Zomer Bonus Weken! Arke.nl Volop voordeel tijdens de Op Suzanne rust een zegen BPZC Zaterdag 14 februari 2009 31 BEZOEKTIJDEN ZEELAND Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 Bezoek: dag. 15.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit O/A dag. 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheideziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113) 234000 Afd. A/B :14.30-19.30 uur; Afd. E: 15.00-20.00 uur; Afd. F: 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur Afd. H: 11.00-11.30, 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur; Afd. L: 14.00-15.00 en 18.30-20.00 uur; Afd. M: 14.00-20.00 uur; Afd. O: 15.00-20.00 uur; Hartbewa- king: 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur; Afd. P: 14.00-15.00 en 18.30-19.45 uur. ZEEUWS-VLAANDEREN Locatie de Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen, tel. (0115) 688000 Afd. A1, A2, B1, B2, C1 dag. 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. Obstetrie en Gynaecologie van 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00uur, woe, weekeinde, feestda gen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 afd.2: 14.30-16.00 /18.30-20.00 uur; afd.4: 09.00-21.00 uur. GOEREE-OVERFLAKKEE Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur BERGEN OP ZOOM Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel.(0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. ROTTERDAM Erasmus MC (Dijkzigt) Parkeren: Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, Hoofdingang: 's-Gravendijkwal 230 tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur ezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur; fd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 8.00-20.00 uur oor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 n 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur. BELGIE Alg. Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032) 50 452111 dag: 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Alg. Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032) 9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem tel.(0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feestdagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag.16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur. WEEKEND KORTGENE - Op de klok Suzanne in de hervormde kerk van Kortgene lijkt een zegen te rusten, ook al is die er op slinkse wijze terechtgekomen. Admi raal Cornelis Tromp nam Suzanne in 1674 als oorlogsbuit mee van het ei land Nourmoitier aan de Franse Atlantische kust en schonk de klok aan Kortgene. Opnieuw in oorlogstijd, in 1942, legden de Duitse bezetters be slag op Suzanne voor het brons, maar het schip dat de klok vervoerde, zonk in het IJsselmeer. Suzanne ontkwam zo aan omsmelting en keerde na de oorlog ongedeerd in Kortgene terug. foto Willem Mieras Zaterdag 14 en zondag 15 februari Huisartsen Huisartsenpost De Bevelanden 's Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tij dens feestdagen, alleen na telef. afspraak) Patiënten huisartsenpraktijk de Pijlers v. Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-272000 Spreekuur zat. en zon. 