r Corrie van Zwieten- van Groningen Abraham Dominggus Siahaya Huib Marsilje Dag lieve opa Lamswaarde Dajikhsiu&ili Jo Buys Willy van Praet-Tienpond Joseph Theodorus Maria de Vliegere Annie Huigh-Hubregtse Yvonne Brooijmans-Apers Elly Buijze-Deij kijk ook op [f]enS9n[jnq n[ 3N PLAATS VAM KAAPTÊM AO a een bijzonder leven is mevcouw (Gomelia van Zo nneveld-Bakker vrijdag 7 -febr wari 2009 op 98-jarige leef+ijd over leden. Volgens kaar uitdrukkelijke wens keejd> vooraf gaand aan de crematie op 1 'I februari, een sobere plecktigkeid '\h besloten kring plaats gevonden. Wij blijven aekter met mooie herinneringen. Zij bezat ket vermogen om ook in moei lijke tijde n ket leven van de zonnige kant te zien. j\lamens de gekele familie, van Zonneveld Boulevard Banker! 228 4382.AC Vlissingen Verdrietig delen wij mede dat onze lieve moeder is overleden. Overeenkomstig haar wens hebben wij samen afscheid van haar genomen. Kortgene, Jany van Twist Jaap van Vuure Kom naar mij jullie die vermoeid zijn, dan zal ik jullie rust geven (Mattheüs 11:28) Na een leven van eenvoud, hartelijkheid en liefde, is van ons heengegaan mijn lieve zorgzame man, onze vader en trotse opa Saparoea 24 april 1928 t Vlissingen 12 februari 2009 Oost-Souburg: Dien Siahaya-Gunter Middelburg: Octovianus Siahaya Ruben Maaike van Essen Daan, Lotte Vlissingen: Thomas Siahaya en Petra Siahaya-van der Hoeven Noah Oost-Souburg: Valeria Brouwer Dominique Altena Ole 4388 WG Oost-Souburg Ravelijn 4 De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op dinsdag 17 februari om 12.30 uur in het kerk gebouw Open Haven, Oranjeplein in Oost-Souburg. Voorafgaand aan de dienst is er van 12.00 tot 12.30 uur gelegenheid tot afgcheid nemen in De Ark gelegen achter voornoemd kerkgebouw. De teraardebestelling zal om 14.00 uur plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de President- Rooseveltlaan in Vlissingen. Na afloop van de begrafenis bent u van harte welkom voor een informeel samenzijn in De Ark. Lieve Opa, Bedankt voor alle liefde, warmte en alles watje voor ons betekend hebt. Ruben en Valeria "Een mens van weinig woorden, we zullen je werkzame handen missen" Hier eindigt een waardevol leven. A- 26 september 1925 Terneuzen f 12 februari 2009 Een ruisende zee een intense rust ik drijf weg op het tij ik heb losgelaten. Verdrietig en overdonderd zijn we door het plotselinge overlijden van mijn lieve man, papa, schoonvader en trotse opa. TerneuzenTiny Marsilje-Hage Maarssen Ger-Jan en Madeleine Florens Oranjestraat 18 4532 BS Terneuzen De crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag 18 februari om 13.00 uur in het crematorium te Terneuzen, Bellamystraat28c. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het crematorium. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. Daphne Kristel Martijn Leoni Jasper Alexander Lucas Rinke Laura Een handdruk zo warm, even een arm om je heen, Zoveel liefde en steun ons gegeven. Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij, Was ons een troost in deze moeilijke tijd. 't Geeft ons moed om verder te leven. De vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man en vader hebben ons diep ontroerd. Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat hij bij zo velen geliefd was. Wij willen hiervoor iedereen hartelijk bedanken. Miep Buys-Verbruggen Ankie en Roy Koewacht, februari 2009 Voor alle blijken van medeleven in de vorm van een kaartje, een telefoontje, sms-je of mailtje, die'wij van u mochten ontvangen, alsmede voor de grote belang stelling na het overlijden van onze moeder, schoon moeder en oma willen wij u oprecht bedanken. John en Leny Klein Kimberly en Joël Angela en Don Addy en Lion van Luijk Björn Brian Vlissingen, februari*2009 DANKBETUIGING Joop A St. Jansteen, 30 november 1950 t Terneuzen, 1 januari 2009 Hierbij willen wij iedereen die ons tijdens deze moeilijke periode heeft gesteund welgemeend bedanken. Namens ons en het Kankerfonds willen wij ook iedereen bedanken voor de gulle giften die na de mis in de collectebussen van het Kankerfonds zijn gedaan. Hopelijk komen ze mede hierdoor een stap verder in het bestrijden van deze ziekte. Anne-Marie de Vliegere-Bruneau Jurriaan de Vliegere Sebastiaan de Vliegere St. Jansteen, februari 2009 De vele blijken van medeleven tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma en dochter hebben ons steun en troost gegeven. Wij willen u hiervoor dan ook hartelijk danken. Het heeft ons goed gedaan. Familie Huigh-Hubregtse Schoondijke, februari 2009 Uw blijken van medeleven en belangstelling na het overlijden, alsmede uw aanwezigheid bij de begrafenis van ma, en oma hebben wij zeer gewaardeerd. Wij danken u hiervoor hartelijk. Kinderen en kleinkinderen Terhole, februari 2009 Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. Arie Buijze kinderen kleinkinderen Hoek, februari 2009 Langs deze weq willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en oma-oma Amelia de Boevere - de f3aerdemaeker. De vele vaak zeer persoonlijke uitingen van betrokkenheid hebben ons diep geroerd en getroost. Het heeft ons ons daarbij enorm gesteund te merken wat een bijzonder persoon Melie, niet alleen voor ons, maar ook voor vele anderen, is geweest. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen IJzendijke, februari 2009

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 116