Wij kunnen tenminste sporten Extra sport op Ostrea in Goes B INTER BORG Afslag A58 jaar dicht voor aansluiting N57 SPZC Zaterdag 14 februari 2009 25 mr t Elise Kik uit Bruinisse maakt aan de klimwand op school reclame voor haar beweeghalfuurtje. MEUBELMAKERIJ KEUKENS OP MAAT Klarinetweg 14 Tel 0118-650004 Middelburg www.inter-borg.nl Industrieterrein Mortiere XU. foto Ineke Koenen Scholiere Elise Kik houdt sportbijeenkomst voor goed doel. door Martijn de Koning zierikzee - T\vee op de drie docen ten en scholieren van middelbare school Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee sport te weinig, ontdek te Elise Kik tijdens haar eindexa- menonderzoek. Om haar leraren en medeleerlin gen te motiveren én om een goed doel te steunen, houdt ze woensda gochtend een 'beweeghalfuurtje' bij haar school. Het initiatief van de iS-jarige Bru- se komt voort uit haar profielwerk stuk, dat iedere eindexamenkandi daat moet maken. „Sommigen ma ken een ondernemingsplan, ande ren een film. Mij leek het wel leuk om dit onderzoek te starten", geeft ze aan. Elise, zelf fanatiek sporter, zette enquêtes uit en kwam tot de conclusie dat het aan tal beweegmomenten van de men sen op haar school niet erg hoog ligt. Verrassend vindt ze dat niet. „De algemeen geaccepteerde norm Foto's huurders sieren auto's van Zeeuwiand zierikzee - Woningbouwvereni ging Zeeuwiand heeft acht nieuwe bedrijfswagens aangeschaft. Op de wagens staan foto's van huurders en bewoners van Schouwen-Dui- veland. Het project is tot stand ge komen in samenwerking met het project Wereldvrouwen van het Welzijnshuis. De auto's worden ge bruikt door de kern- en klantcoör dinatoren en zijn geleverd door de Zierikzeese garage Nobélpoort. is een half uur beweging per dag voor volwassenen en een uur voor jongeren." En dat is wel erg veel, merkt ze op. „De meeste mensen geven aan dat het ze aan tijd ont breekt. Je moet eigenlijk op de fiets naar school om aan dat uur te komen." De bereidheid is er wél, merkte ze aan de antwoorden. „Veel mensen geven aan dat ze best vaker willen sporten." Het bracht haar op het idee om een concreet doel aan haar werkstuk te koppelen. „Ik be- 'Sommige leerlingen zijn alleen al blij dat ze een uurtje geen les hebben' dacht dat een fitnessruimte in de school een goed idee zou zijn. Dat maakt de drempel om te sporten een stuk lager, je hoeft niet eerst naar huis. Dan komt het er vaak niet van." Elise ging speciaal naar Zwijn- drecht, om een school te bezoeken met zo'n eigen fitnessruimte. „Dat loopt hartstikke goed." Supermarkt geeft boodschappen weg BURCH-HAAMSTEDE - Supermarkt Albert Heijn in Burgh-Haamstede viert het vijftienjarig bestaan van de winkel met vaste klanten. Tot aan de zomer worden drie ge vulde boodschappenkarren ver loot. De eerste gelukkige is Jannie Ver steeg uit Burgh-Haamstede. Daarnaast wordt ter gelegenheid van het jubileum dagelijks een taart verloot onder de klanten. Misschien komt het er in Zierik zee ooit van, hoopt Elise. „Maar dan ben ik hier al lang weg." Na zo veel werk wilde ze niet 'alleen maar een mapje inleveren'. „Daar om dacht ik aan een sportactivi teit." En als ze dan toch bezig was: ze koppelde het initiatief maar meteen aan een goed doel. „Ik dacht: wij hebben de keuze om wel of niet te sporten. Er zijn ook kinderen die helemaal niet kun nen sporten en spelen. Daarom heb ik als goed doel Right to Play gekozen." Een aantal sponsors hielp haar op weg, met geld of andere steun. Zo geven medewerkers van trainings centrum Sportworxs de les van woensdag. Ook kreeg Elise hulp van school. „Die heeft alle ouders een brief gestuurd en een envelop pe waar ze geld in kunnen doen." Van Elise werd wel verwacht dat ze al die papieren zelf vouwde en in elkaar stak. „Dat was flink wat werk. Het ging om meer dan dui zend brieven. Ik heb m'n