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Tholen/St. Phiiipsland Van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur: Huisartsenpraktijk Bergen op Zoom, Para- selsuslaan 2, tel. 0164 273855. Tandartsen Noord- en Zuid-Beveland Tandarts Rodenburg, Grote Kade 30, Goes, tel. 06-22347209.Spreekuur 10.00-11.00 uur. Tholen en Bergen op Zoom (leden NMT): tel. contact opnemen met eigen tandarts. Verloskundigen Verloskundige Maatschap Goes, tel. 0113 224099. bgg 0665071858. vrij. 19.30-zon. 19.30 uur:M. Stroo. Verloskundigenpraktijk Gemeente Borse- le (24-uur bereikbaar) 06-53156391. D. Hoogendijk. Verloskundigen Reimerswaal M. Lindenbergh en A. de Putter, tel. 0113-503842 bgg 06-65071049. Apotheken Avond- en weekenddiensten worden ver zorgd door De Zeeuwse Apotheek, Sta tionspark 35, tel. (0113) 270620. Thuiszorg Allévo: tel. 0113- 249111. Stichting Thuiszorg Nederland: tel. 0113- 229003. Thuiszorg Terweel Zorgstroom: tel. 0113-273636 RST Zorgverleners: tel. 0342-405454 Dierenartsen Beveland Dierenartsenpraktijk Mosselman, Ver boom en BoenA. C. Mosselman, tel. (0113) 381233 of (0113) 228866. Dierenartsenpraktijk Karelse, van Dijk, Stokman, van Anrooy:M.C.-van Anrooij, Hoofdstraat 22, Kortgene, (0113)302145 en M.P.C. Karelse, 's-H.H. Kinderendijk 118, Goes, tel (0113) 220656. Praktijk voor gezelschapsdieren, L. Huis- kes-Cornelisse en M. Berrevoets, Molen laan 24, Yerseke, tel.( 0113) 572756. Spreekuur zat. 9.30-10 uur. Dierenkliniek Goes, kliniek voor Gezel schapsdieren, C.W. Dreesman en M.A.R. van den Boomgaard, 's Gravenpolderse weg 92, Goes, tel.(0113) 270072 (24 uurs spoeddienst). Geopend zat. 10.00 tot 15.00 uur, behandeling vlgs afspraak. Tholen Dierenarts W. Brons, tel. (0166) 612596. Weekend-spreekuur Poortvliet, Kalfsdam- seweg 2, zat. van 8.30-9.00 uur en Tho len, Botermarkt 10, zat. 11.00-12.00 uur. Dierenambulance 24 uur bereikbaar. 0900-7673437. KERK Zaterdag 14 februari en zondag 15 februari 2009 BEVELANDEN: Baarland Ned. Herv. Kerk 10.00 uur ds Hovinga; Bergen op Zoom Ger. Kerk Vrij gemaakt (Evang.Luth.Kerk) Biezelinge Mozeskerk 10.00 uur dhr Bimmel; Chris telijke Ger. Kerk 10.00 en 17.00 uur ds Oosting; Borssele Protestantse Kerk 10.00 uur ds Bijman; Ger. Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur stud. v. Rijswijk; Colijnsplaat Protestantse Gemeente 10.00 uur ds Spaans; Driewegen Protes tantse Kerk 10.00 uur ds Ende; Elle- woutsdijk 't Kerkje zo 14.30 uur oec. bij eenkomst in het Zeeuws; Geersdijk Pro testantse Kerk dienst te Wissenkerke; Goes Protestantse Gemeente Grote Kerk 10.00 uur ds Vlaming; Oosterkerk 9.30 uur ds E. v.d. Linden, 17.00 uur ds Hollan der; De Hoogte 10.00 uur ds N. v.d. Lin den; Ter Valcke 10.00 uur ds Mesu; Ter Weel 10.45 uurEmergis 10.00 uur past v. Eerden; Oosterscheideziekenhuis 10.00 uur ds v.d. Beukei; Ger. Bond (De Levens bron) 10.00 uur ds Blom, 17.00 uur ds v.d. Ham; Ger. Kerk Vrijgemaakt (Calvijn college) 9.30 en 16.30 uur ds Trimp; Christelijke Ger. Kerk 10.00 uur lees- dienst, 16.00 uur ds Fahner; Ger. Ge meente 9.30 en *18.00 uur ds Meeuse, 14.00 uur leesdienst; Oud Ger. Gemeen te in Nederland (De Hoeksteen) 10.00 en 17.30 uur dienst; Vrije