vergt doorzettingsvermogen KIJK! Vakkanjer techniek VERKOOP GESTART Ouwerkerkse school 't Stoofje zet zich in voor Sri Lanka venes.tra.nl PZC bezorgers.nl s PZC Zaterdag 14 februari 2009 23 Dominee Kwint praat over doop en overdoop SIRJANSLAND - Dominee R. Kwint, predikant in Sirjansland, geeft woensdag een lezing over doop en overdoop. Dat doet hij op uitnodi ging van het Reformatorisch Con tact Schouwen-Duiveland, dat dit winterseizoen een serie lezingen verzorgd. Na de inleiding van Kwint is er de mogelijkheid met hem in discussie te gaan. De lezing wordt gegeven in de zaal van de hervormde kerk in Sirjans land. De avond begint om 19.45 uur. Vrouw veroordeeld voor stelen benzine MIDDELBURG - Politierechter J. van de Boom heeft gisteren in Middel burg een 45-jarige vrouw uit Scho- re bij verstek veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken. In de maanden juni en juli van vorig jaar tankte de vrouw zonder te" betalen drie keer bij een pompstation. Daar naast werd de vrouw veroordeeld omdat een 'P' op haar kenteken plaat met zwart tape was veran derd in een 'R'. Volgens de vrouw was dat door kwajongens gedaan. De officier van justitie hield het er op dat de vrouw het zelf had ge daan om controles te omzeilen. Verdachte Vlissingse tasjesroof opgepakt VLISSINGEN - Een 33-jarige man uit Vlissingen is afgelopen woensdag aangehouden op verdenking van minstens twee tasjesroven. De poli tie snapte hem in de Dr. Staver- manstraat in zijn woonplaats, en onderzoekt nog of de man met nog meer berovingen te maken heeft. De afgelopen week vonden in Vlissingen drie berovingen plaats. Ook was er nog een poging tot beroving in de Koudenhoek. Al le aangevers kwamen met hetzelf de soort signalement: een opval lende jas en nog wat overeenkom stige details. Na een zoektocht trof fen agenten de man aan in de Dr. Stavermanstraat. door Marijke Vael OUWERKERK - Ze weten precies waar Sri Lanka ligt op de wereld bol. Maar daar blijft het niet-bij. De leerlingen van openbare basis school 't Stoofje weten ook wat mensen in dat Aziatische land eten, waarom ze boeddhistisch zijn en wat de kinderen leren na uren te hebben gelopen om hun school te bereiken. De Ouwerkerkse school staat bijna twee weken in het teken van Sri Lanka. Het betreft een jaarproject waarbij alle groepen aan één the ma werken. „Het is de bedoeling dat de kinderen over de grenzen le ren kijken en zich ervan bewust worden dat het elders op de we reld anders is dan hier", vertelt schooldirecteur Hans Schreurs. De keuze voor Sri Lanka kwam voort uit contact met het echtpaar Bevel ander uit Zierikzee, dat zich met adoptiedochter Kumari door mid del van een stichting inzet voor 9ri Lanka. „De stichting Kumari helpt Sri Lanka steunt onder andere zwangere meisjes, voedselprojec- ten en onderwijs. Daar dragen wij graag een steentje aan bij", zegt Schreurs. De school doet dat door donderdag 19 februari geld in te za melen via een sponsorloop en de verkoop van zelfgemaakte artike len die betrekking hebben op Sri Lanka. De sponsorloop begint om 18.30 uur. Daarna is tussen 19.00 en 21.00 uur een tentoonstelling te zien in de school. De opbrengst gaat, via stichting Kumari, naar de bouw van een school in Sri Lanka. venESTR GOES kozijnen serres zonwering 17766 v/iv.v.venestra.nl GOES - De winnaars van de tech niekwedstrijd junior Vakkanjer Zuid-West-Nederland, donderdag op het Goese Lyceum, zijn: Martin Hoogerland en Jelle Klap van het Calvijn College, Dennis Brands Sondervinck uit Veldhoven, Bas Visser van het Pontes Goes en Ro wan Kuysters van Pontes Zierik zee. Op het Goese Lyceum streden don derdag een kleine zestig techniek kanjers om een plekje in de natio nale Junior Vakkanjerwedstrijd. In totaal deden zeshonderd leerlin gen uit 3 en 4 vmbo uit Zuid-West-Nederland mee aan de techniekwedstrijd. De wedstrijd is bedoeld om jongeren enthousiast te maken voor techniek. In de categoriëen cad-tekenen (driedimensionaal, lassen, metaal techniek, elektrotechniek en me- taalektro moesten de kandidaten hun techniekkunsten laten zien. Dat gebeurde bij de Stoomtrein Goes-Borsele. Boven: Coby Kalis (I) en Willemien Lemkens op het weitje dat als ontmoetingsplek moet worden ingericht. Onder: Schoolkinderen brengen een bloemen- groet vooruitlopend op 'Ellemeet Village Fleur'. foto Dirk-Jan Gjeltema 0800 - 022 27 10 WGGGNGR NieuwsMedia

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 147