O (Ilensenlinq.nl Corrie van Zwieten- van Groningen Abraham Dominggus Siahaya Huib Marsilje v Dag lieve opa Lamswaarde DüfiktEfks&m^ Jo Buys Willy van Praet-Tienpond Joseph Theodorus Maria de Vliegere Annie Huigh-Hubregtse Yvonne Brooijmans-Apers Elly Buijze-Deij JM PLAATS VAM KAAPTSM \]q een bijzonder leven is mewoww LTomelia van Zo nneveld-Bakke^ vrijdag 7 februari 2009 op 98-jarige leeftijd over leden. Volgens kaar uitdrukkelijke wens heerf vooraf gaand aan de crematie op 1 "1 februari, een sobere plecktigkeid in besloten kring plaats gevonden. Wij blijven ackter met mooie, herinneringen. Zij bezat het vermogen om ook in moei lijke tij den het leven van de zonnige kant te zien. Alamens de gehele familie, 3.c. van Zonneveld Boulevard Bankert 228 4382.AC Vlissingen Verdrietig delen wij mede dat onze lieve moeder is overleden. Overeenkomstig haar wens hebben wij samen afscheid van haar genomen. Kortgene, Jany van Twist Jaap van Vuure Kom naar mij jullie die vermoeid zijn, dan za.1 ik jullie rust geven (Mattheüs 11:28) Na een leven van eenvoud, hartelijkheid en liefde, is van ons heengegaan mijn lieve zorgzame man, onze vader en trotse opa A Saparoea t Vlissingen 24 april 1928 12 februari 2009 Oost-Souburg: Dien Siahaya-Gunter Middelburg: Octovianus Siahaya Ruben Maaike van Essen Daan, Lotte Vlissingen: Thomas Siahaya en Petra Siahaya-van der Hoeven Noah Oost-Souburg: Valeria Brouwer Dominique Altena 01e 4388 WG Oost-Souburg Ravelijn 4 De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op dinsdag 17 februari om 12.30 uur in het kerk gebouw Open Haven, Oranjeplein in Oost-Souburg. Voorafgaand aan de dienst is er van 12.00 tot 12.30 uur gelegenheid tot afscheid hemen in De Ark gelegen achter voornoemd kerkgebouw. De teraardebestelling zal om 14.00 uur plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de President Rooseveltlaan in Vlissingen. Na afloop van de begrafenis bent u van harte welkom voor een informeel samenzijn in De Ark. Lieve Opa, Bedankt voor alle liefde, warmte en alles watje voor ons betekend hebt. Ruben en Valeria "Een mens van weinig woorden, we zullen je werkzame handen missen" Hier eindigt een waardevol leven. A 26 september 1925 Terneuzen 112 februari 2009 Een ruisende zee een intense rust ik drijf weg op het tij ik heb losgelaten. Verdrietig en overdonderd zijn we door het plotselinge overlijden van mijn lieve man, papa, schoonvader en trotse opa. TerneuzenTiny Marsilje-Hage Maarssen Ger-Jan en Madeleine Florens Oranjestraat 18 4532 BS Terneuzen De crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag 18 februari om 13.00 uur in het crematorium te Terneuzen, Bellamystraat 28c. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het crematorium. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. Daphne Kristel Martijn Leoni Jasper Alexander Lucas Rinke Laura Een handdruk zo warm, even een arm om je heen, Zoveel liefde en steun ons gegeven. Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij, Was ons een troost in deze moeilijke tijd. 't Geeft ons moed om verder te leven. De vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man en vader hebben ons diep ontroerd. Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat hij bij zo velen geliefd was. Wij willen hiervoor iedereen hartelijk bedanken. Miep Buys-Verbruggen Ankie en Roy Koewacht, februari 2009 Voor alle blijken van medeleven in de vorm van een kaartje, een telefoontje, sms-je of mailtje, die wij van u mochten ontvangen, alsmede voor de grote belang stelling na het overlijden van onze moeder, schoon moeder en oma willen wij u oprecht bedanken. John en Leny Klein Kimberly en Joël Angela en Don Addy en Lion van Luijk Björn Brian Vlissingen, februari 2009 DANKBETUIGING Joop A St. Jansteen, 30 november 1950 t Terneuzen, 1 januari 2009 Hierbij willen wij iedereen die ons tijdens deze moeilijke periode heeft gesteund welgemeend bedanken. Namens ons en het Kankerfonds willen wij ook iedereen bedanken voor de gulle giften die na de mis in de collectebussen van het Kankerfonds zijn gedaan. Hopelijk komen ze mede hierdoor een stap verder in het bestrijden van deze ziekte. Anne-Marie de Vliegere-Bruneau Jurriaan de Vliegere Sebastiaan de Vliegere St. Jansteen, februari 2009 De vele blijken van medeleven tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn lieve wouw, onze moeder, schoonmoeder, oma en dochter hebben ons steun en troost gegeven. Wij willen u hiervoor dan ook hartelijk danken. Het heeft ons goed gedaan. Familie Huigh-Hubregtse Schoondijke, februari 2009 Uw blijken van medeleven en belangstelling na het overlijden, alsmede uw aanwezigheid bij de begrafenis van ma en oma hebben wij zeer gewaardeerd. Wij danken u hiervoor hartelijk. Kinderen en kleinkinderen Terhole, februari 2009 Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. Arie Buijze kinderen kleinkinderen Hoek, februari 2009 Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en oma-oma Amelia de Boevere - de Baerdemaeker De vele vaak zeer persoonlijke uitingen van betrokkenheid hebben ons diep geroerd err getroost. Het heeft ons ons daarbij enorm gesteund te merken wat een bijzonder persoon Melie, niet alleen voor ons, maar ook voor vele anderen, is geweest. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen IJzendijke, februari 2009

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 152