Evangelische Ge meente 10.00 uur ds v.d. Wetering, 18.30 uur ds Kamermans; Doopsgezinde Gemeente/Vrijzinnig Herv.n 10.0Cf uur dhr v. Teijlingen; Leger des Heils 10.00 uur kapiteins E. en F. Heerlien; Kerkge nootschap Huis van Elia (Oosterkerk, J.D. van Mellestraat), 13.15 uur dienst; Evan gelische Gemeenschap Rafaël (Goese Ly ceum) 10.00 uur samenkomst; Rooms-Ka- tholieke Kerk Parochiekerk za 19.00 uur past Hacking, zo 10.30 uur pater Paul; Oud-Katholieke Kerk (dagkapel naast Ma ria Magdalenakerk) za 10.30 uur past v. Handenhoven; 's-Gravenpolder Protes tantse Kerk 10.00 uur evang. Hazenoot; Ger. Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Oud-Ger. Gemeente 9.30, 14,00 en 18.00 uur dienst Hansweert Ned. Herv. Kerk dienst te Schore; Rooms-Katholieke Kerk zo 11.00 uur past Brooijmans; 's-Heer Abtskerke Pro testantse Gemeente gez.dienst te Nisse; 's-Heer Arendskerke Protestantse Kerk 10.00 uur ds Melse; Vergadering van Ge lovigen (Hr.Arendshuis) zon. 10.00 uur; 's-Heerenhoek Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur pater Paul, zo 9.00 uur past Hacking; 's-Heer Hendrikskinderen Pro testantse Gemeente 10.00 uur ds v. Oos ten; Heinkenszand Protestantse Gemeen te Barbesteinkerk) 10.00 uur mevr Meu- lensteen; Rooms-Katholieke Kerk za 19.00 uur past Verbeek, zo 91.00 uur past Buijssen; Hoedekenskerke Protestantse Gemeente 10.00 uur mevr Roggeband; Ger. Gemeente 10.00 uur leesdienst, 16.00 uur ds Baan; Kamperland Protes tantse Gemeente 9.30 uur ds Wind; Ger. Gemeente 10.00 uur leesdienst, 15.30 uur ds Baan; Kapelle Ned. Herv. Kerk 10.00 uur ds Deventer; Ger. Kerk gez.dienst in Mozeskerk; Ger. Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds Baan, 14.00 uur leesdienst; Kattendijke Ned. Herv. Kerk 10.00 uur ds Kroes; Kioetinge Protestant se Kerk 10.00 uur ds Neven; Kortgene Ned. Herv. Kerk 17.00 uur dhr v. Teijlin gen; Ger. Gemeente 10.00 en 14.30 uur leesdienst, 18.30 uur ds Harinck; Krab- bendijke Ned. Herv. Kerk 9.30 uur kand van 't Hof, 18.00 uur ds Kalkman; Ger. Kerk 9.30 en 14.30 uur ds v.d. Griend; Ger. Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Protestantse Gemeente 9.30 uur ds v.d. Beid (HA); Kruiningen Protes tantse Gemeente (Johanneskerk) 10.00 uur ds Geertse; Hersteld Herv. Gemeente 9.30 en 14.30 uur ds v. Rooijen; Ger. Ge meente 9.30 en 18.00 uur ds Hooger- land, 14.00 uur leesdienst; Ger. Gemeen te in Nederland 9.30, 14.00 en 18.00 uur dienst; Kwadendamme Rooms-Katholieke Kerk zo 10.45 uur past Verbeek; Lewedorp Protestantse Kerk 10.00 uur ds v. Oos tende; Rooms-Katholieke Kerk zo 10.30 uur past Buijssen; Nieuwdorp Protestant se Kerk 10.00 uur dhr Geene; Ger. Ge meente 9.30 uur ds Harinck, 14.30 uur ds v. Gelder, 18.30 uur leesdienst; Nisse Protestantse Gemeente 10.00 uur ds v.d. Klis; Ger. Gemeente 9.30 en 14.30 uur leesdienst; Oudelande Ned. Herv. Kerk 10.00 uur mevr Breedijk; Ovezande Rooms-Katholieke Kerk zo 9.30 uur past Verbeek; Rilland-Bath Protestantse Kerk 10.00 uur dhr Hansum; Ger. Gemeente 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst; Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur br Dronkers; Rooms-Katholieke Kerk zo 9.30 uur past Brooijmans; Schore Ned. Herv. Kerk 10.00 uur dhr ten Klooster; Waarde Ned. Herv. Kerk 10.00 uur ds v.d. Woestijne; Ger. Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds Golverdingen, 14.00 uur leesdienst; Wemeldinge Protestantse Kerk 10.00 uur ds de Zeeuw; Vrije Evan gelische Gemeente 10.00 uur ds v. Berg- hem; Wilhelminadorp Protestantse Gemeente 10.00 uur dhr Dronkers; Wissenkerke Protestantse Kerk 10.00 uur ds v.d. Broe- ke; Wolphaartsdijk Protestantse Kerk 10.00 uur ds Kamermans; Ger. Gemeen te 9.30 en 18.00 uur leesdienst, 14.00 uur ds de Heer; Yerseke Ned. Herv. Kerk 10.00 uur ds v. Boeijen; Herv. Gemeente Rehoboth 9.30 en 17.00 uur ds Meijer; Ger. Kerk 9.30 uur ds v.d. Linden, 14.30 uur ds Bijman; Ger. Gemeente 9.30 uur (HA), 14.00 en 18.00 uur ds v. Krimpen; Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur br Reitsma, 17.00 uur ds Röben (gez.dienst); THOLEN: Anna Jacohapolder Ger. Kerk 10.00 uur ds Kerssies; Oud-Vossemeer Herv. Gemeente 10.00 uur ds Talsma, 18.30 uur ds Quist; Ger. Kerk 10.00 uur mw Littel; Christelijke Ger. Kerk 10.00 en 15.30 uur ds den Boer; Ger. Gemeente in Nederland 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Rooms-Katholieke Kerk zo 9.30 uur viering; Poortvliet Hersteld Herv. Gemeente 10.00 en 18.00 uur ds Gielen; Ger. Kerk 10.00 uur ds Broere, 14.30 uur ds v.d. Woestijne; Ger. Ge meente 10.00, 14.30 en 18.30 uur lees dienst; Scherpenisse Herv. Gemeente 9.30 en 14.30 (HD) ds v. Kooten; Vrije Herv. Ge meente 9.30 en 14.30 uur ds v.d. Sleen; Ger. Gemeente 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst; Sint-Annaland Herv. Gemeen te 10.00 uur ds Versluis (HD), 18.00 uur kand v. Kralingen; Hersteld Herv. Gemeen te (Bethelkerk) 10.00 uur dienst, 16.00 uur ds Gielen; Ger. Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Ger. Ge meente in Nederland 9.45, 14.15 en 18.15 uur leesdienst; Sint-Maartensdijk Hersteld Herv. Gemeente 9.30 en 14.30 uur ds Joppe (HA); Herv. Gemeente Reho both 10.00 uur ds v.d. Maas, 19.00 uur ds Bos; Ger. Gemeente in Nederland 9.30 en 18.30 uur leesdienst; Oud-Ger. Gemeente 9.30, 14.30 en 18.30 uur lees dienst; Sint-Philipsland Herv. Gemeente 9.30 uur ds Breure, 17.00 uur ds Burger; Ger. Gemeente 9.30 en 15.00 uur leesdienst; Oud Ger. Gemeente 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Oud. ger. gem. bui ten verband i.o. 10.00 en 18.00 uur ds v.d. Meer; Stavenisse Herv. Gemeente 10.00 en 18.00 uur ds Zeedijk; Oud-Ger. Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur lees dienst; Tholen Herv. Gemeente 9.30 uur ds Ver- nooij, 18.30 uur ds v. Kooten; Hersteld Herv. Gemeente (Calvijncollege) 9.30 uur kand Kater, 18.30 uur kand Donselaar; Ger. Kerk 10.00 uur ds Verduin; Christelij ke Ger. Kerk 10.00 uur ds v. Vuuren, 18.30 uur ds den Boer; Ger. Gemeente 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Vrijz.Geloof Gemeente NPB 10.30 uur ds Peters; Rooms-Katholieke Kerk zo 11.00 uur viering; Immanuël 10.00 uur ds War- menhoven; Christengemeente 10.00 uur dhr Wisse. Boek nu één van onze Week Knallers. Lager kan niet! Vraag naar de voorwaarden J J Arke.nl Dacht 't wel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 119