noordwelle Pro testantse Gemeente 11.00 uur ds Goodijk (HA); Oosterland Hervormde Gemeente 10.00 uur ds v.d. Ploeg (HA), 18.00 uur ds Westerneng; Gereformeer de Gemeente 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Ouwerkerk Protestantse Ge meente 10.00 uur dhr Baas; Renesse Pro testantse Gemeente 9.30 uur ds Goodijk (HA); Serooskerke Hervormde Gemeen te 10.00 uur ds Bos, 19.00 uur ds Smink; Scharendijke Protestantse Gemeente 10.00 uur dhr Wouters; Sirjansiand Her vormde Gemeente 10.00 uur (HA) en 18.30 uur ds Kwint; Herst. Herv. (Ooststr. Nieuwerkerk) 10.00 uur kand v.d. Brink, 18.30 uur kand Kater; Zierikzee Gasthuis- kerk (gewone wijk) 9.30 uur dhr Mulder, 18.30 uur ds v. IJsseldijk; Corneliastich- ting 10.30 uur ds Kievit; Thomaskerk PKN 10.00 uur ds v. Voorst, 18.30 uur ds Bijman; Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 18.00 uur ds Vogel; Oud-Gere formeerde Gemeente in Nederland 10.00 en 18.00 uur leesdienst; Leger des Heils 10.00 uur samenkomst; Pinkstergemeen te zo 10.00 uur en wo 20.00 uur samen komst; Evangelisch-Lutherse Gemeente 10.00 uur ds Smink; Rooms-Katholieke Kerk 9.30 uur past Verdaasdonk; Zonne- maire Hervormde Gemeente 10.00 uur past Lemsom. KORTGENE - Op de klok Suzanne in de hervorm de kerk van Kortgene lijkt een zegen te rusten, ook al is die er op slinkse wijze terechtgekomen. Admiraal Cornelis Tromp nam Suzanne in 1674 als oorlogsbuit mee van het eiland Nourmoitier voor het brons, maar het schip dat de klok ver- aan de Franse Atlantische kust en schonk de klok voerde, zonk in het IJsselmeer. Suzanne ont- aan Kortgene. Opnieuw in oorlogstijd, in 1942, kwam zo aan omsmelting en keerde na de oorlog legden de Duitse bezetters beslag op Suzanne ongedeerd in Kortgene terug, foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 155