vriendin nen maar ingeschakeld." Door al dat werk gaat ze flink heen over de tachtig uur die eigen- Restaurant verloot een reisje naar de zon zierikzee - Restaurant De Proeve- rij aan het Kraanplein in Zierikzee heeft in maart de actie 'Met de Proeverij naar de Zon'. Bij beste ding van 50 euro ontvangt de klant een kaart. Op april (geen grap) trekt de notaris de winnen de kaarten uit de Zonneton. Hoofdprijs is een reischeque van ïooo euro, tweede prijs is een di ner voor vier personen, derde prijs is een etentje voor twee. lijk voor de opdracht staat. „Maar dat geeft niks. Ik vind het hartstik ke leuk." Elise verwacht flinke deelname. „Veel mensen zijn echt enthou siast. En sommige leerlingen zijn alleen al blij dat ze dat uurtje niet in de les hoeven te zitten." Eén wens heeft ze nog wel. „Ik wil de bijeenkomst houden op het voorplein van de school. De gym zaal is te klein. Dus laat het alsje blieft niet regenen." Right to Play Het beweeghalfuurtje van Elise Kik begint woensdag om 10.15 uur op het voorplein van Pon tes Pieter Zeeman, ledereen is welkom. Er wordt een collecte gehou den voor Right to Play. Die or ganisatie zorgt voor speelvoor- zieningen voor onder meer vluchtelingen, voormalig kind soldaten en aidswezen. Oud-schaatser Johann Olav Koss s een bekende ambassa deur van Right to Play. CR Maritime uit Zierikzee is verhuisd zierikzee - Global Response Mari time bv uit Zierikzee is verhuisd naar de Grachtweg. GR Maritime heeft kantoorruimte gehuurd bij makelaarskantoor Bijdevaate. Het bedrijf van Paul Glerum en Klaas Reinigert maakt momenteel een grote groei door. De eigenaren heb ben een opdracht binnengesleept om de restanten van het schip Na- poli te bergen. Het wrak ligt voor de Engelse kust. Komend schooljaar ook extra uren voor leerlingen havo en vwo. goes - Het Ostrea Lyceum in Goes breidt de sportklassen uit. Met in gang van het nieuwe schooljaar kunnen ook havo- en vwo-leerlin- gen kiezen voor extra sporturen per week. Voor leerlingen van de eerste twee klassen van de vmbo-afdelingen bestaat de sportklas al langer. Met name leerlingen die later iets. met sport willen doen, kiezen ervoor. In het derde jaar stromen zij door naar de opleiding Sport, Dienstver lening en Veiligheid, die weer aan sluit op het Cios. Zowel de sport klas als de SDV is erg populair bij vmbo-leerlingen. „We hebben daarom gezegd: eigenlijk moet het voor al onze leerlingen die dat wil len, mogelijk zijn om meer te spor ten", zegt rector los Brand. Het is de bedoeling dat havo- en vwo-leerlingen met ingang van september twee uur per week extra kunnen sporten, naast de normale uren gym en bovenop hun gewone lesrooster. Ze doen 'bijzondere' sporten als mountain- biken, kanoën en skeeleren. Het aantal deelnemers per schooljaar is aan een maximum van twintig a dertig gebonden. Zij moeten iets meer lesgeld betalen. nieuw- en sint joosland - Vanaf maandag verandert de verkeerssi tuatie op de A58 bij Nieuw- en Sint Joosland sterk. Om de aansluiting van de nieuwe N57 op de A58 te kunnen maken, wordt de oprit richting Goes en de afrit Nieuw- en Sint Joosland Ar- nestein vanuit Vlissingen afgeslo ten. Op 1 maart gaat ook de Nieuw- landseweg onder de A58 dicht. Om Nieuw- en Sint Joosland be reikbaar te houden wordt een pa rallelweg (Weizichtweg) langs de A58 aangelegd. Bij het dorp zijn de werkzaamhe den voor het knooppunt in volle gang. Tussen de molen en de A58 zijn waterlopen gewijzigd, waterke ringen verlegd en zandlichamen neergelegd. Dit is allemaal nodig om de nieuwe (snel)weg N57 van Middelburg richting Gapinge en Veersedam aan te laten sluiten op de A58. De opening van de N57 op Walcheren staat gepland voor eind 2010. Het werk aan de op- en afrit ten bij Nieuw- en Sint Joosland duurt een jaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 149