Nieuwsfoto waarheidsgetrouw 'Stress van de drukte van stad' PMD VMTOGZl 'Reacties jacht op herten verre van beschaafd' 9 Lees ook het weblog van Edith Ramakers www.pzc.nl/blogs PZC Zaterdag 14 februari 2009 13 COR De lezersredacteur is bereikbaar per post op het adres van de Centrale Redactie van de PZC, ParkVeldzigt35, Postbus 91 4330 AB Middelburg. Telefoon: 0118-434005 E-mail: Lezersredacteur@pzc.nl Het forum waarop lezers zich kunnen uiten over actuele zaken is bereikbaar via internet; www.pzc.nl Hem maak je niet meer gek. Hij is 73 jaar, woont grofweg tussen Serooskerke en Middelburg op het Walcherse platteland, is gelukkig getrouwd, heeft een paar geiten, paarden, kippen, een lap grond en een satellietschotel. „Ik heb alles om me heen wat ik nodig heb om zielsgelukkig te zijn." De moderne mens moet kiezen uit steeds meer producten, stond deze week in de krant. Niet alleen tussen de soorten pindakaas, was middelen, mobiele telefoons, lap tops, dvd-recorders maar ook voor stroom, gas, internetproviders en kabelexploitanten. Er ontstaat stie kem keuzestress ofkeuzemoeheid. Inderdaad de modérne mens zal vatbaar zijn voor die vormen van geestelijke gesteldheid. Die neemt rond etenstijd de telefoon niet meer op, omdat hij gek wordt van verkooppraatjes en niet altijd stil wil staan bij de vergelijkende toets van de producten. Maar deze mens, de Walchenaar, laat zichzelf niet tot keuzes verlei den en beantwoordt gewoon dat hij tevreden is met wat hij heeft. Hij noemt zichzelf een keuterboer tje en maakt van zijn hart geen moordkuil als hij deze week naar de krant belt. De zwarte lettertjes op de oranje ondergrond van de advertentie van de Staatsloterij kan hij niet meer lezen. Daar heb ben zeker veel meer ouderen last van. De krant kan daar niets aan doen.. Hij krijgt het telefoonnummer van de Staatsloterij en zal zijn klacht deponeren waar die hoort Hij praat verder over de moderne mens. „Die maakt maar weinig van zijn leven", vindt hij. „Die wordt geleefd, doet allerlei dingen omdat dat van hem wordt ver wacht. Waarom gaat anders ieder een toch altijd maar naar de grote stad? Dat is toch niet leuk. Dan zeggen ze 's avonds als ze thuisko men dat ze toch zo moe zijn van het winkelen. Mevrouw, hou u vast, ik ben de laatste tien jaar drie keer naar Middelburg geweest." En eerlijk gezegd, zegt hij, was dat drie keer te veel. „Van de drukte van de stad krijg ik stress." ZaFLAHP 2l£KeHHM I2C7H Fotograaf was toevallig op het juiste moment op de juiste plek. Of ik die nieuwsfoto gema nipuleerd heb? Nee, dat doe ik niet." Fotograaf Lex de Meester uit Vlis- singen reageert verbolgen en kijkt alsof hij wil zeggen: hoe durf je die vraag aan mij te stellen. Het gaat over de foto van de opdringe rige kraai die het op een frikandel- broodje van een Middelburgse jon gen had gemunt. „Soms heb je ge woon mazzel als fotograaf. Ik moest voor de krant naar de Veer- se Poort in Middelburg toen ik on derweg die kraai zag." Niet één keer drukte hij af, maar wel tien keer. „Daar is geen haartje manipulatie bij. Eerlijk gezegd weet ik niet eens hoe dat moet. Ik ben puur geïnteresseerd in fotogra fie." Voor de nieuwsfoto staat hij net als een journalist stil bij de vra gen wie, wat, waar en waarom. „Ik let op emotie, spanning en techni sche mogelijkheden. Maar ik ga er niets bij verzinnen." Hij bewerkt zijn digitale nieuwsfo to's, zoals