PZCI21 Renesse dreigt ijsbaan te verliezen 29 22 en 23 Sleuteltje Teams Roparun trainen gezamenlijk Rotterdam wil kwart van de Zeeuwse havens Inwoners Ellemeet wilen saaie imago van dorp oppoetsen Zaterdag 14 februari 2009 Tip? schouwen-duiveland@pzc.nl Stichting Moermond heeft erfpacht van terrein stopgezet. door Melita Lanting RENESSE - De ijsvereniging Renesse zit volgend jaar zonder ijsbaan. Op 31 december loopt de erfpachtover eenkomst met stichting Moer mond af en zicht op een nieuwe baan is er nog niet. Het enige alternatief voor de inwo ners is dan de Vroonpias. Maar om dat deze plas vrij diep is, is er heel wat vorst nodig voor er geschaatst kan worden. „We zijn er mee be zig", zegt Marcel Verberk van de ijsvereniging Renesse. „We zouden binnenkort een afspraak hebben met wethouder Ad Verseput. Het liefst zouden we natuurlijk blijven zitten waar we zitten." De ijsbaan ligt nu aan de Loane, naast het voetbalveld. Dit gebied wordt echter opnieuw ingericht en dan is er geen plaats meer voor de ijsbaan. „Het is weer erg actu eel", zegt wethouder Ad Verseput. „Zeker na de afgelopen vorstperio de." Hij heeft onlangs nog gespro ken met vertegenwoordigers van stichting Moermond om te kijken of er nog mogelijkheden zijn om de baan langer open te houden. „Maar die zijn er niet", constateert Verseput. Hij denkt dat het zoeken naar een andere locatie het enige alternatief is. „Ja, we zouden kunnen kijken of we een parkeerplaats onder wa ter kunnen zetten. Aan de Schol- PW De erfpachtovereenkomst met de ijsbaan Renesse is stopgezet. De ijsvereniging moet nu op zoek naar een nieuwe locatie elders in het dorp. derlaan is weieens gedacht, maar waar moet je dan de auto's neer zetten. Het transferium is mis schien ook een mogelijkheid maar daar staan wel veel boompjes. Ik weet niet of het daar kan." Het bestuur van de ijsvereniging heeft ook aan het transferium ge dacht. „Maar tijdens de kerstboom verbranding heeft de brandweer gekeken en die zegt dat het onmo gelijk is om daar een ijsbaan te ma ken. Het zal niet gemakkelijk wor den. We hebben in Renesse ook niet overal zoet water in de slo ten." Verseput hoopt dat vanuit de in woners van Renesse een alterna tief wordt aangereikt. „Misschien dat er een suggestie kan komen vanuit de bevolking. Wij kunnen in ieder geval niet een ijsbaan neerleggen van enkele tonnen." De zoektocht naar een nieuwe ijs baan komt overigens niet van de ene op de andere dag. De erfpacht overeenkomst is volgens Verseput al in 2004 opgezegd door stichting Moermond. „Dat heeft mijn voor ganger toen al doorgegeven aan de ijsvereniging." CVA-patiënten bijeen in Ter Valcke Goes GOES - Mensen die een beroerte hebben gehad, kunnen vandaag in zorgcentrum Ter Valcke aan de Louise Colignylaan in Goes-Oost ervaringen uitwisselen tijdens het CVA-trefpunt. De Zeeuwse afde ling van patiëntenvereniging Sa men Verder en Ter Valcke tekenen voor de organisatie. Het CVA-tref- punt begint om 14.30 uur. Zowel patiënten als familieleden zijn wel kom. Man rijdt op wegwijzer rotonde bij Kruiningen KRUININGEN - Een Bredanaar (30) is donderdag tegen middernacht met zijn auto op een wegwijzer bij de nieuwe rotonde in de Zanddijk bij Kruiningen gereden. Hij raakte bekneld en liep ernstig beenletsel op. De man was behoorlijk agres sief tegen hulpverleners. Hij ver keerde volgens de politie onder in vloed van een 'stof. Van de stof zijn tests afgenomen. Die moeten nog worden onderzocht. Dronken Belg lapt rijverbod aan zijn laars TERNEUZEN - Een 32-jarige man uit het Belgische Basecles is in de nacht van donderdag op vrijdag overgebracht naar de Middelburg se gevangenis Torentijd. De Belg lapte een rijverbod aan zijn laars. Uit de blaastest bleek dat hij bijna vijf maal zoveel had gedronken als toegestaan. Daarna stapte de man echter weer in de auto waarna hij door de politie werd opgepakt en werd overgebracht naar Torentijd. ZEEUWSE Het is redderen voor die man in Hulst. Z'n vrouw werkt elders en kan daardoor niet iedere dag thuis zijn. En dat wreekt zich. Eerlijk ge zegd leeft hij een ontaard leven; chaos compleet. Neem nu die ge beurtenis, eerder deze week. Hoe hij ook zocht, hij kon het sleuteltje van de brievenbus nergens meer vinden. Het hele huis afgezocht, al Tip? redactie@pzc.nlTip? redactie@pzc.nl z'n gangen nagegaan, een minuti euze speurtocht... geen sleuteltje. Tot hij één van die zeldzame helde re ogenblikken kreeg, z'n gangen van de afgelopen dagen na ging en met z'n kale hoofd vervaarlijk diep in de blauwe papierbak dook. Jawel, hebbes! Z'n dochter moest hem uit de bak bevrijden. Die is nogal diep. imc stcml BRUINISSE - Om elkaar te leren kennen en om het lopen bij nacht te leren, hebben de twee eilandelijke Roparunteams gisteravond geza menlijk getraind. Er werd begonnen bij de mu ziektent in Bruinisse. Een groep van Schou- wen-Duivelandrunners (oranje) en een groep van het Bru's Running Team (blauw) legde de ongeveer 35 kilometer lange route linksom af, twee andere groepen deden dat rechtsom. Rond 23.00 uur werd gefinisht bij café 't Veer huis. „Geen luxe deze training, want je moet in het üSMMWRi donker kunnen kaartlezen en zelf ook goed verlicht zijn," zei renner Foeke Roukema. De Roparun start op 30 mei in Parijs en finisht 1 juni in Rotterdam. foto Ineke Koenen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 145