hij dat in het analoge tijdperk deed. „Ik drukte vroeger in de doka foto's door als ik meer contrast wilde zien, gebruikte een hardere gradatie papier om meer power aan een foto te geven en ik corrigeerde soms de kleuren." Dat kan nu met fotoprogramma's. Nieuwsfoto's moeten zo min mo gelijk bewerkt worden, manipule ren is uitgesloten. De gebeurtenis moet waarheidsgetrouw worden weergegeven, omdat lezers ervan op aan moeten kunnen dat het beeld niet liegt. De laatste tijd is de discussie over de gemanipuleerde foto weer hoog opgelaaid. Onlangs stuurde de Volkskrant fotograaf lans de laan uit, omdat hij een foto heeft gemanipuleerd. Hij voegde bij een groep herten een 'gephotoshopte' kloon van een hert toe. De foto graaf vond vermoedelijk dat daar door het beeld evenwichtiger werd. Het ministerie van Defensie is in de problemen gekomen door een 'Ik doe niet anders dan vroeger in de doka toen ik foto's doordrukte' gemanipuleerde foto uit Uruzgan van defensiefotograaf Sjoerd Hick man. Op de plaat staan vier infan teristen die in snelle vaart voorbij rijden in hun terreinwagen. Het was een gemanipuleerde foto. De stangen aan de voorkant, waarmee de terreinwagen werd vooruitge- trökken, waren weggepoetst. De terreinwagen had autopech. Extra pijnlijk was dat het beeld be kroond werd met de derde plaats bij de Zilveren Camera in de cate gorie documentairefotografie 2008 van de buitenlandse foto. Deze fotograaf werd niet ontsla gen. Opdrachtgever defensie had niet om een nieuwsfoto gevraagd en omdat de nieuwswaarde te ver waarlozen was, maakte de foto graaf zijn foto ietsje mooier. Manipulatie is niet iets van deze tijd. Bij de krant heerste lang het idee dat op elke foto van een voet balwedstrijd een bal te zien moest zijn. Het verhaal gaat dat een foto graaf in de doka zag dat zijn foto niet aan die eis voldeed. Hij plakte een bal in de foto. De volgende dag zag hij tot zijn schrik dat hij niet goed had gekeken: er waren twee ballen in het spel. De foto is niet meer in het archief te vinden. POSTVAK Voor- en tegenstanders en neutrale mensen van de jacht op dam herten laten zich horen. Het is onmogelijk om alle brieven te plaat sen. Vandaar een samenvatting: Kim Driedijk-Brouwer stipt aan dat de reacties op internet verre van beschaafd zijn. „Omdat daar ano niem gereageerd wordt", zegt ze. lagers, dierenvrienden en nu ook brievenschrijvers voor de rubriek Lezers Schrijven hebben angst om met open vizier te strijden. Dat geeft aan dat de strijd door veel emoties wordt bepaald. Cor Koster uit Bruinisse wijst naar de krant. „Pure propaganda om het bericht nu naar buiten te brengen over de sterke stijging van ongevallen met damherten." Hij heeft niet veel op met het mensDOM en roemt het dierenRIJK. Maud Minneboo uit Oostkapelle vindt dat dierenliefde soms kan doorslaan. „Ik ben een dierenvriend pur sang, maar nog even en we lopen met spandoeken Stop de Kleiduivenmoord." Getwist wordt er ook over het aantal damherten in de Kop van Schouwen. De rechtbank en de krant houden vast aan de voorjaarstelling van 786 plus een verwachte aangroei van 35 procent is een populatie van duizend. Michael Oosten schrijft: „Zelfs diverse jagers hebben nu al bij ons gemeld dat die cijfers vervalst zijn." Het zijn er volgens hem minder. Henny Sterk en Elise Geradts zijn het met hem eens.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 13